van der Meer, Hendrik Arjens

Geboortenaam van der Meer, Hendrik Arjens
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 64 jaren, 11 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1755 Molkwerum, Friesland, Nederland  
 
Volwassendoop 1783 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Door de heijlige waater Doop bedient
(o.a):
Hendrik Arjens

1
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkweren
Hendrik Arjens
Wedenaar
5 Kinderen
1 vrouwlijke Dienstbode
7 Zielen
6 Doopsgezinde
1 Gereformeerd

2
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkwerum, No. 29
Hendrik Arjens
4 Ongehuwden
3 Kinders
Doopsgezind

Opmerking:
Blijkbaar zijn er tussen 1805 en 1810
twee kinderen van Hendrik Arjens overleden.
Mogelijk hebben ze Arjen en Bauke geheten:

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1806
Overleden: Arjen Hendriks
Datum: 3 november 1806
Plaats: Molkwerum
Overleden: Bauke Hendriks
Datum: 26 november 1806
Plaats: Molkwerum

3 4
Familienaam aangenomen 1812-01-13 Koudum, Friesland, Nederland  

Bij de naamsaanname te Koudum verklaart Hendrik Arjens
wonende te Molquerum op 13 januari 1812 aan te nemen
als familienaam "Van der Meer" ook voor zijn inwonende
kinderen Anna 16 jaar, Douwe 13 jaar, Jan 12 jaar.

Op 15 januari neemt hij voor Arjen Jans, de zoon van
zijn overleden broer Jan Arjens (overleden 1806)
tevens de naam "Van der Meer" aan.

Hendriks' jongere broer Lolke Arjens neemt eveneens
de naam "Van der Meer" aan samen met zijn dochter
Meintjen, 22 jaar.

Zowel Arjen als zijn broer Lolke ondertekenen ook wel met
"Van de Meer".

Volgens het Van Dale woordenboek betekent "meer"
in de combinatie "de meer" : polder, ontstaan door
drooglegging van een meer.
Mogelijk komen de "Van der Meer"s van de Noordermeerpolder
onder Molkwerum en heeft de naam hiermee te maken.

5 6
Overlijden 1819-12-26 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Toegangnr: 30-17
Inventarisnr: 3001
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 18
Aangiftedatum: 28-12-1819
Overledene: Hendrik Arjens van der Meer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-12-1819
Vader
Moeder
Partner
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 64 jaar

Gedeelte van de akte:

"dat Hendrik Arjens van der Meer Wonende
Voormaals te Molkwerum Van bedrijf boer,
Echtgenote van Zwaantje Jans, Zoon van
Arjen Hendriks en Van Mentje Jans,
Echtelieden, overlange overleeden,
op den 26 december deses Jaars des
nademiddags ten drie ure, te Molkwerum
N 29 oud 64 Jaren is overleden"

De originele akte is in Media/Galerij in te zien.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

7 8

Ouders

Vader Hendriks, Arjen
Moeder Dokkum, Meinouw Jans
    Broer     Arjens, Jan
         van der Meer, Hendrik Arjens
    Broer     van der Meer, Lolke Arjens

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Swaantje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1794-08-24 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, huwelijken 1794
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 augustus 1794
Man: Hendrik Arjens afkomstig van Stavoren
Vrouw: Swaantje Jans afkomstig van Stavoren

"Den 24 Augustus 1794 Zijn na drie voorafgegane Proclamatien
op Zondagen den 10, 17 en 24 Augustus alhier in den
Huwelijken Staat bevestigt

Hendrik Arjens en Swaantje Jans, Beide van Stavoren"

9
  Kind.
 1. van der Meer, Anna Hendriks
 2. van der Meer, Douwe Hendriks
 3. van der Meer, Jan Hendriks

Media

Naaste verwanten

 1. Hendriks, Arjen
  1. Dokkum, Meinouw Jans
   1. Arjens, Jan
   2. van der Meer, Hendrik Arjens
    1. Jans, Swaantje
     1. van der Meer, Anna Hendriks
     2. van der Meer, Douwe Hendriks
     3. van der Meer, Jan Hendriks
   3. van der Meer, Lolke Arjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
 2. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 4. Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd
 5. Gegevens Jaap van der Meer
 6. Familienamen 1811
 7. Memories van Successie Friesland
 8. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 9. Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren