Pyters, Aucke 1

Geboortenaam Pyters, Aucke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden na 1728    

In de Stemkohieren van 1728 te Broek staat hij nog vermeld.

 

Families

Getrouwd Vrouw Gerryts, Kunne
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1697-04-05    

man: Aaucke Pieters afkomstig van Broek
vrouw: Kunne Gerryts afkomstig van Heerenveen
vermelding: attestatie afgegeven op 5 april 1697 in
Heerenveen

2
  Kind.
 1. Aukes, Pyter

Bijzonderheden

Stemkohieren 1698 en 1728, Broek Doniawerstal

Aucke Pyters wordt in de kohieren genoemd
als eigenaar en/of gebruiker van stem
17, 18, 19 en 20

Naaste verwanten

  1. Pyters, Aucke
   1. Gerryts, Kunne
    1. Aukes, Pyter

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen