van Franiker, Diliaentien Willems 1

Geboortenaam van Franiker, Diliaentien Willems
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 32 jaren, 1 maand, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1641-06-14    
 
Doop 1641-06-14 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Diliaentien, dochter van Willem Hermenss en
Grietjen Flips, woonende buijten de Catrijnepoort,
present de vader, Jacobikerk

2
Huwelijk 1662-04-01 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Jacob van Breukelen

"Den 16 Martij 1662
Jacob van Breukele j.m. van Utrecht woonende
buijten de Weert
en
Deliana van Franicker, j.dr. van Utrecht, wonende
buijten de Catharijnpoort
getuigen: Worm Teunissen, sijn vader
Griettien Philipsen, haer moeder
Den 1 April 1662 in 't Anthonigasthuijs
getrouwt"

Jacob van Breukelen werd gedoopt op
29 december 1633, Jacobikerk Utrecht,
zoon van Warmert Thonisz en Grietgen
Arijens.

Kinderen van Jacob van Breukelen en Deliaentje
van Franicker, gedoopt te Utrecht:

1. Merrichjen, 23 juli 1663, Jacobikerk

2. Crijntgen, 1 september 1664, Jacobikerk

3. Crijntgen, 14 maart 1667, Jacobikerk

4. Jan, 1 december 1672, Jacobikerk

3
Overlijden 1673-08-11 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Deliaentje van Franicker huijsvrouw van Jacob
van Breuckelen in de Viesteech, gevlucht van
buijten ... Catarijnepoort, laet na haer man
met onmundige kinderen, begraven in de
Buerkerck, 8 dragers

4

Ouders

Vader van Franiker, Willem Hermanss
Moeder Philips, Grietgen
    Zus     van Franiker, IJfge Willems
    Zus     van Franiker, Crijntgen Willems
    Zus     van Franiker, Maijken Willems
    Broer     van Franiker, Hermen Willems
    Zus     van Franiker, Elisabet Willems
         van Franiker, Diliaentien Willems

Bijzonderheden

Jacob van Breukelen was de zoon van Wormert Anthonisz van Breuckelen,
schout van de Weert, en Grietgen Adriaens Haes.

Zijn moeder was overleden op 8 november 1669 te Utrecht:
"Grietjen Haes huijsvrouwe van Wormert van Breukelen
nae (latende) haer man met mundige en onmundige kinderen
begraven Jacobikerk B(etaalt) 6 gl. 12 dragers"

Zijn vader was overleden op 29 juli 1678 te Utrecht:
"Wormert van Breuckel in de Weert laet nae
mondige kinderen en onmondige kintskinderen
begraven 12 dragers Jacobikerck"

Jacob van Breukelen was de neef van Barbara Aarons Duerkant, die
met zijn zwager Hermen Willems van Franiker trouwde. Haar moeder was
Maijchjen Adriaens Haes, een zuster van Grietgen Adriaens Haes.

Jacob van Breuckelen was de oom van Margarita van Breuckelen,
die op 25 april 1702 trouwde met Johannes Bonebacker, zoon van
Reijnier Bonebacker (persoon op deze site).
Zij was de dochter van zijn broer Joost van Breuckelen en Eva van Ockhuijsen,
ondertrouwd te Utrecht op 19 mei 1676. Margarita werd gedoopt
op 17 april 1677 in het Anthonij gasthuijs , woonende in Lauwenrecht.
Joost van Breukelen was schout van Lauwenrecht.

In vroegere eeuwen was de Lauwerecht een buitengerecht in de stadsvrijheid.
Tussen dit gerecht en de stad lag nog de ommuurde voorstad Bemuurde Weerd.
Vanaf de middeleeuwen werd brandgevaarlijke bedrijvigheid buiten de stad
geplaatst. Vooral de aardewerkindustrie kwam in de Bemuurde Weerd en
gaandeweg nog noordelijker in de Lauwerecht terecht. In de 16e en 17e
eeuw werden er stenen tabakspijpen in de Lauwerecht vervaardigd.
(bron: wikipedia.org)

Jacob van Breukelen trouwde na het overlijden van Diliaentien van
Franiker met Teuntje van Rikelt te Utrecht op 2 maart 1675:

"Den 14 Febr. 1675
Jacob van Breukelen weduwenaer van Deliana van Franiker
en
Teuntje van Rikelt weduwe van Simon de Seeuw
Den 2 Meert 1675 in de Anth. Gasthuijs getrout"

Tenslotte trouwde Jacob van Breukelen met Mechteld Claes te Utrecht
op 5 oktober 1698:

"Den 18 septemb. 1698
Jacob van Breukelen, weduwenaer van Teuntje van Rijckel
en
Mechtilt Klaassen, weduwe van Lammerts van Oostveen
Den 5e octob.1698 in den Dom getrout
getuij: Ambo noti "

Ambo noti - beiden bekend (?)

Op 30 oktober 1709 maakte Jacob van Breukelen zijn testament op. Vermeld werden
de kinderen van Jacob van Breukelen en Diliaentien van Franiker.

Notariële akte Testament
Datering: 30-10-1709
Aktenummer: 268
Datum: 30-10-1709
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Testateur: Jacob van Breuckelen
Echtgenoot: gehuwd met Mechteltje Claes
Beroep: meester smith
Woonplaats: Utrecht, Viesteech
Erfgenaam: kinderen Maria van Breuckelen, dochter, wed. Tyman Barresteen
Erfgenaam: kinderen Cryntje van Breuckelen, dochter, gehuwd met Jan van Keysersweert
Bijzonderheden:
op last van lyftocht langstlevende dochters Maria van Breuckelen en Cryntje van Breuckelen
lyftocht erfportie kinderen in plaats van legitieme portie met benoeming van neven Nicolaes
van Breuckelen te Weesp en Wilhelmus van Breuckelen te Amsterdam tot voogden

Jacob van Breukelen is overleden op 19 november 1709 te Utrecht:

"Jacob van Breuckelen laet na sijn vrouw met mundige
kinderen in de Lange Vliesteegh 8 dragers Buerkerck"

Naaste verwanten

 1. van Franiker, Willem Hermanss
  1. Philips, Grietgen
   1. van Franiker, IJfge Willems
   2. van Franiker, Crijntgen Willems
   3. van Franiker, Maijken Willems
   4. van Franiker, Hermen Willems
   5. van Franiker, Elisabet Willems
   6. van Franiker, Diliaentien Willems

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Trouwboek Utrecht
 4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811