Kaspers, David 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geboortenaam Kaspers, David
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 55 jaren, 3 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1772-03-01    
 
Doop 1772-03-01 Lagemeeden, Groningen, Nederland  

Doop 01-03-1772 Oostwold, Hoge & Lagemeeden

Kind David
Geslacht m

Moeder Elske Jacobs

Opmerkingen in onecht geboren kind

"1772 Den 1 Maart gedoopt Davis Spurius
zoontje van Elske Jacobs gedoopt te Lage meeden"

Toelichting:
Spurius - onwettige zoon

12
1e Huwelijk 1794-09-14 Grijpskerk, Groningen, Nederland Getrouwd met Nieske Fokkes

Huwelijk 14-09-1794   Grijpskerk
Bruidegom David Kaspers, van Legemeeden
Bruid Nieske Fokkes, van Grijpskerk
 
Bron Doop- en trouwboek Grijpskerk 1683-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 210, folio 137

Nieske Fokkes was gedoopt in 1771 te Grijpskerk:

Doop 03-11-1771   Grijpskerk
Kind Liske
Geslacht v
Vader Focke Hoijkes
Moeder Trijntje Adolphs

Opmerking: In de huwelijksakte van haar zoon Fokke
heet Nieske (of Lieske) Fokkes 'Elisabet'. De gedachte
zou op kunnen komen, dat 'Nieske' op een leesfout
berust. In haar eigen trouwakte staat echter
ontegenzeggelijk 'Nieske'.

Kind van David Kaspers en Nieske Fokkes:

Doop 08-02-1795   Grijpskerk
 Kind Fokke
Geslacht m
Geboortedatum 31-01-1795
 Vader David Kaspers
Moeder Nieske Fokkes

Op 7 februari 1802 liet Nieske (Lyske) Fokkes
een in onecht geboren kind Grietje dopen:

Doop 07-02-1802   Grijpskerk
Kind Grietje
Geslacht v
Moeder Lyske Fokkes
Opmerkingen in onecht geboren kind

Blijkbaar was David Kaspers voor deze datum al
geruime tijd "verdwenen".

Lijske Fokkes is overleden op 23 juli 1826 te Kommerzijl:

Overlijden 23-07-1826   Kommerzijl gem. Grijpskerk
 Overledene Lijske Fokkes
Geslacht v
Leeftijd 54 jaar
Vader Fokke Haaijkes
Moeder Trijntje Adolfs
Relatie David Kaspers
Bron Overlijdensregister Grijpskerk 1826
Aktenummer 33

"Lijske Fokkes, oud 54 Jaren, arbeidster, wonende
te Kommerzijl, gehuwd met David Kaspers, wiens
beroep en woonplaats is onbekend, en dochter van
Fokke Haaijkes en Trijntje Adolfs beide overleden,
nalatende twee kinder"

13 14 15
2e Huwelijk 1811-06-09 Alkmaar, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Louisa Johanna Margaretha Schup

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 09-06-1811
Bruidegom David Kasper
Geboortedatum: 01-03-1772
Geboorteplaats: (Oostwold)
Bruid Louisa Johanna Margaretha Schup
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Onbekend
Vader bruidegom Kasper Kasper
Moeder bruidegom Elsje Jacobs
Vader bruid Georg Abraham Schup
Moeder bruid Isabella Scheldewie

Kinderen:

1. Georg Hendricus Abraham, geboren te Alkmaar op
18 november 1812, zoon van David Caspers, Timmerman,
oud 39 Jaren, wonende alhier wijk D. N. 16 en van
Loica Johanna Margaretha Schupp, deszelfs huisvrouw.

2. Leonora Elisabeth, geboren op 11 januari 1814
te Alkmaar.
(Van deze geboorte werd geen aangifte gedaan)

3. Hendrik Wilhelm, geboren te Alkmaar op 22 januari 1816,
zoon van David Caspers, Timmerman, oud 43 Jaren, woonende
in wijk B. N. 417, en van Louisa Johanna Margaretha Schup,
deszelfs huisvrouw.

