Aukes, Pyter

Geboortenaam Aukes, Pyter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1697-04-05    

Melding van het huwelijk van zijn ouders in Heerenveen.

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Broek, Friesland, Nederland  

Hoofd van de familie:
Bijsitt. Pyter Aukes
Aangeboden Jaargift: 12
Persoonen: 8
bestaan uijt:
man vrouw 4 kleijne kinderen
2 Boden
Broek

2
Quotisatie 1749 Broek, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Pytter Aukes, Doniawerstal
               Plaats:  Broek
         Omschrijving:  bijsitter, eigenerfde boer
           Gezin volw:  4 en kind: 5
              Aanslag:  63-0-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Doniawerstal, fol. 4

3

Ouders

Vader Pyters, Aucke
Moeder Gerryts, Kunne
         Aukes, Pyter

Families

Getrouwd Vrouw Eyles, Hiltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1734-03-14 Broek, Friesland, Nederland  

man: Pyter Aukes afkomstig van Broek
vrouw: Hiltje Ejles afkomstig van Katlijk

4
Ledematen 1741 Broek, Friesland, Nederland  

Een Nieuwe List der Ledematen tot de gereformeerde gemeente van Goingarijp en Broek opgemaekt in den jare 1741:
(o.a.)
de B(ijsitte)r Pijter Aukes cum uxore.

5a
Ledematen 1763-09-11 Broek, Friesland, Nederland  

Den 11 september 1763 is des Heeren H. avondmaal in de Broek uijtgedeelt, door mij ( =Christiaan Jacob Brunings Hermanszoon) aan de volgende ledematen:
(o.a.)
Absent waren
Pieter Aukes bijsitter en ouderling in de Broek
Hiltje Ejles sijn huijsvrouw

Toelichting:
Ds. Brunings was op 23 juli 1763 te Goingarijp en Broek als predikant bevestigd. Hij preekte op 31 juli te Goingarijp met de woorden van 2 Corinthiërs 4 vers 5:

"5 Want wij prediken niet onszelve, maar Christus Jezus den Heere; en onszelve , dat wij dienaren zijn om Jezus wil."

Een week later hield hij te Broek zijn openingspreek over Hebreërs 2 vers 9a:

"9 gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft u, o God! uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenooten".

5b
  Kind.
 1. Bijzitter, Auke Pieters

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep bijzitter (1741)
6

Naaste verwanten

 1. Pyters, Aucke
  1. Gerryts, Kunne
   1. Aukes, Pyter
    1. Eyles, Hiltje
     1. Bijzitter, Auke Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Goingarijp Broek
 5. Lidmatenboek Broek
   • Datum: 1741
   • Pagina: image 10
   • Datum: 1763
   • Pagina: image 21
 6. Doopboek Goingarijp Broek