Dissius, Adriana Arents 1 2 3 4

Geboortenaam Dissius, Adriana Arents
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1634-01-15 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Den lesten december 1633
Arent Arienss van Sanen weduwenaer
aen de Turffmarct
Adriana Dissius j.d. mede aldaer
getrout den 15 Januarij 1634
van D. Junio

Toelichting:
Ds. Isaac Junius was predikant te Delft
van 30 november 1625 tot 10 september 1636.

Arent Arienss van Sanen, glaesmaker, was de zoon
van Adriaen Gerrytsz, ook glaesmaker, in 1587
ondertrouwd met Maritgen Arendts:

Bruidegom Adriaen Gerrytsz , jongeman ,
wonend: oostzijde van de Coornmarkt , glaesmaecker
Bruid Maritgen Arendts , jongedochter , wonend: Molslaan
Plaats Delft
Datum ondertrouw 17-10-1587

Bruidegom Adriaen Gerritszn van Sanen ,
weduwnaar , wonend: Koornmarkt , glaesmaker
Bruid Joostjen Francken , Weduwe/ weduwnaar van
Arien Janszn , wonend: Koornmarkt
Plaats Delft
Datum trouwen 16-11-1625

3 5
Doopgetuige 1635-02-11 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Neeltge
Vader Heijndrick Clementsz de Graeff
Moeder Grietge Cornelis
Getuige Arent Arentsz, Maertge Ariens van der Lint
Ariaentge Ariensdr
Plaats Delft
Datum doop 11-02-1635

Adriana Dissius ( Araentgen Ariensdr) was getuige
van de doop van Neeltge, dochter van Heijndrick
Clementsz de Graeff, broer van Neeltge Clemens De Graeff,
eerste vrouw van Arent van Sanen en naar haar vernoemd.

2
Doopgetuige 1654-03-08 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Neeltje
Vader Cornelis Maertensz Blomesteyn
Moeder Maria Arents
Getuige Arent van Sanen, Aryaentje Arents
Cornelia Arents
Plaats Delft
Datum doop 08-03-1654

Toelichting:
Adriana Dissius (Aryaentje Arents) was getuige
van de doop van Neeltje, de dochter van Maria
Arents. Maria Arents was de dochter uit het
eerste huwelijk van Arent van Sanen. Neeltje is
vernoemd naar Neeltgen Clements van der Graeff,
de eerste echtgenote van Arent van Sanen.

2
Doopgetuige 1669-03-12 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Arent
Vader Arent Arentse van Saenen
Moeder Quirina Voorheul
Getuige Arent van Saenen
Aerjaentje Dissius
Plaats Delft
Datum doop 12-03-1669

2
Doopgetuige 1673-02-01 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Dopeling Adrijana
Vader Arent Arentsz van Saenen
Moeder Quirina Voorheul
Getuige Arent van Saenen
Adrijana Dissius
Plaats Delft
Datum doop 01-02-1673

2
Overlijden voor 1673-10-06    
 
Begrafenis 1673-10-06 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Arent van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 25-09-1673 (Nieuwe kerk)
Opmerkingen: Den Ouden
Pontemarkt hoek Broerhuislaan

Overledene Ariaentge Dissius
Huisvrouw van Arent van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 06-10-1673 (Nieuwe kerk)
Pontemarkt

4

Ouders

Vader Dissius, Arent Maertensz
Moeder Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
    Broer     Dissius, Jacobus Arentsz
    Broer     Dissius, Adam Arentsz
         Dissius, Adriana Arents

Bijzonderheden

Arent Arents van Sanen en zijn vader Adriaen Gerrtis van Sanen behoorden als glaesmaeckers tot
het St Lucasgilde te Delft. Ze werden daar ook vermeld met de achternaam Stolck.
De informatie hieronder vermeld is afkomstig van de "Meesterboeken van Obreen":
Fr. D. O. Obreen was adjunct bibliothecaris-archivaris van Rotterdam. Hij heeft in 1877-1878
stukken verzameld over kunst in Nederland. Dit is uitgegeven onder de titel "Archief voor
Nederlandse Kunstgeschiedenis". Deze boeken zijn bekend geworden onder de naam
"Meesterboeken van Obreen".

HET SINT-LUCASGILDE TE DELFT

Tot dit gilde behoorden:
Alle degeenen, die haar generen met de schilderkunst, hetzij met pencelen
of andersints, in olye of waterverwen, als oock glaseschryvers, glasemakers,
glasverkoopers, plattielbackers, tapissiers, borduurwerckers, plaetsnyders,
beeldsnyders, werkende in hout ende steen, ofte andere substantie, scheemakers,
konstdruckers, bouckverkoopers, hoedanig die souden mogen zijn.