4. Jacobus Johannes, geboren te Alkmaar op 14 mei 1818,
zoon van David Carspers, oud 45 Jaren, wonende in wijk B. N. 417,
en van Margaretha Johanna Louisa Schup, deszelfs huisvrouw.

Louisa Johanna Margaretha Schup is overleden op 27 september 1819
te Alkmaar:

"Margaretha Louisa Schop, huisvrouw van Davit Caspers in
den ouderdom van 29 Jaren en 6 maanden in wijk B. N. 417
binnen deze Stad"

10 16 5
Belijdenis 1812-03-20 Alkmaar, Noord-Holland, Nederland  

"1812 Op heden den 20 maart zijn op eene mond. belijdenis, in tegenwoordigheid van de broederen L.F. Merkel en P. Brakenhoft, aangenomen:
David Kaspers, geb. te Lagemeden bij Groningen, oud 38 jaren, overleden"
<...>

Opmerkingen:
Tegelijk met David Kaspers deed een tiental anderen belijdenis, allen veel jonger (de meeste 16 jaar, één 17 jaar en één 21 jaar).
Het woord "overleden" is later toegevoegd.

4
3e Huwelijk 1820-11-02 Alkmaar, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Helena Catharina Ploeger

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 4
Gemeente: Alkmaar
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 60
Datum: 02-11-1820
Bruidegom David Kaspers
Leeftijd: 47
Geboorteplaats: Legemate
Bruid Helena Catharina Ploeger
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Purmerend
Vader bruidegom Kasper Jacobs
Moeder bruidegom Elske Jacobs
Vader bruid Andries Ploeger
Moeder bruid Anna Elisabeth Ide
Nadere informatie beroep bg.: timmerman;
beroep bruid: dienstmaagd;
weduwnaar van Louisa Johanna M. Schup;
weduwe van Gerrit Smit

Helena Catharina Ploeger was geboren op
21 augustus 1792 te Purmerend en aldaar
Evangelisch Luthers gedoopt op 26 augustus 1792,
dochter van Andries Ploeger en Anna Elisabeth Ide,
getuige Antje van Es

Vermoedelijk waren Lubbert Lambert Ploeger
en Helena Catharina Witveld haar grootouders.
Zij trouwden Evangelisch Luthers te Purmerend op 6 mei 1770,
hij jongeman van Middewolda, zij jongedochter
van Aaken.

Kind:

1. Johanna Elisabeth, geboren op 5 maart 1825
te Alkmaar, dochter van David Caspers, oud 54 Jaren,
Timmerman, en van Helena Catharina Ploeger,
oud 32 Jaren, wonende op de Koningsweg
wijk B. N. 417.

Johanna Elisabeth deed op 30 juni 1853
belijdenis te Alkmaar (Evangelisch Luthers):
"Johanna Elisabeth Caspers, oud 28 jaar"

Johanna Elisabeth Caspers trouwde op
29 juli 1855 te Alkmaar met Jan Kroon.
Haar moeder Helena Catharina Ploeger
woonde toen nog in Alkmaar en is dus
overleden na 29 juli 1855.

10 16 4 17 18
Overlijden 1827-06-25 Alkmaar, Noord-Holland, Nederland  

"David Caspers, overleden den 25e Junij 1827,
ten vijf ure, des morgens, oud 55 Jaren, wonende
en overleden in de wijk D. N. 309, van beroep
Timmerman, geboren te Lege Mete, Gehuwd met
Helena Ploeger, oud 34 jaren, zoon van Jacob Caspers
en Elisabeth Jacobs, beide overleden"

5a

Ouders

Vader van Schra, Casper Jacobs
Moeder Jacobs, Elske
         Kaspers, David
    Zus     Kaspers, Pieterke
    Zus     Kaspers, Aaltje
    Broer     Kaspers, Roelf Jacobs
    Zus     Kaspers, Anje

