Halbes, Grietje

Geboortenaam Halbes, Grietje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 74 jaren, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1752-04-08    
 
Doop 1752-04-18 Hoorn, Noord-Holland, Nederland  

Doopakte Hoorn, 18-04-1752, Grietje
Doopplaats:
Hoorn
Doopdatum:
18-04-1752
Dopeling:
Grietje Siets
Vader:
Holbe Siets
Moeder:
Antje
Kerkelijke gezindte:
Gereformeerd
Toegangsnummer:
1702-17 DTB Hoorn
Inventarisnummer:
11
Folio:
415

1
Huwelijk 1772-08-23 Hijlaard, Friesland, Nederland Getrouwd met Klaas Douwes van der Wal

Baarderadeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1772 in Hijlaard
Man       : Klaas Douwes
Vrouw     : Grietje Halbes

Klaas Douwes werd op 29 oktober 1730
te Hylaard/Lions gedoopt, zoon van
Douwe Claases.
Zijn vader werd vermeld in in de Quotisatie-
kohieren:

Quotisatiekohieren 1749

Douwe Clasen, Baarderadeel
               Plaats:  Hijlaard
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  4 en kind: 4
              Aanslag:  33-15-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Baarderadeel, fol. 79

Kinderen van Klaas Douwes en Grietje Halbes
te Hijlaard geboren en gedoopt:

1. Douwe, geboren 9 september 1773,
gedoopt 19 september 1773

2. Antje, geboren 9 augustus 1775,
gedoopt 10 september 1775

3. Halbe, geboren 11 juni 1778,
gedoopt 28 juni 1778

4. Romke, geboren 12 april 17782,
gedoopt 28 april 1782

5. Dieuwke, geboren 10 april 1785,
gedoopt 24 april 1785

6. Jan, geboren 23 februari 1791,
gedoopt 6 maart 1791

7. Hendrik, geboren 5 januari 1794,
gedoopt 19 januari 1794

Opm:
Halbe en Dieuwke zijn jong overleden.

Klaas Douwes van der Wal is overleden
op 12 december 1820:

"Klaas Douwes van der Wal gehuwd zonder
bedrijf woonachtig te Hijlaard in den ouderdom
van negentig Jaren".

2
Familienamen 1813-07-15 Jorwerd, Friesland, Nederland  

Jorwerd, deel 1 folio 71
Wal, Klaas Douwes van der, Hilaard 18
Kinderen:
Douwe 39, Antje 38, Romke 30, Jan 22, Hendrik 19
Kindskinderen:
(v. Douwe) Klaas 4, Grietje 2

"Klaas Douwes van der Wal wonende te Hijlaard
No 18 heeft dezelve verklaart, dat hij aannneemt
den naam van "van der Wal" voor Familienaam
en dat hij heeft vijf kinderen als
Douwe, oud negenendertig,
Antje oud agtendertig,
Romke, oud dertig,
Jan, oud twee en Twintig
Hendrik oud negentien jaren
Kindskinderen als
Klaas van vier, Grietje oud twee jaren,
kinders van Douwe"

3
Overlijden 1826-04-11 Hijlaard, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Baarderadeel, 1826
Aangiftedatum 12 april 1826, blad nr. 13
Grietje Halbes, overleden 11 april 1826, 76 jaar, vrouw
Weduwe

"Grietje Halbes, zonder bedrijf wonende te
Hijlaard weduwe van Klaas Douwes in den
ouderdom van zes en zeventig Jaren".

4

Ouders

Vader Sierds, Halbe
Moeder Jans, Antje
         Halbes, Grietje
    Zus     Halbes, Dievertje
    Broer     Wagenaar, Sierd Halbes
    Zus     Halbes, Froukje
    Zus     Halbes, Hiltje

Naaste verwanten

 1. Sierds, Halbe
  1. Jans, Antje
   1. Halbes, Grietje
   2. Halbes, Dievertje
   3. Wagenaar, Sierd Halbes
   4. Halbes, Froukje
   5. Halbes, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hoorn
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Hijlaard Lions
 3. Familienamen 1811
 4. Overlijdensakte Baarderadeel