Roels, Joucke

Geboortenaam Roels, Joucke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk na 1718-05-29   Getrouwd met Antie Jouckes

Smallingerland, huwelijken 1718
Vermelding: Eerste proclamatie op 29 mei 1718 in Oudega
Man       : Joucke Roels afkomstig van Zwartveen
Vrouw     : Antie Jouckes afkomstig van Zwartveen

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Opeinde, Friesland, Nederland  

Joucke Roels
Aangeboeden capitalen:
2 - 0 - 0
Personen: 3
Opeijnde

2
Quotisatie 1749 Opeinde, Friesland, Nederland  

Joucke Roels, Smallingerland
               Plaats:  Opeinde
         Omschrijving:  boer
           Gezin volw:  3
              Aanslag:  23-15-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Smallingerland, fol. 19

3

Families

Getrouwd Vrouw Carstens, Folkje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1706-03-21 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1706
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 maart 1706 in Oostermeer
Man : Jouke Roelofs afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Folcku Karstis afkomstig van Oostermeer

4
Belijdenis 1707-05-15 Zwartveen, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1707
Man: Joucke Roels
Vrouw: Volku Carstis
Woonplaats: 't Zwartveen
- Op 15 mei 1707 belijdenis te Nijega

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 45

5
  Kind.
 1. Joukes, Aaltje

Naaste verwanten

  1. Roels, Joucke
   1. Carstens, Folkje
    1. Joukes, Aaltje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 5. Lidmatenboek Smallingerland