Schuuring, Harm 1

Geboortenaam Schuuring, Harm
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 83 jaren, 11 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1908-11-24 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
 
Doop 1908-11-29 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Geboren 24 november 1908
Gedoopt 29 november 1908
Harm, zoon van Adam Schuuring en Johanna van Eijken

Toelichting:
Vermoedelijk gedoopt door Ds. Harm te Velde, predikant te Zwartsluis van 1905 tot 1913.

2
Overlijden 1992-10-28 Meppel, Drenthe, Nederland  

Omgekomen door verkeersongeval (op de fiets aangereden door rechtsafslaande vrachtauto)

 
Begrafenis 1992-11-02 Meppel, Drenthe, Nederland  

maandag 2 november 1992 om 14.00
Algemene Begraafplaats Meppel

3

Ouders

Vader Schuuring, Adam
Moeder van Eijken, Johanna
    Zus     Schuuring, Anna
         Schuuring, Harm
    Broer     Schuuring, Jan
    Broer     Schuuring, Wichert
    Broer     Schuuring, Harm
    Broer     Schuuring, Lukas Johan

Families

Getrouwd Vrouw van der Meer, Jaai
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1935-11-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarder Courant, 9 november 1935:
Ondertrouwd: H. Schuuring, 26 jaar, en J. van der Meer, 24 jaar.

4
Huwelijk 1935-11-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland Huwelijk van SCHUURING, Harm en VAN DER MEER, Jaai

Huwelijksakte Leeuwarden
Datum: 25 november 1935
Akte nr 361

"Harm Schuuring, oud 27 jaren, motorboot kapitein, geboren te Zwartsluis, wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Adam Schuuring, oud 59 jaren, beurtschipper en van Johanna van Eijken, oud 57 jaren zonder beroep, echtelieden, wonende te Zwartsluis
en
Jaai van der Meer, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Lieuwe van der Meer, overleden, en van Gepke Veenstra, oud 52 jaren, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid verklaarden, voor mij tegenwoordig toe te stemmen in dezen echt.
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den negenden dezer maand.
Getuigen:
- Jan Schuuring, oud 25 jaren, bakker, wonende te Zwartsluis, broeder des echtgenoots
- Tjemme van der Meer, oud 29 jaren, Rijksklerk bij het kadaster, wonende te Eindhoven, broeder der echtgenoote"

's Middags om half drie werd het huwelijk ingezegend in de Pelikaankerk te Leeuwarden door Ds. S. W. Bos. De trouwtekst was Exodus 33 : 14 en 15:
"14 Hij dan zeide: Zoude mijn aangezicht
moeten medegaan om u gerust te stellen?
15 Toen zeide hij tot Hem: Indien uw
aangezicht niet medegaan zal, doe ons
van hier niet optrekken;"

Ds. Sikko Willem Bos, geboren 3-5-1885 te Bedum, studeerde aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Hij werd te Westergeest op 24-10-1909 in het ambt bevestigd. Vervolgens was hij predikant te:
- Koudum 15-11-1914
- Oude Pekela 20-5-1917
- Dokkum 30-5-1920
Predikant te Leeuwarden van 3 april 1927 tot aan zijn emeritaat op 30 september 1950. Hij is overleden te Apeldoorn op 15 juli 1957, tijdens een vakantie. De begrafenis vond plaats op 18 juli 1957 te Huizum onder grote belangstelling.

Gegevens afkomstig uit diverse krantenartikelen
(delpher.nl).

Harm Schuuring en Jaai van der Meer gingen wonen op het schip "Stanfries IV".

5a
Verhuizing 1938-05-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

2e Vegelindwarssstraat 11

De vorige bewoner bood op 4 maart 1938 enige artikelen te koop aan:

Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop
advertentieblad, 4 maart 1938:

"Te Koop
Ledikant, waschketel, linnenrek, kastje,
spiegel, gasstel.
2e Vegelindwarsstraat 11. Zaterdag
tusschen 3 en 5 uur."

6 7
Verhuizing 1948-01-10 Meppel, Drenthe, Nederland  

Stationsweg 54, Meppel

Bij de verhuizing kwamen Aukje Busscher,
nicht van Jaai van der Meer en waarschijnlijk
Beppe Gepke Veenstra helpen bij het
schoonmaken van de nieuwe woning.

In het pand Stationsweg 54 was in de Tweede
Wereldoorlog (1942-1944) de Staf 21e korps
van de Nederlandsche Arbeidsdienst gevestigd.
De Nederlandsche Arbeidsdienst was een
eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst
(Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in
Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

In 1947 werd het huis aangeboden voor een
woningruil met Amsterdam:

De Waarheid, 1 oktober 1947:
"Woningruil Meppel-Amsterdam
Aangeboden een huis op eerste stand
te Meppel, bevattende 8 kamers, sousterrain,
met grote Kelder, badkamer en provisiekamer,
voor- en achtertuin (7 x 25 m.), huurprijs f 60, -
per maand, tegen woning met hetzelfde aantal
kamers in Amsterdam of omgeving.
Brieven H.J. Koning, Stationsweg 54 Meppel"

Drie dagen later werd alleen de bovenwoning
voor woningruil met Amsterdam aangeboden:

De Waarheid, 4 oktober 1948:
"Woningruil Meppel-Amsterdam
Aangeboden étage op eerste stand
te Meppel, bevattende woonkamer,
kamer-keuken, 2 grote slaapkamers,
groot plat met balustrade, grote zolder over
de gehele étage en tuin.
Huurprijs f 31, - per maand voor dezelfde
woongelegenheid. Brieven H.J. Koning,
Stationsweg 54, Meppel."