Media

Bijzonderheden

KINDEREN VAN DAVID KASPERS EN NIESKE FOKKES

1. Fokke Davids Dijkstra

Huwelijk 21-12-1815 Usquert

Bruidegom Fokke Davids Dijkstra, boereknegt
Geboren Grijpskerk
Vader David Caspers
Moeder Elisabeth Fokkes

Bruid IJdje Gijzes Grove
Geboren Usquert
Vader Gijze Harms Grove, arbeider
Moeder Anje Jans

Bron Huwelijksregister Usquert 1815
Aktenummer 12

Gedeelte akte:

"Fokke Davids Dijkstra, oud 20 Jaren, Boereknegt van beroep, woonende te
Usquert, geboren te Grijpskerk op den 8 Febuarij des Jaars 1795, meerderjarige
Zoon wijle David Caspers gewoond hebbende te Grijpskerk en aldaar zich
op een Clandestiene wijze zich geabsenteerd, voorzien van een Schriftelijk
Consent zijner Grootvader aan vaderszijde, en van Elisabeth Fokkes,
wonende te Grijpskerk hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende"

2. Grietje Dijkstra de "onechte" dochter van Nieske (Lijsbert) Fokkes trouwde in 1825:

Huwelijk 19-05-1825 Grijpskerk

Bruidegom Harm Jacobs van der Leest, boerenknegt
Geboren Grijpskerk
Vader Jacob Douwes van der Leest, schoenmaker
Moeder Bouktje Louwes

Bruid Grietje Dijkstra, dienstmaagd
Geboren Grijpskerk
Moeder Lijsbert Fokkes, dagloonster

Bron Huwelijksregister Grijpskerk 1825
Aktenummer 8

Gedeelte akte:

"Grietje Dijkstra, oud 23 Jaren, Dienstmaagd, geboren en woonachtig te Grijpskerk,
meerderjarige onechte Dochter van Lijsbert Fokkes, dagloonster woonende te Niezijl
binnen deze gemeente mede hier bij tegenwoordig hare toestemming
gevende"
"verklarende de bruid en de beide moeders niet te kunnen schrijven"

HET HUWELIJK VAN DAVID KASPERS EN LOUISA JOHANNA MARGARETHA SCHUPP

Over de familie van Louisa Johanna Margaretha Schupp is het volgende gevonden:

Haar grootouders aan vaderszijde trouwden in 1753 in Herren-Sulzbach:

groom's name: Joh. Abraham Schupp
bride's name: Elisabetha Catharina Dreyer
marriage date: 27 Feb 1753
marriage place: Evangelisch, Herren-Sulzbach, Rheinland, Prussia
bride's father's name: Nickel Dreyer
Bron: Familysearch

Haar vader werd gedoopt in 1760:

name: Georg Abraham Schupp
gender: Male
baptism/christening date: 12 Oct 1760
baptism/christening place: EVANGELISCH,HERREN-SULZBACH,RHEINLAND,PRUSSIA
father's name: Abraham Schupp
mother's name: Elisabetha Catharina
Bron: Familysearch

Vader Johan Georg Abraham Schupp trouwde (als weduwnaar) te Alkmaar
met Eleonara Frederika Dresing op 22 april 1804.

Het Evangelisch Luthers Lidmatenregister van Alkmaar (1658-1864) bevat de
volgende gegevens:

- 1790, 31 maart, Leonora Fredrica Dresing, van Pruisminden, op mondelinge
belijdenis aangenomen, attest. petiit 8 maart 1813
- 1805, 8 april Georg Abraham Schupp, op attestatie van Ds. Spener te Ulzbach,
attest. petiit 8 maart 1813
- 1805, 12 april, mondelinge belijdenis, Hendrik Willem Schupp, geb. van Bergen op Zoom,
oud 18 jaaren, attest. petiit 8 maart 1813
-1806, 18 december, mondelinge belijdenis, Johanna Margaretha Louisa Schupp,
geb. te Leyden, oud 17 jaaren
-1818, 25 juni, Georg Abraham Schupp op attestatie van Ds. Lagers van Amsterdam

