Kiers, Steven Jans 1 2 3

Geboortenaam Kiers, Steven Jans
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 49 jaren, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1768-05-11    
1
Doop 1768-05-11 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Steven, zoon van Jan Roelofs Kiers en
Hermina Steevens van Delden
getuige Margjen Jans

1
Ondertrouw 1796-04-22 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Zwartsluis den 22 April 1796

"Compareert, in dezen Gerichte,
Steven Kiers, ouderloos, en Meerderjarig,
vertoonende onderteekende Certificaat
van Hoorn, door Eelke de Vries en
Gerbrig de Vries, Gebooren Quast,
Echtelieden en als vader en moeder van
Douwtje de Vries, gegeeven ter Kennis van
Commissarissen, tot de Huwelijks Zaaken
aldaar, en mede door Gemelde Douwtje de Vries,
ten blijke van verbintenis onderteekent,
versoekende hij Comparant, dat ten Huwelijke
mogten worden ingeschreeven

Steven Kiers, J. M. te Zwartsluis
met
Douwtje de Vries J.D. te Hoorn,

hetwelk door dezen gerichte word geaccordeert,
mits dat te Hoorn zoo alshier de Huwelijks
Proclamatien worden afgekondigt,
ten Fine van Attest

met Attest naar Hoorn

Douwtje de Vries was een zuster van Rens de Vries,
die met Jacoba Kiers was getrouwd.

4
Volkstelling 1795 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Buitenkwartier deel 2

Huisgezin: Steeven Kiers, koopman
Opgeever: deselfde
Aantal Menschen: twee

5
Huwelijk na 1796-04-22 Hoorn, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Douwtje de Vries

Douwtje de Vries is gedoopt op 10 oktober 1773 te Hoorn,
dochter van Eelke Sipkes de Vries en
Gerbrig Rens Quast.
Op 12 mei 1796 is Douwtje de Vries van Hoorn
"voor 't Nagtmaal van juni de gemeente van Zwartsluis
toegedaan door attestatie".
Zij was winkelierster (1822).
Na het overlijden van Steven Kiers trouwde
zij met zijn broer Gerrit Kiers.
Haar eigen broer Rens de Vries trouwde met
Jacoba Kiers, zuster van Steven Kiers.

Douwtje de Vries is op 11 augustus 1854
te Zwartsluis overleden:

"Douwtje de Vries, zonder beroep, oud ruim
negen en zeventig Jaren, geboren te Hoorn,
dochter van Hielke de Vries en Gerbrechtje
echtelieden, beide overleden, weduwe van
Gerrit Kiers".

De moeder van Douwtje de Vries was
Gerbrecht Rensen Quast. Zij overleed op
29 april 1825 te Zwartsluis:

"Gerbrecht Rensen Quast, zonder beroep,
oud twee├źntachtig Jaren, weduwe van
Eelke de Vries.

4 6 7 8
Overlijden 1817-06-10 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Steven Kiers, oud achtenveertig Jaren,
echtgenoot van Douwtje de Vries

Opregte Haarlemsche Courant, 14 juni 1817:

"Heden avond circa 6 uren, overleed, tot mijne en
mijns eenigen Zoons bittere droefheid, mijn
teêrgeliefden Man, STEVEN KIERS, in den oduerdom
van ruim 48 Jaren; geve door dezen gebruikelijken
weg kennis aan Vrienden en Bekenden; mij van
hunne deelneming overtuigd houdende, teekenen mij

D. de VRIES, Wed. S. Kiers

Zwartsluis, den 10 Junij 1817

P.S. De Affaire zal op dezlfde Firma, als voor dezen,
blijven continueeren"

6 9a
Begrafenis 1817-06-14 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Steven Kiers
(begraven in de) Kerk
3 gulden en 18 stuivers

3

Ouders

Vader Kiers, Jan Roelofs
Moeder van Delden, Hermina Stevens
    Zus     Kiers, Trijntje Jans
    Broer     Kiers, Roelof Jans
    Zus     Kiers, Hendrickjen Jans
    Zus     Kiers, Geesjen Jans
    Broer     Kiers, Steeven Jans
    Zus     Kiers, Aeltjen Jans
    Broer     Kiers, Steven Jans
    Zus     Kiers, Jacoba Jans
         Kiers, Steven Jans
    Zus     Kiers, Liesabeth Jans
    Broer     Kiers, Gerrit Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans
    Broer     Kiers, Jan Jans

Bijzonderheden

Kinderen, geboren en gedoopt te Zwartsluis,
van Steven Kiers en Douwtje de Vries waren

1. Jan, geboren 16 oktober 1797, gedoopt 22 oktober 1797:
getuige Trijntje Kiers (zuster van Steven).
Jan is spoedig overleden. Hij werd op 6 december 1797
te Zwartsluis begraven:
"Steven Kiers Kind".

2. Jan, geboren 15 maart 1799, gedoopt 17 maart 1799:
Jan, zoon van Steven Kiers en Douwtje de Vries,
getuige Hendrikje Kiers (zuster van Steven)

Jan Kiers trouwde op 21 december 1822 met
Anna Maria van Setten:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14247
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 21-12-1822
Bruidegom Jan Kiers
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Anna Maria van Setten
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom Steven Kiers
Moeder bruidegom Douwtje de Vries
Vader bruid Wilhelmus van Setten
Moeder bruid Jakobje van Ruinen
Nadere informatie beroep Bg.: koopman;
beroep moeder Bg.: winkelierster;
beroep vader Bd.: kalkbrander

Anna Maria van Setten is op 17 november 1869
te Zwartsluis overleden:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant,
20 november 1869:

"Heden overleed in den vroegen morgen na een
kortstondige ongesteldheid onze Tante en
Behuwdtante Mej. de Wed J. Kiers Stev.zn.
in den ouderdom van bijna 72 jaren.
Zwartsluis, 17 november 1869.

W. van Setten, uit aller naam"

3. Eelke, geboren 22 januari 1805,
gedoopt 26 januari 1805
getuige Aaltje Schuuring

Opm: Aaltje Schuuring was de dochter van
Philip Herms Schurink en Leuntje Jacobs Prins.
Zij was getrouwd met Roelof Jans Kiers, broer van Steven.

Eelke is jong overleden. Hij werd op 15 januari 1807
te Zwartsluis begraven.
"Steeven Kiers Kind".

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koopman ( 1795)
 

Naaste verwanten

 1. Kiers, Jan Roelofs
  1. van Delden, Hermina Stevens
   1. Kiers, Trijntje Jans
   2. Kiers, Roelof Jans
   3. Kiers, Hendrickjen Jans
   4. Kiers, Geesjen Jans
   5. Kiers, Steeven Jans
   6. Kiers, Aeltjen Jans
   7. Kiers, Steven Jans
   8. Kiers, Jacoba Jans
   9. Kiers, Steven Jans
   10. Kiers, Liesabeth Jans
   11. Kiers, Gerrit Jans
   12. Kiers, Jan Jans
   13. Kiers, Jan Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Zwartsluis
 2. Huwelijksakte Zwartsluis
 3. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 4. Trouwen civiel Zwartsluis
 5. Volkstelling 1795 (21-31 okt.) Buitenkwartier Zwartsluis
 6. Overlijdensakten Zwartsluis
 7. Lidmaten Zwartsluis
 8. Huwelijksbijlagen Zwartsluis
 9. Opregte Haarlemsche Courant
   • Datum: 1817-06-14