van Cuijlenburgh, Catrina 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Catrina
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 50 jaren, 3 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1765-07-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  

in de Korte Nieuwstraat

2
Doop 1765-07-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Catrina, dochter van Zeger van
Kuylenburg en Cornelia van Senderen
gereformeerd Dom Kerk
Korte Nieuwstraat
doopboek: 15 pagina 176
beide ouders lidmaat

2
Ondertrouw 1791-10-14 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Vrijdag den 14 October 1791
Anthonij Egging J. M. te Zeijst
En
Catharina van Cuijlenburg J. D.
in de Korte Nieuwstraat
Geboden mede te Zeijst"

7
Huwelijk 1791-10-01 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Anthonij Egging

"Geboden te Zeijst acte gezien
1 November 1791 getrouwd in de
Catharine Kerk door H. Weijland

Anthonij Egging J. M. te Zeist
En
Catharina van Cuijlenburg, J. d. alhier"

Anthonie Egging was op 21 februari 1767 (òf 1768)
geboren te Brummen, zoon van Gerrit Eggink en
Trijntje Bosman.
Hij is overleden op 22 september 1831 te Utrecht.
Zie bijzonderheden.

8
Overlijden 1815-10-20 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 23 oktober 1815
Aktenummer: 912

Aangever (o.a.):
"Antonie Eggink, tuinier, oud 49 Jaren wonende
agter de Wal bij 't Zilversteegje wijk W No. 25"

"Catahrina van Kuilenburg te Utrecht wettige huisvrouw
van den eerste comparant overleden op den 20 oktober 1815
des nagts ten half een uur in den ouderdom van 51 Jaren"

6

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Zeger
Moeder van Senderen, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Cornelia
         van Cuijlenburgh, Catrina
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Zus     van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Broer     van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham

Bijzonderheden

Kinderen:

1. Cornelis, gedoopt op 18 november 1792 te Baambrugge,
zoon van Anthonij Egging en Catharina van Cuilenburg,
getuige: Cornelis van Senderen, huisvrouw van Seger van Senderen

2. Anna Louisa, gedoopt op 25 mei 1794 te Baambrugge,
dochter van Anthonij Egging en Catharina van Cuijlenburg,
getuige: Anna Louisa Filiber (?), huisvrouw van den Heer
Hendrik Sag....

3. Gerrit Rijndert, gedoopt op 29 november 1795 te Baambrugge,
zoon van Antonij Egging en Catharina van Cuilenburg

4. Anthonie, geboren op 21 februari 1798 geboren te Zeist,
gedoopt te Zeist op 25 februari 1798, zoon van Anthonie Eggink
en Catharina van Kuijlenborg

5. Christiaan, gedoopt op 1 september 1802 in de Domkerk
te Utrecht, zoon van Antonie Eggink en Catrina van Kuijlenburg,
Echtelieden, beide Ledematen

6. Herremanes Zeger, gedoopt op 26 maart 1806 in de Domkerk
te Utrecht, zoon van Anthonie Egging en Catharina van Kuijlenburgh,
Echteleiden, beide Ledematen

Na het overlijden van Catrina van Cuijlenburgh trouwde Anthonie Eggink op
4 juli 1821 te Utrecht met Aleijda Visscher.

Huwelijksakte Utrecht
Aktedatum: 4 juli 1821
Aktenummer: 141

"Antoni Eggink, Tuinman, geboren te Brummen, wonende te
Utrecht, oud 54 jaren, zoon van Gerrit Eggink en Trijntje Bosman,
beiden overleden,
En Aleijda Visser, Dienstbaar, geboren te Drempt, wonende te
Utrecht, oud 31 jaren, dochter van Cornelis Visser en Gerarda
Bartels, beiden overleden"

Er werd een Akte van Bekendheid opgemaakt, waaruit bleek, dat
Antoni Eggink geboren is op 20 februari 1767 of op 20 februari 1768
te Brummen, als zoon van Gerrit Eggink en Trijntje Bosman (of Claasse).
Zeven getuigen waren bij het opmaken van deze akte aanwezig.
Als eerste werd genoemd Maria Eggink, zuster van Antonij Eggink,
oud 50 jaren schoonmaakster, wonende te Utrecht, in de Lange Nieuwstraat.
Antoni Eggink woonde ten tijde van zijn huwelijk in het eerste kanton aan
de nieuwe gragt onder de linden te Utrecht.

Anthonie Eggink is overleden op 22 september 1831 te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 22 september 1831

"Anthonie Eggink, buiten beroep, geboren te Brummen,
wonende te Utrecht in het Bartholomae Gasthuis, staande
aan de Lange Smeesteeg, Wijk B no 541, laatst weduwnaar
van Alijda Visser, zoon van wijlen Gerrit Eggink en van wijle
Catharina Bosmans, is overleden ten huize voorschreven
op heden des nachts ten drie uren in den ouderdom van
64 jaren - de overledene heeft kinderen nagelaten"

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Zeger
  1. van Senderen, Cornelia
   1. van Cuijlenburgh, Cornelia
   2. van Cuijlenburgh, Catrina
   3. van Cuijlenburgh, Francois
   4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   5. van Cuijlenburgh, Zeger
   6. van Cuijlenburgh, Francois
   7. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Baambrugge
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Doopboek Zeist
 4. Huwelijksakte Utrecht
 5. Huwelijksbijlagen Utrecht
 6. Overlijdensakte Utrecht
 7. Trouwboek Utrecht
 8. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)