Huwelijksakte, 9 juni 1811, nr.13:

Gedeelte van de akte:

"David Kasper, oud 39 jaren, timmerman, meerderjarige Zoon van Kasper Jacobs en Elsje Jacobs,
zijnde de eerste woonachtig te Eminatie in het Departement van de Wester Eems
en de laatste aldaar overleden
En
Louisa Johanna Margaretha Schup, dienstmeid, oud 20 Jaren minderjarige Dochter van
Georg Abraham Schup en Isabella Scheldewie, de laatsten overleden en
de eerste binnen deze Stad woonachtig.

Volgens de Wet is gelezen geworden:

1* de doopcedul van David Kasper gedateerd Oostwold den 1e mei 1811,
waaruit blijkt dat dezelve den 1e maart 1772 te Oostwold geboren is uit
het wettig Huwelijk van deszelfs ouders.

2* het dood-attest gedateerd den 6e mei 1811, waaruit blijkt dat Elsje Jacobs
moeder van den bruidegom in de maand Februarij van het jaar 1805 te
Eminatie overleden is.

3* Het Consent van Casper Jacobs gedateerd den 6e mei 1811, waaruit blijkt,
dat dezelve volkomen tevreden is en permitteerd de voortgang van het
Huwelijk van Zijn Zoon, de genoemde David Kasper.

4* het dood-attest van Isabella Scheldewie Zijnde de Moeder van de
Bruid, gedateerd den 22 Mei 1811, waaruit blijkt dat dezelve den
6e September 1802 overleden is.

5* het Consent van Georg Abraham Schup, vader van de Bruid,
gedateerd den 24 mei 1811, waaruit blijkt, dat deselve volkomen
genoegen neemt, midsgaders permitteerd de voortgang van het
Huwelijk van Zijn Dochter Louisa Johanna Margaretha Schup.

(ondertekening)
David Kaspers
De Bruid verklaard niet te Kunnen Schrijven"

Opmerking:
Eminatie - Enumatil

Bovenstaande documenten nr. 1* t/m 4 *, opgenomen in de huwelijksbijlagen,
staan afgedrukt in de Galerij met transcriptie en opmerkingen. Uit de doopceduel van David Kaspers
blijkt, dat hij geboren is uit zijn moeder Elske Jacobs, vader niet vermeld.

Gegevens van de kinderen uit dit huwelijk:

1. Georg Hendricus Abraham deed op
19 maart 1837 belijdenis te Alkmaar (Evangelisch Luthers):
"George Henderens Abraham Caspers oud 24 jaar,
attest. petiit 24 jan. 1842"

Hij is overleden in 1847:
"George Hendrik Abraham Kaspers, Scheerder, laatst
gedomicilieerd te Alkmaar, overleden op 20 januari 1847,
aan boord van Zijner Majesteits Korvet van Oorlog "Boreas"
zich bevindende ter reede van Batavia,
in den ouderdom van 35 Jaren, ongehuwd, zoon van David
en Margaretha Johanna Louisa Schupp, woonachtig te
Alkmaar, beroep onbekend, zoomede al dan niet overleden"
aldus de overlijdensakte Alkmaar, 29 juni 1847, No. 303.

2. Leonora Elisabeth deed op 15 april 1832 belijdenis te Alkmaar (Evangelisch Luthers):
"Leonora Elisabeth Caspers oud 18 jaar, attest afgeg. 1 mei 1835"
In 1840 kwam ze weer terug naar Alkmaar:
"Leonora Elisabeth Caspers op attestatie van Ds. P.J. Wielandt pred. bij de hervormde
gemeente van Haringcarspel, 19 juli 1840"

Leonora Elisabeth trouwde op 17 juni 1841 op Texel met
Albert Bruin.
De huwelijksakte bevat de volgende verklaring:
"Vervolgens verklaarde de Bruid onder Eede, dat zij is geboren te Alkmaar
den 11 Januarij 1814, Zijnde zij buiten staat eene acte van geboorte of van bekendheid
ter vervanging derzelve over te leggen, de wijl de aangifte is verzuimd geworden"

3. Hendrik Wilhelm deed op 28 juni 1835 belijdenis te
Alkmaar (Evangelisch Luthers):
"Frederik Wilhelmus Caspers, oud 19 jaar, attest afgeg. 4 maart 1857."
Opmerking: de naam klopt niet helemaal, maar de leeftijd wél.

