Adius, Johanna

Geboortenaam Adius, Johanna
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 70 jaren, 9 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1627-03-09    
1
Doop 1627-03-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1627
Dopeling: Jancke
Gedoopt op 9 maart 1627 in Leeuwarden
Kind van  Aayas, doctor
en niet genoemde moeder

1
Geboorte rond 1620    
2
Attestatie afgegeven 1667-10-26 Harlingen, Friesland, Nederland  

Harlingen, huwelijken 1667
Vermelding: Attestatie afgegeven op 26 oktober 1667
Man       : Hendrik Brunsvelt afkomstig van Harlingen
Vrouw     : Johanna Adius afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : elders getrouwd, schout bij nacht

3
Huwelijksafkondiging 1667-11-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 1 november 1667
Man       : Hendrick Bruynsvelt
Vrouw     : Johanna Adius
Opmerking : hij is schout bij nacht

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Derde proclamatie op
10 november 1667
Man       : Hendrick Bruynsvelt
Vrouw     : Johanna Adius

Hendrik Brunsvelt was gedoopt
op 17 februari 1609 te Leeuwarden:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1609
Dopeling: Henderick
Gedoopt op 17 februari 1609 in Leeuwarden
Kind van Dirck Bruinsfelt, doctor en
niet genoemde moeder

Op 11 mei 1655 liet hij zich inschrijven in
Leeuwarden (vanuit Harlingen?)
bij de Nederduits Hervormde gemeente.

4 1 5
Huwelijk 1667-11-10 Lekkum, Friesland, Nederland Getrouwd met Hendrick Dircks Bruynsvelt

Hun zoon Theodorus werd in 1672 te
Harlingen geboren.

Op 16 augustus 1676 maakte
Hendrick Bruynsvelt zijn testament op.

6 7
Stemkohieren 1698 Jorwerd, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Jorwerd (Baarderadeel)
Stem nr. 30, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Johanna Adjus weduwe Bruinsvelt te
     Harlingen, eigenaar
Meinte Jacobs, gebruiker

8
Overlijden na 1698    
8

Ouders

Vader Adius, Adigerus
Moeder van Loo, Maycke
    Broer     Adius, Adigerus
    Broer     Adius, Jacobus
    Broer     Adius, Lambertus
         Adius, Johanna
    Zus     Adius, Maycke

Media

Naaste verwanten

 1. Adius, Adigerus
  1. van Loo, Maycke
   1. Adius, Adigerus
   2. Adius, Jacobus
   3. Adius, Lambertus
   4. Adius, Johanna
   5. Adius, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. 'Friezen uit vroeger eeuwen' door Hessel de Walle
 3. Trouwregister Gerecht Harlingen
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Lidmaten Leeuwarden
 6. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 7. Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
 8. Stemkohieren Friesland