Tjemmes, Pieter

Geboortenaam Tjemmes, Pieter
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 67 jaren, 8 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1743-01-27    
 
Doop 1743-01-27 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1743
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 27 januari 1743 in Koudum
Zoon van Tjemme Pieters en Uilk Sipkes

1
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, No. 105
Pieter Tommes
5 personen
2 manspersonen van 16 - 60 jaren
1 manspersoon onder de 16 jaar
2 van 't Vrouwlijk Geslagt
Kerkgezindheid: 5 Gereformeerden
Bedrijf: Arbeider

2
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Pieter Tjemmes
weduwnaar
1 kind
2 zielen
Gereform.

3
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 121
Pieter Tjemmes
1 ongehuwde
4 getrouwden
1 kind
Geriformt

4
Overlijden 1810-10-01 Koudum, Friesland, Nederland  

Op 4 maart 1812 trouwde zoon Tjemme
met Lykel Sybes Visma. In de huwelijksbijlagen
was de overlijdensakte van zijn vader opgenomen:

"Geextraheerd uit het Register der overledenen
te Koudum

1810
d 1 van Wijnmaand
Pieter Tjemmes woonachtig te Koudum"

5a

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
         Tjemmes, Pieter
    Broer     Tjemmes, Wybe
    Broer     van den Dam, Jarig Tjemmes
    Broer     Tjemmes, Albert
    Zus     Tjemmes, Hinke
    Broer     Tjemmes, Pitter

Families

Getrouwd Vrouw Dooitses, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1769-05-14 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1769
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1769 in Koudum
Man : Pieter Tjemmes afkomstig van Koudum
Vrouw : Antje Dooitses afkomstig van Koudum

6
  Bijz.

Kinderen:

1. Gedoopt op 18 februari 1770 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
Vader: Pijter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

2. Gedoopt op 13 oktober 1771 in Koudum
Dopeling: Fokel, dochter
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

3. Geboren op 10 maart 1773 in Koudum
Gedoopt op 21 maart 1773 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

4. Geboren op 16 mei 1777 in Koudum
Gedoopt op 25 mei 1777 in Koudum
Dopeling: Dooitse, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

5. Geboren op 23 maart 1779 in Koudum
Gedoopt op 4 april 1779 in Koudum
Dopeling: Dooitje, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

6. Geboren op 27 december 1784 in Koudum
Gedoopt op 6 februari 1785 in Koudum
Dopeling: Fokel, dochter
Vader: Pijtter Tiemmes
Moeder: Antie Doitses

  Kind.
 1. ten Dam, Uilkje Pieters
 2. ten Dam, Tjemme Pieters
 3. ten Dam, Dooitje Pieters
 4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
    1. Dooitses, Antje
     1. ten Dam, Uilkje Pieters
     2. ten Dam, Tjemme Pieters
     3. ten Dam, Fokeltje Pieters
     4. ten Dam, Dooitje Pieters
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 4. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 5. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1812-03-04
   • Pagina: nr. 5
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum