Frericks, Binne

Geboortenaam Frericks, Binne
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden 1685-12-22    
1

Families

Getrouwd Vrouw Harmens, Hiltie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1677-07-29    

Lidmatenboek Opsterland, 1677
Man : Binne Frericks
Vrouw: Hiltie Harmens
Woonplaats: Beetsterzwaag
- Op 29 juli 1677 lidmaat
- Op 23 april 1685 zij overleden
- Op 22 december 1685 hij overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, lidmaten 1677-1850
DTB 557 blad 4

1
  Kind.
 1. Binnes, Froukjen

Naaste verwanten

  1. Frericks, Binne
   1. Harmens, Hiltie
    1. Binnes, Froukjen

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Opsterland