Swalue, Otto

Geboortenaam Swalue, Otto
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Inschrijving als advocaat in Friesland 1613-04-16    

1613 04 16 Mr. Swalue, Otto

1

Ouders

Vader Swalue, Otto
Moeder Canter, Anna Tijmens
         Swalue, Otto
    Zus     Swalue, Hillegondt
    Broer     Swalue, Eco
    Zus     Swalue, Jildou
    Zus     Swalue, Stijncke

Families

Getrouwd Vrouw Frielsma, Itie Alberts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1621-11-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 17-11-1621
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Otto Swalue wonende te Leeuwarden
Bruid Itie Frielsma wonende te Leeuwarden

"Otto Swalue ende Itie Frielsma beijde binnen
deser stede sijn de proclamatie hender echte
geaccordeert"

2
Huwelijk 1621-12-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 09-12-1621
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Otto Swalue wonende te Leeuwarden
Bruid Itie Frielsma wonende te Leeuwarden

3
Verhuur 1630-09-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: gg024-155a
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Idke Frielsma, en Otto Swalue, burger, echtelieden binnen Leuwarden.
1620 Januarij 8. Een huijrcherter tot gardenieren geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen verhuijren van een zeecker stuks lands gelegen op de Gragtswall, buijten Leuwarden, groot vier voet gedurende den tijt van zeven achtereen volgende jaren aan Jurrien Aerntsz, op de Graftswall buijten Leuwarden, voor de somma van 75 goudguldens per jaar.
Aktedatum: 1630-01-09

4
  Kind.
 1. Swalue, Tiberius
 2. Swalue, Eecke
 3. Swalue, Mencke
 4. Swalue, Albertus

Media

Naaste verwanten

 1. Swalue, Otto
  1. Canter, Anna Tijmens
   1. Swalue, Otto
    1. Frielsma, Itie Alberts
     1. Swalue, Albertus
     2. Swalue, Tiberius
     3. Swalue, Eecke
     4. Swalue, Mencke
   2. Swalue, Hillegondt
   3. Swalue, Eco
   4. Swalue, Jildou
   5. Swalue, Stijncke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811