Voor het verkrijgen van het Meesterrecht moest worden betaald:
Een Inboorling f 6.-.-
Een Vreemdeling f 12.-.-
Een Meesterszoon. f 3.-.-
Een schilder, zonder Kunstoefening. f 1. 5.-

Meermalen konden de "Hooftmans" niet zonder moeite de verschuldigde gelden
invorderen van kunstenaars, wier werken niet zelden na hun dood op hoogen
prijs gesteld werden, maar die hun leven vaak in bekrompen omstandigheden doorbrachten.

St. Lucas Gilde tot Delfft. Meestersboeck begint 1613, eijndigt 1649.

GHLASE SCHRIJUERS ENDE MAECKERS ENDE GLAS VERCOOPERS.
(o.a.)
2. Arijen Gherritsz. Stolck.
34. Arent Aryensz. glaesmaecker Stolck

Op 27 oktober 1625 liet Arent Arents van Sanen (Stolck) zich aantekenen als nieuwe meester.
Omdat hij de zoon was van een meester, hoefde hij maar 3 gulden te betalen.

REGISTER VAN ALLE DE NIEWE MEESTERS DIE SINDT DEN JARE 1613 INT GHILDE SYN GECOMEN:
(o.a.)
Opten 27 October 1625 heeft hem doen aenteijckenen ARENT ARIJENSZ. STOLCK als meester synde een
meesters soon heeft betaelt 3.-.-

In 1635 en 1634 was Arent Arents van Saenen aangesteld tot Hooftman:

De dienende hooftmans syn geweest 1634,
WILLEM WILLEMSZ. VAN VLIET,
JAN DIRCKXSZ. YAN DE LAER,
WILLEM WILLEMSZ. VAN DEN BUNDEL,
AERENT AERENTSZ. VAN SAENEN.

De dienende hoomans syn geweest 1635,
WILLEM VAN DEN BUNDEL,
AERRENT AERRENTS VAN SANEN,
ANTONI PALLEMEDES STEUAERTS
CLAES CLAESSE VAN SWIETTEN.

Arent Arents van Sanen kreeg in zijn beide huwelijken vele kinderen, maar de meeste overleden al op
jonge leeftijd. Van slechts twee is een huwelijk bekend.

Arent Arentsz van Sanen was eerst getrouwd met Neeltgen Clements
van der Graeff in 1625:

Bruidegom Arent Arienszn van Sanen , jongeman ,
wonend: Korenmarkt
Bruid Neeltgen Clements van der Graeff ,
Weduwe van Cornelis Dircxzn van der Douw ,
wonend: Beestenmarkt
Plaats Delft
Datum ondertrouw 31-08-1625

Kinderen van dit echtpaar gedoopt te Delft:

1. Cleijme
Ouders: Arent Arentsz en Neeltge Cleijmentsdr
Getuigen: Dirck Gerritsz de Graeff
Gerrit Cleijmentsz de Graeff, Maertge Ariens en Judith Ariens
Plaats Delft
Datum doop 19-07-1626

Toelichting:
Judith Ariens was een zuster van Arent van Sanen. Judith Adriaens van Sanen,
wonende Korenmarkt, ging op 4 mei 1630 te Delft in ondertrouw met Adriaen Jacobs.

Na vijf dagen werd het kindje Cleijme begraven te Delft:

Kind van Arent Ariensz van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 24-07-1626 (Nieuwe Kerk)
Opmerking vader is Glaesmaecker op 't Broerhuis

2. Maria
Ouders: Arent Arentsz van Sane en Neeltgen Cleijments
Getuigen: Maertgen Arentsdr, Arij Gerritsz, Gerrit Cleijmensz
Plaats Delft
Datum doop 06-07-1627

Toelichting:
Arij Gerritsz was de vader van Arent Arentsz van Sanen.

Maria Arents van Sanen trouwde in 1652 Met Cornelis Maertensz Bloemmesteijn:

Bruidegom Cornelis Maertensz Bloemmesteijn , jongeman , wonend: Kromstraatsteeg
Bruid Maria van Saene , jongedochter , wonend: Pontemarkt
Plaats Delft
Datum trouwen 22-09-1652
Datum ondertrouw 08-09-1652

Maria van Sanen werd op 9 maart 1663 in de Nieuwe Kerk de Delft begraven,
huisvrouw van Cornelis Maertensz Bloemmestein, wonend Pontemarkt.

3. Hadewij
Ouders:Arent Arentsz en Neeltge Cleijmentsdr
Getuigen Willem Ariensz, Trijntge Arents en Trijntge Mathijsdr
Plaats Delft
Datum doop 21-09-1631

Toelichting: Trijntge Arents was een zuster van Arent Arentsz van Sanen.

