Pytters, Douwe

Geboortenaam Pytters, Douwe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1654-10-01 Langweer, Friesland, Nederland  
 
Doop 1654-10-01 Langweer, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 01-10-1654
Plaats: Langweer
Dopeling
Douwe geboren te Langweer
Vader Pietter Lieuwes

1
Belijdenis 1683-04-08 Langweer, Friesland, Nederland  

"Den 8 April 1683 zijnde paesmorgen is des Heeren gedachtenisse geviert Ende 't ware paeschlam onder de geloovige tot Langweer cum annexis genuttigt; Ende Zijn tot vermeerderinge, ende versterckinge der gemeente in des selfs schoot opgenoomen:
(o.a.)
Lieuwe Pijters en Zijn broeder Douwe Pijters beijde vrijgesellen tot Langweer".

2a
Stemkohieren 1698 Langweer, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Doniawerstal
Bijzonderheden:
Locatie: Langweer
Stemnr.: 3
Aantal stemmen: 1
Eigenaar De heer Willem Haren grietman over Weststellingwerf
Gebruiker Douwe Pyters

3
Overlijden voor 1714-08-25    

Op deze datum werd zijn vrouw Antje Bootes als weduwe vermeld.

 

Ouders

Vader Lieuwes, Pieter
Moeder Uijlckesdr, Sijuerttije
    Broer     Pieters, Lieuwe
         Pytters, Douwe

Families

Getrouwd Vrouw Bottes, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1690-10-05    
 
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Langweer:

1. Pijter, 5 oktober 1690

2. Pijter, 26 juli 1696

3. Botte, 18 december 1698

4. Lieuwe, 7 april 1700

5. Sijoerdtije, 28 januari 1703

6. Marten, 25 juli 1706

7. Uijlck, 25 december 1707

  Kind.
 1. Douwes, Pieter

Naaste verwanten

 1. Lieuwes, Pieter
  1. Uijlckesdr, Sijuerttije
   1. Pieters, Lieuwe
   2. Pytters, Douwe
    1. Bottes, Antje
     1. Douwes, Pieter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 2. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1683
   • Pagina: image 18
 3. Stemkohieren Friesland