Hendrik Wilhelm Caspers, timmerman, trouwde op 3 maart 1839 te
Purmerend met Lietje Vos.
De huwelijksakte bevat de volgende verklaring:
"Voorts heeft de Bruidegom ons onder eede verklaard dat hij niet in de mogelijkheid is
de acten van overlijden van Zijnen Grootouders over te leggen, daar hij met de plaats
en juisten tijd van dat overlijden onbekend is".

4. Jacobus Johannes deed op 19 maart 1837 samen met zijn broer
belijdenis te Alkmaar (Evangelisch Luthers):
"Jacobus Johannes Caspers oud 18 jaar attest petiit 14 mei 1857"

Jacobus Johannes Kaspers trouwde op 28 februari 1841 te Veenhuizen (NH)
met Guurtje Hoogland.

HET HUWELIJK VAN DAVID KASPERS EN HELENA CATHARINA PLOEGER

Gedeelte huwelijksakte, 2 november 1820:

"David Kaspers, weduwenaar van Louisa Johanna Margaretha Schup, oud 47 Jaren,
Timmerman, Geboren te Legemate bij Groningen en alhier woonachtig,
meerderjarige Zoon van Kasper Jacobs en Elske Jacobs, beide overleden blijkens
overgelegde Extracte in dato Alkmaar den 10e en 16e October dezes jaars
waarvan Origineele stukken in den jare 1812 aan de Regtbank alhier zijn overgelegd en
aldaar gedeponeerd en heeft hij Comparant eindelijk overgelegd de Certificaat
in dato 2 september 1820, waaruit blijkt aan zijne verpligting der Nationale Militie
te hebben voldaan
En Helena Catharina Ploeger, weduwe van Gerrit Smit, overleden blijkens overgelegd
Extract, oud 28 jaren, dienstmaagd, Geboren te Purmerend blijkens overgelegd
Doop Extract in dato 3 Oktober dezes Jaars te Purmerend afgegeven, meerderjarige dochter
van Andries Ploeger en Anna Elisabeth Ide, Zijnde Moeder overleden blijkens overgelegd
Dood extract in dato den 3e Oktober dezes Jaars, (terwijl de vader van de Bruid ruim Elf jaren
uit Landig is geweest zonder dat men zeder dien tijd iets naders van hem vernomen heeft,
is deszelfs Acte van Concent nog doodcedul niet Kunne geproduceerd worden
en door de Bruid en de vier natemelde getuige onder ede verklaard, dat Zij de Laatste
verblijf Plaats nog van zijn overlijden niet wete) en heeft Zij Comparant verders
verklaard haar Grootouders mede overleden Zijnde nog de tijd nog Plaats daarvan te weete"

Opmerking:
In de huwelijksbijlagen is een extract van het overlijden van ene Gerrit de Vries
opgenomen. Dit is vermoedelijk dezelfde als genoemde Gerrit Smit.
Hij overleed op 31 maart 1813 te Purmerend oud 43 jaren, metselaarsknecht.
In zijn overlijdensakte werd geen echtgenote vermeld.
Anna Elisabeth Ide is op 10 september 1806 te Purmerend overleden, volgens een volgend extract.
Tevens is er een extract van het vorige huwelijk van David Caspers toegevoegd uit 1811, waarin
ook de beroepen van de Bruid, dienstmeid, en Bruidegom, timmerman, zijn vermeld.
Dit extract heeft als datum 10 oktober 1820. In bovenvermelde akte wordt ook nog een extract
van 16 oktober genoemd. Het is niet duidelijk welk extract hiermee wordt bedoeld.