Na 8 dagen werd Hadewij begraven:

Kind van Arent Ariensz van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 29-09-1631 (Nieuwe Kerk)
Opmerking vader is Glaesmaker, Turfmarkt

4. Hadewij
Ouders: Arent Arentsz en Neeltge Clements
Getuigen: Willem Ariensz, Trijntge Arens en Trijntge Mathijsdr
Plaats Delft
Datum doop 26-12-1632

Neeltgen Clements van der Graeff werd op 1 augustus 1633 te Delft begraven:

Huisvrouw van Arent Arentssz van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 01-08-1633 (Nieuwe Kerk)
hoek Turfmarkt

Kinderen van Arent van Sanen en Adriana Dissius, gedoopt te Delft, uit zijn tweede huwelijk:

1. Adam
Ouders: Arent Arentsz van Sanen en Ariaentgen Arents
Getuigen: Jacobus Discius en Annetgen Lambrechts
Plaats Delft
Datum doop 19-12-1634

Toelichting:
Adriana Dissius vernoemde haar eerste kind naar haar broer Adam, die
in 1633 was overleden. Haar broer Jacobus en de weduwe van Adam,
Annetgen Lambrechts waren als getuigen aanwezig.

Kort voor deze doop werd er op 31 oktober 1634 een kind van Arent van Sanen begraven,
vermoedelijk een kind uit zijn eerste huwelijk, (Hadewij?):
Kind van Arent van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 31-10-1634 (Nieuwe Kerk)

Op 12 maart 1635 werd er opnieuw een kind begraven. Adam?
Kind van Arent van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 12-03-1635 (Nieuwe Kerk)
Turfmarkt

2. Arijen
Ouders: Arent Arentsz van Sanen en Adriaentgen Arentsdr
Getuigen:Arij Arentsz van Sanen en Trijntgen Arentsdr
Plaats Delft
Datum doop 16-03-1636

Toelichting:
Arij Arentsz van Sanen en Trijntgen Arentsdr waren broer en
zuster van Arent Ariens van Sanen.

Vermoedelijk werd dit kind na 3 maanden begraven:
Kind van Arent van Saenen
Plaats Delft
Datum begraven 24-06-1636 (Nieuwe Kerk)
Opmerking vader is Glaesmaker

3. Neeltjen
Ouders: Arent Aryents en Aryaentjen Aryens
Getuigen Dirck Corstyaensz, Grietje Aryens en Grietje Cornelis
Plaats Delft
Datum doop 08-11-1637

Toelichting:
Dirck Corstiaens van den Velde was getrouwd met Trijntgen Arentsdr, zuster
van Arent van Sanen.

In 1638 werd dit kind waarschijnlijk begraven:
Kind van Arent van Saenen
Plaats Delft
Datum begraven 07-02-1638 (Nieuwe Kerk)
Turfmarkt

4. Arent
Ouders: Arent van Saene en Adriana Arents
Getuigen: Ysaac Dircxz, Maertje Jans en Trijntje Aryens
Plaats Delft
Datum doop 03-04-1644

Toelichting:
Maertje Jans (Maria Jans van Starbergen?) zou de vrouw van Jacobus Dissius
geweest kunnen zijn.

Zoon Arent trouwde in 1668 met Quirina Voorheul:

Bruidegom Arent van Sanen , jongeman , wonend: Delft
Bruid Quirina Voorheul , jongedochter , wonend: Delft
Plaats Delft
Datum trouwen 25-07-1668
Datum ondertrouw 07-07-1668

In 1647 werd er een kind van Arent van Sanen begraven.
Kind van Arent van Saene
Plaats Delft
Datum begraven 22-06-1647 (Nieuwe Kerk)
hoek Broerhuislaan

5. Pieternelle
Ouders: Arent van Saenen en Aryaentje Aryens
Getuigen: Jacob Dijssijs, Pieternelle Dijssijs en Geertje Aryens
Plaats Delft
Datum doop 31-03-1650

Toelichting:
Jacob Dissius was de broer van Adriana. De dopeling is waarschijnlijk vernoemd
naar Pietertje Jacobsdr, de moeder van Adriana. Pieternelle was een dochter van
Jacobus Dissius.

In 1651 werd er een kind van Arent van Sanen begraven:
Kind van Arent van Sanen
Plaats Delft
Datum begraven 13-03-1651 (Nieuwe Kerk)
Opmerking vader is Glaasmaaker, Turfmarkt

Naaste verwanten

 1. Dissius, Arent Maertensz
  1. Vossenhol, Pietertje Jacobsdr
   1. Dissius, Jacobus Arentsz
   2. Dissius, Adam Arentsz
   3. Dissius, Adriana Arents

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De meesterboeken van Obreen - Sint Lucasgilde
 2. Doopboek Delft
 3. Trouwboek Delft
 4. Begraafboek Delft
 5. Dominees.nl Delft