Was in oktober 1947 al geregeld, dat
Harm Schuuring deze woning zou
gaan huren?

8
Verhuizing voor 1951 Meppel, Drenthe, Nederland  

Schuttevaerstraat 4

 
Verhuizing voor 1954 Meppel, Drenthe, Nederland  

Emmastraat 83

Gereformeerd gezinsblad/ hoofdredacteur
P. Jongeling, 26 juli 1955:

"Bevestiging en intrede cand. J.M. Zinkstok.

Cand. J.M. Zinkstok, beroepen pre-
dikant van Meppel, hoop D.V. 7 Aug.
a.s. intrede te doen te Meppel, na in
de morgendienst bevestigd te zijn door
prof. H.J. Schilder van Kampen.
Na 27 Juli a.s. is zijn adres: Emmastraat 80."

Gereformeerd gezinsblad/ hoofdredacteur
P. Jongeling, 30 december 1959:

"J. Wiskerke van Eskampstraat 14, Rotterdam
Emmastraat 83, Meppel"

9
Verhuizing voor 1960-12-25 Meppel, Drenthe, Nederland  

Heinsiusstraat 10

 
  Bijz.

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
15-10-1936:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 10 tot 14 Oct.:
Gepke Johanna, dochter van H. Schuuring en J. van der Meer."
7-7-1938:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 2-6 juli: Adam Herman
zoon van H. Schuuring en J. v.d. Meer."
14-12-1939:
"Burgerlijke stand Leeuwarden. Geboren van 9 tot en met 15 December:
Lieuwe, zoon van H. Schuuring en J. van der Meer."

Nieuwsblad van het Noorden, 8 april 1944:
"God, die leven schonk en leven spaarde, verblijdde ons
door de geboorte van een welgeschapen
Zoon JOHAN,
H. SCHUURING
J. SCHUURING-VAN DER MEER
Leeuwarden, 4 April 1944
2e Vegelindwarsstraat 11."

Op 28 november 1946 kregen Harm Schuuring en Jaai van der
Meer een levenloos geboren zoontje, begraven op 30 november 1946
in het graf van grootvader Lieuwe van der Meer
op de Noorderbegraafplaats:

k. van Schuring H.
Voorna(a)m(en): kind
Overlijdensdatum en plaats: 28-11-1946 (Leeuwarden)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 30-11-1946
Grafnummer: 04/-/09/45
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

Wanneer het jongetje was blijven leven, had hij als naam
Lammert gekregen, roepnaam Bertje, vernoemd naar
Lammert Smeding, de man van Trijntje van der Meer, zuster van Jaai.
Harm Schuuring en Lammert Smeding waren aanwezig bij de begrafenis
van het kindje op 30 november.

Friesch dagblad, 29 november 1946, Dag:

"Met groote droefheid geven wij U kennis van de
geboorte van onzen levenloos geboren zoon

H. Schuuring
J. Schuuring- v.d. Meer
en kinderen
Leeuwarden, nov. 1946"

De beide moeders van Harm Schuuring en Jaai van der Meer
overleden kort na elkaar:
Gepke Veenstra overleed in de nacht van 4 op 5 januari 1958 en
in de volgende nacht van 5 op 6 januari 1958 overleed Johanna van Eijken.
Gepke werd op 9 januari begraven te Leeuwarden en Johanna een dag
later te Zwartsluis.

  Kind.
 1. Schuuring, Trijntje Annie
 2. Schuuring, Gepke Johanna
 3. Schuuring, Adam Herman
 4. Schuuring, Lieuwe
 5. Schuuring, Johan

Media

Bijzonderheden

De naam Harm is afgeleid van Herman, een tweestammige Germaanse naam,
die ongeveer betekent "man, held van het leger".
"her" - heer, leger
"man"- man, held

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Beurtschipper, Vertegenwoordiger
 

Naaste verwanten

 1. Schuuring, Adam
  1. van Eijken, Johanna
   1. Schuuring, Anna
   2. Schuuring, Harm
    1. van der Meer, Jaai
     1. Schuuring, Gepke Johanna
     2. Schuuring, Adam Herman
     3. Schuuring, Lieuwe
     4. Schuuring, Johan
     5. Schuuring, Trijntje Annie
   3. Schuuring, Jan
   4. Schuuring, Wichert
   5. Schuuring, Harm
   6. Schuuring, Lukas Johan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Woordenboek van Voornamen - Dr. J. van der Schaar
 2. Doopregister Zwartsluis Gereformeerde Kerk, 1893 tot 1965
 3. Rouwbrief
 4. Archief Leeuwarder Courant
 5. Huwelijksakte Leeuwarden
   • Datum: 1935-11-25
   • Pagina: Aktenummer 361
 6. Bevolkingsregister Leeuwarden
 7. Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad
 8. De Waarheid
 9. Gereformeerd gezinsblad/ Hoofdred. P. Jongeling.