Certificaat van de Nationale Militie:

"Om te Trouwen

Wij Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland,
certificeeren dat den persoon van
DAVID CASPERS
met betrekking tot de Land-Militie van het jaar 1814, gearresteerd bij
besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 20 december 1813, No. 3,
in het 2 Kanton van Alkmaar tijdens de Loting
getrokken heeft No. 256 en bij decisie van den Militaire-Raad voor
den dienst van dat jaar is vrijgesteld, uit hoofde van Gehuwd

Haarlem, den 21e September 1820"

Tenslotte is er een in het Duits opgestelde verklaring opgenomen
door "Pastoor" R.K. Drijfhamer, waarin het overlijden van Jacob Kaspers, vader
van David Kaspers wordt vermeld, zie de Galerij.
Het wonderlijke hieraan is, dat de naam van deze pastoor overeenkomt met die
van de zwager van David Kaspers, die met zijn (half)zuster Anje Kaspers was
getrouwd.

GEDACHTEN OVER DAVID KASPERS

David Kaspers trouwde in 1811 te Alkmaar met Louisa Schup, terwijl hij
in Grijpskerk al getrouwd was met Nieske Fokkes, die pas in 1826 is overleden
is in Kommerzijl.
Hoe kon dit gebeuren? Hij was tussen 1795 en 1802 spoorloos verdwenen
uit Grijpskerk en blijkbaar wisten zijn vrouw en zoon niet waar hij gebleven
was.
Zijn (half)broer Roelf Jacobs vernoemde in 1838 zijn zoon David naar hem,
wat hij waarschijnlijk niet gedaan zou hebben, wanneer hij negatieve gedachten
over hem had gehad en geweten, dat hij stiekem een andere vrouw had
getrouwd.

Zijn vader Kasper Jacobs echter verleende toestemming voor het huwelijk
van David Kaspers in 1811 (zie Galerij). Bovendien gaf deze in 1815 schriftelijk
toestemming voor het huwelijk van zijn kleinzoon Fokke Davids Dijkstra, bij
welk huwelijk werd vermeld, dat de vader zich op clandestiene wijze had
geabsenteerd. Zou grootvader Kasper Jacobs misschien datgene, wat hij wist
over David Kaspers, hebben geheim gehouden voor zijn schoondochter en
kleinzoon?

Bij zijn huwelijk in 1820 kende David Kaspers de juiste datum
van het overlijden van zijn vader. De naam R.K. Drijfhamer is hem bekend,
terwijl zijn halfzuster pas in 1811 met deze man is getrouwd. Het lijkt erop,
dat David na zijn vertrek uit Grijpskerk nog contacten onderhield met de
mensen daar.

Over David Kaspers hebben we een artikeltje geschreven dat elders op
de site staat.

Naaste verwanten

 1. van Schra, Casper Jacobs
  1. Jacobs, Elske
   1. Kaspers, David
   2. Kaspers, Pieterke
   3. Kaspers, Aaltje
   4. Kaspers, Roelf Jacobs
   5. Kaspers, Anje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksregister Usquert
 2. Huwelijksakte Grijpskerk
 3. Free Family History and Genealogy Records
 4. Lidmatenregister Evangelisch Luthers Alkmaar, 1658-1864
 5. Overlijdensakte Alkmaar
   • Datum: 1827-06-26
   • Pagina: Aktenr. 247
 6. Huwelijksakte Purmerend
 7. Huwelijksakte Texel
 8. Huwelijksakte Veenhuizen (NH)
 9. Overlijdensakte Purmerend
 10. Huwelijksakte Alkmaar
 11. Huwelijksbijlagen Alkmaar
 12. Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 13. Trouwboek Grijpskerk
 14. Doopboek Grijpskerk
 15. Overlijdensakte Grijpskerk
 16. Geboorteakte Alkmaar
 17. Doopboek Purmerend Evangelisch Luthers
 18. Trouwboek Purmerend Evangelisch Luthers