Wiegers, Alle 1

Geboortenaam Wiegers, Alle
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden (meer dan 73 jaren, 1 dagen)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1702-11-05    
 
Doop 1702-11-05 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1702
Gedoopt op 5 november 1702 in Oosterwolde
Dopeling: Alle
   Vader: Wijger Alles

2
Huwelijk voor 1745-04-01   Getrouwd met Louwrentzien Zietzes

Kinderen, gedoopt te Oosterwolde:

1. Geboren op 1 april 1745 in Fochteloo
Gedoopt op 4 april 1745 in Oosterwolde
Dopeling: Jantien
   Vader: Alle Wichers, schoolmeester in Fochteloo
  Moeder: Louwrentzien Zietzes

2. Gedoopt op 22 mei 1746 in Oosterwolde
Dopeling: Wicher
   Vader: Alle Wichers, schoolmeester in Fochteloo
  Moeder: Louwrentzien Zietzes

3. Gedoopt op 21 november 1748 in Oosterwolde
Dopeling: Wicher
   Vader: Alle Wichers, schoolmeester in Fochteloo
  Moeder: Louwrentzien Zietzes

Lidmatenboek Ooststellingwerf, 1772
  Man: Meester Alle Wychers
Vrouw: Laurensjen Zytses
Woonplaats: Oosterwolde
 - Op 1 mei 1772 lidmaat Oosterwolde
 - Op 14 januari 1775 hij overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oosterwolde, Fochteloo en
Appelscha, lidmaten 1664 en 1772-1850
DTB 552 blad 7

2 3
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Alle Wijchers
Aangeboden capitalen: 2
Personen: 3
Oosterwolde

4
Quotisatie 1749 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Ooststellingwerf Quotisatie 1749
Plaats: Oosterwolde

Omschrijving : boer en schoolmeester
Perso(o)n(en): Alle  Wychers
Aant. volw.  : 2
Aant. kind.  : 1
Aanslag      : 25:15:00

5
Overlijden 1775-11-05    
3

Ouders

Vader Alles, Wieger
Moeder Eytses, Jantien
    Broer     Wiegers, Jacob
         Wiegers, Alle

Bijzonderheden

De schoolmeesters van Ooststellingwerf in de loop der tijden:

Fochteloo:

Op 7 mei 1731 was Alle Wijchers schoolmeester en voorzanger te Oosterwolde.
In april 1745 was Alle Wijchers, boer, hier tevens schoolmeester. Zijn vrouw heette Lourentz Zietzes.
Hun zoon Wijcher is hier op 21 nov. 1748 gedoopt. Hij legde op 1 mei 1772 het nieuwe trouwboek aan
en was toen nog koster en schoolmeester. Er was een kosterijplaats, waarvan de koster en
schoolmeester het vruchtgebruik had. Op 14 jan. 1775 is hij te Oosterwolde overleden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer en schoolmeester
 

Naaste verwanten

 1. Alles, Wieger
  1. Eytses, Jantien
   1. Wiegers, Jacob
   2. Wiegers, Alle

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De schoolmeesters van Ooststellingwerf, 1600-1950
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
 3. Lidmatenboek Ooststellingwerf
 4. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 5. Quotisatie 1749