Sjoerds, Tjitske

Geboortenaam Sjoerds, Tjitske
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1667 Eestrum, Groningen, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1667
Man  : Tjallingh Lieppes
Vrouw: Tyiets Zjoerds
Woonplaats: Eestrum
 - In 1667 zij lidmaat

Tyiets Zjoerds huijsvrouw van
Tjallingh Lieppes

1
Overlijden voor 1674-10-06    

Op deze datum staat zij niet
meer vermeld op de lidmatenlijst.

 

Families

Getrouwd Man Lieppes, Tjalling
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1650-10-12 Drogeham, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1650
Vermelding: Eerste proclamatie op 12 oktober 1650 in Drogeham
Man : Tzalling Lyppes
Vrouw : Tyets Siuerdts

2
  Bijz.

Twee kinderen van Tjalling Lieppes en Tjitske Sjoerds
deden belijdenis:

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1670
Dopeling: Antie
Gedoopt op belijdenis op 6 februari 1670 in Oostermeer, Eestrum
Kind van Tjallingh Lieppes en niet genoemde moeder

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Sjoerd
Gedoopt op belijdenis op 28 februari 1686 in Oostermeer, Eestrum
Kind van Tjallingh Lieppes en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Tjallings, Lieppe

Naaste verwanten

  1. Sjoerds, Tjitske
   1. Lieppes, Tjalling
    1. Tjallings, Lieppe

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde