Daniëls, Ytje

Geboortenaam Daniëls, Ytje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 39 jaren, 7 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1744-05-10    
 
Doop 1744-05-10 Harich, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, doopjaar 1744
Dopeling: Ytje
Gedoopt op 10 mei 1744 in Harich
Kind van Daniel Offes en niet genoemde moeder

 

1
1e Huwelijk 1761-03-23 Balk, Friesland, Nederland Getrouwd met Joost Joosten

Gaasterland, huwelijken 1761
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 maart 1761 in Balk
Man: Joost Joosten afkomstig van Balk
Vrouw: Yttje Daniëls afkomstig van Ruigahuizen

Joost Joosten was in 1736 te Wijckel gedoopt:

Gaasterland, dopen, doopjaar 1736
Dopeling: Joost
Gedoopt op 15 januari 1736 in Wijckel
Kind van Joost Joosten en Geertje Sybrens

Opmerking: De vader is van de Augsburgse confessie
(zie de rubriek Bijzonderheden)

Kinderen:

1. Broer
Gaasterland, dopen, geboortejaar 1761, doopjaar 1761
Geboren op 9 juni 1761
Gedoopt op 21 juni 1761 in Balk
Kind van Joost Joosten en Yttje Daniels

Opm.: De dopeling is overleden

2. Broer
Gaasterland, dopen, geboortejaar 1763, doopjaar 1763
Geboren op 7 februari 1763
Gedoopt op 13 februari 1763 in Balk
Kind van Joost Joosten en Yttje Daniels

Joost Joostes is in 1765 te Tjerkgaast overleden.

 

2
2e Huwelijk 1766-10-19 Balk, Friesland, Nederland Getrouwd met Obbe Jans

Gaasterland, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 oktober 1766 in Balk
Man: Obbe Jans afkomstig van Balk
Vrouw: Yttje Daniëls afkomstig van Harich

Kinderen:

1. Baukjen
Geboren op 22 juli 1767
Gedoopt op 2 augustus 1767 in Balk
Dochter van Obbe Jans en Yttje Daniëls

2. Joltjen
Geboren op 13 februari 1770 in Ruigahuizen
Gedoopt op 11 maart 1770 in Balk
Dochter van Obbe Jans en Yttje Daniëls

3. Daniëltjen
Geboren op 12 december 1772 in Balk
Gedoopt op 3 januari 1773 in Balk
Kind van Obbe Jans en Yttje Daniëls

4. Jantjen
Geboren op 15 augustus 1775 in Balk
Gedoopt op 10 september 1775 in Balk
Kind van Obbe Jans en Yttje Daniëls
Doopheffer: Antje Joosten

Antje Joostes (van der Hol) was een zustervan Joost Joosten, de eerste echtgenoot van Yttje Daniëls.

 

2 3
Overlijden 1784 Wyckel, Friesland, Nederland  

In de huwelijksbijlagen bij het huwelijk van haar zoon Broer Joostes van der Hol in 1815 werd in een Akte van Bekendheid vermeld, dat Ytje Daniëls in 1784 te Wijckel was overleden. Joost Joostes was in 1765 te Tjerkgaast overleden.

 

4a

Ouders

Vader Offes, Daniël
Moeder Broers, Baukjen
    Zus     Daniëls, Anna
         Daniëls, Ytje

Bijzonderheden

De vader van Joost Joosten was de Augburgse Confessie toegedaan:

AUGBURGSE CONFESSIE

Eerste en belangrijkste belijdenisgeschrift van de Evangelisch-Lutherse Kerk, op 25 juni 1530
voorgelezen op de Rijksdag te Augsburg.

Het werd voornamelijk opgesteld door Philippus Melanchthon, omdat Maarten Luther als
banneling op kasteel de Coburg vertoefde. Van de 28 artikelen handelde het eerste deel
over geloof en leer, waarover de hervormingsgezinden en de rooms-katholieken het wel
eens zouden moeten zijn op grond van de Schrift.
Het tweede deel behandelde ingeslopen misbruiken als het bedienen van het Heilig
Avondmaal door de leken onder één gedaante, en het ongetrouwd zijn van de priesters.
De Augsburgse confessie werd in 1555 bij de godsdienstvrede van Augsburg officieel tot
Rijksrecht verheven, geldend voor de evangelische Stenden. In Nederland werden de
Lutheranen vaak aangeduid als ‘toegedaan de onveranderde Augsburgse confessie’.

Bron: PROTESTANT.NL (18 oktober 2018: site inmiddels verdwenen)

 

Naaste verwanten

 1. Offes, Daniël
  1. Broers, Baukjen
   1. Daniëls, Ytje
   2. Daniëls, Anna

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Balk
 3. Doopboek Hervormde gemeente Balk
 4. Huwelijksbijlagen Balk
   • Datum: 1815-06-21
   • Pagina: nr. 20