Dokkum, Jan Jansen

Geboortenaam Dokkum, Jan Jansen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   IJsbrechtum, Friesland, Nederland  
1
2e Huwelijk 1738-01-24 Workum, Friesland, Nederland Getrouwd met Haebeltie Jelles

Trouwregister Gerecht Workum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 24-01-1738
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Jansen wonende te Workum
Bruid Haebeltie Jeltes wonende te Workum

"Jan Jans en Haebeltie Jeltes beijde van Workum
begeren hun in der huwelijken Staat te begeven. Dus
worden derzelfs huwelijx proclamatien over 't Edele
Geregte deeser stede geconsenteert, Workum
9 Januarij 1738
den 17e Januarij 1738 - Eerste Proclamatie
den 17e Dito - Twede Proclamatie
den 24e Dito - Derde Proclamatie"

2
Overlijden 1741-09-15 Sandfirden, Friesland, Nederland  
1

Families

Getrouwd Vrouw Jelles, Lolck
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1720-08-25 IJsbrechtum, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum Tjalhuizum Tirns
Bron: DTB Trouwen
Datum: 25-08-1720
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Jansen wonende te Ysbrechtum
Bruid Lolck Jelles wonende te Ysbrechtum

"Den 25 Augusti 1720 zijn na
drie voorgaende Proclamatien
tot IJsbrechtum in den Houwe-
lijken Staet bevestigt
Jan Jansen en Lolck Jelles beide
wonende tot IJsbrechtum"

3
  Kind.
 1. Dokkum, Lolke Jans
 2. Dokkum, Meinouw Jans
 3. Dokkum, Jelle Jans

Bijzonderheden

Haebeltie Jeltes trouwde in 1746 met Auke Jacobs

Trouwregister Hervormde gemeente Workum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 06-10-1746
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden:
met attestatie naar Gaastmeer
Bruidegom Auke Jacobs wonende te Gaastmeer
Bruid Hebeltje Jelles wonende te Workum

Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer Nijhuizum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 09-10-1746
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Auke Jacobs wonende te Gaastmeer
Bruid Heebeltje Jellis wonende onder de klokslag van Workom

In 1750 liet Auke Jacobs de twee zonen uit het eerste huwelijk
van Haebeltje Jelles dopen in Gaastmeer:

"Den 13 Februarij 1750 heeft Aukke Jacobs als stijfvader
de twee soonen van sijn vrou Heebeltje Jelles ten Doop
aanbevolen als de oudste Jelle Jans in het twaalfde jaar
en de jongste Doekke Jans in het negende jaar
beide de H.Doop ontvangen"

Jelle Jans Dokkum, geboren in 1738, droeg dezelfde naam
als zijn halfbroer Jelle Jans Dokkum uit het eerste huwelijk
van zijn vader.Hij trouwde in 1765 met Trijntje Teunis:

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 28-04-1765
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jelle Jans wonende te onder Koudum
Bruid Trijn Teunis wonende te onder Koudum

Hij trouwde in 1779 met Frouk Abes.

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 19-09-1779
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jelle Jans wonende te Koudum
Bruid Frouk Abes wonende te Koudum

Doeke Jans Dokkum trouwde in 1766 met Lijsbet Hanzis:

Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer Nijhuizum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 19-05-1766
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Doeke Jans wonende te Nijhuizum
Bruid Lijsbet Hanzis wonende te Nijhuizum

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion Doopsgesind
 
Beroep Huisman onder Workum
4

Naaste verwanten

  1. Dokkum, Jan Jansen
   1. Jelles, Lolck
    1. Dokkum, Meinouw Jans
    2. Dokkum, Lolke Jans
    3. Dokkum, Jelle Jans

Bronverwijzing

 1. Stamboom Jan Doekes (Dokkum)
 2. Trouwregister Gerecht Workum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
 4. Genealogy part Families Wijngaard en Ruijs