Bijzitter, Aafke Aukes 1

Geboortenaam Bijzitter, Aafke Aukes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 72 jaren, 6 maanden, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1768-10-09 Langweer, Friesland, Nederland  
2
Doop 1768-10-09 Langweer, Friesland, Nederland  

Dopeling Aafke, kind van
Auke Pyters en Uilkien Pyters

2
Overlijden 1841-04-15 Sneek, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Sneek, 1841
Aangiftedatum 16 april 1841, blad nr. 16
Aafke Bijzitter, overleden 15 april 1841, 73 jaar,
vrouw, Weduwe

"Aafke Bijzitter, oud drie en zeventig jaren,
zonder beroep, woonachtig te Sneek,
geboren te Langweer, weduwe van
Daniel Schuurmans, dochter van Auke Pieters
en Uilkje Pieters, beide overleden"

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1841

Overledene : Aafke Bijzitter
Overleden op: 15 april 1841
Wonende te : Sneek
Tekst:
73 jaar (geboren te Langweer);
overleden Wijde Noorderhorne Wijk 8.46;
weduwe; 4 kinderen.
Certificaat van Onvermogen van NH-gemeente bijgevoegd.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 4

Ouders

Vader Bijzitter, Auke Pieters
Moeder Pieters, Uilkje
         Bijzitter, Aafke Aukes

Families

Getrouwd Man Schuurmans, Daniël Johannes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1798-08-19 Heeg, Friesland, Nederland  

man: Daniel Johannes afkomstig van Heeg
vrouw: Aafke Aukes afkomstig van Heeg

"Daniel Johannis, is met Aafke Aukes, beide
van Heeg, na 3 voorgaande zondaagsche
kerkkondigingen alhier den 19 Augustij 1798
getrouwt"

5 6
  Bijz.

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1822

Overledene : Johannes Daniels Schuurmans
Overleden op: 5 februari 1822
Wonende te : Langweer
Tekst:
boerenknecht; zoon van Daniel Johannes Schuurmans, werkman en Aafke Aukes
Bijzitter; broer van Trijntje, boerenmeid en minderjarige Uilkje, Kee, Aukje en
Auke Daniels Schuurmans.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1828

Overledene : Kee Daniels Schuurmans
Overleden op: 12 mei 1828
Wonende te : Boornzwaag
Tekst:
19 jr; soldaat; overleden Leeuwarden; zoon van Daniel Johannes Schuurmans,
scheepstimmerknecht Joure en Afke Aukes Bijzitter;
broer van Uilkje (vrouw van Pieter Piers Koopmans, koemelker Sneek),
Trijntje (vrouw van Halbe Hommes Huitema, schipper Hommerts),
Aukje, dienstmeid aldaar en minderjarige Auke
Daniels Schuurmans, schrijnwerkersknecht. Saldo fl. 60,-.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Kind.
 1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
 2. Schuurmans, Uilkje Daniels

Bijzonderheden

Op 19 maart 1832 was Afke Aukes Bijzitter, Joure, gehuwd met
Daniel Johannes Schuurmans, een van de verkopers van onroerend goed
te Joure, Snikzwaag enz.
Zij woonde dus in 1832 te Joure samen met haar man.

Naaste verwanten

 1. Bijzitter, Auke Pieters
  1. Pieters, Uilkje
   1. Bijzitter, Aafke Aukes
    1. Schuurmans, Daniël Johannes
     1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
     2. Schuurmans, Uilkje Daniels

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 3. Overlijdensregister Sneek
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 6. Kerkdocumenten van Heeg