Bonebacker, Annichjen 1 2

Geboortenaam Bonebacker, Annichjen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Procuratie 1685-08-19 Utrecht, Utrecht, Nederland Notariële akte

Notariële akte; procuratie - om erfenis van Geertje van der Puth, nicht, te regelen
Aktenummer: 18
Datum: 19-08-1685
Notaris: J. VAN NOORTDYCK

Zie Media/Galerij.

 

1a
Ondertrouw 1691-05-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  
3
Huwelijk 1691-05-21 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Jan Wils

Jan Wils weduwnaar van Grietje Peters van Odijk
wonende aan de Koorn-markt en
Annigje Boonebakkers J. D. wonende in de
Lange Nieuwstraat bij de Suijlestraat

Getuigen:
Antoni van der Woude, bruijdegoms buijrman
Marij van Reenen, bruijds goede kennis

De bruijdegom paaps is voorgelesen de
Acte van d'Achtbare Vroedschap, en heeft
het selve aangenomen
Den 22e Maij 1691 int Cruijs: Gasthuis
getrouwt

Opmerking:
Jan Wils wordt in de notariële archieven
van Utrecht genoemd als herbergier in
Utrecht (1682).

3 1
Getuige 1695-10-15 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Annichje Bonebacker was in 1695 getuige
bij het huwelijk van haar nichtje Geertruij:

Marcelis van Benthem j.m.
en
Gertruij Bonebackers j.d. beijde
in de Maddelene steegh
getuigen: Frans van Benthem sijn (vader)
Annichie Bonebackers haer moije

3
Overlijden 1705-11-25 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Anna Boonebacker weduwe van jan Wilkes
laet na onmundige kinderen bij St. Servaes
Bech (?)
begraven Gratis Nicolaaskerk

Opmerking:
Waarschijnlijk is hier de Sint-Servaasabdij
bedoeld.

2

Ouders

Vader Bonebacker, Dirck
Moeder Jansz, Trijntjen
    Broer     Bonebacker, Jan
    Broer     Bonebacker, Reijnier
         Bonebacker, Annichjen
    Zus     Bonebacker, Margareta
    Broer     Bonebacker, Johannes

Media

Bijzonderheden

Annichjen Bonebacker komt voor in de volgende notariële akte te Utrecht:

Notariële akte Procuratie - om erfenis van Geertje van der Puth, nicht, te regelen
Aktenummer: 18
Datum: 19-08-1685
Notaris: J. VAN NOORTDYCK
Personen:
Constituant: Reynier Bonebacker
Woonplaats: Utrecht, Magdaleneclooster
Constituant: Magariet Bonebacker
Woonplaats: Utrecht, Magdaleneclooster
Constituant: Johan Bonebacker
Beroep: sergiant
Constituant: Johannes Bonebacker
Woonplaats: Haerlem
Constituant: Anichje Bonebacker
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Simon Simons, zoon van Jeunes Simonsen
Woonplaats: Hinsberghen, Gulickerlandt

Misschien heeft Annichjen Bonebacker een zuster gehad, die
Margarita Bonebacker heette.
Op 11 juli 1689 overleed namelijk te Utrecht:

"Margarita Boonebacker, laet nae mondige susters
op de Lange Nieuwstraet, geeft 2 - 0 - 0 - Nicolaeskerk"

Naaste verwanten

 1. Bonebacker, Dirck
  1. Jansz, Trijntjen
   1. Bonebacker, Reijnier
   2. Bonebacker, Annichjen
   3. Bonebacker, Margareta
   4. Bonebacker, Johannes
   5. Bonebacker, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
   • Datum: 1685-08-19
   • Pagina: Notaris J. van Noortdyck, Inventarisnummer: U106a003, aktenummer 18
 2. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 3. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)