Hendriks, Uilk

Geboortenaam Hendriks, Uilk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1698-03-06    
1
Doop 1698-03-06 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Uylk Hendriks
Gedoopt op 6 maart 1698 in Stavoren
Dochter van Hendrik en niet genoemde moeder

1
Overlijden voor 1771-06-02 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren overlijden/begraven 1771
Overleden: Uelk Hendriks
Datum    : 2 juni 1771

Ontvangen 4-0-0 wegens beluiden

Bron:
Herv. Gem. Stavoren, begraafboek 1761-1815
Inventarisnr.: 688b

2

Ouders

Vader Sijmens, Hendrick
Moeder Jidtskes, Wynck
         Hendriks, Uilk

Families

Getrouwd Man Gerrits, Claas
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1725-02-09 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum:
09-02-1725
naam bruidegom:
Gerritse, Claas
naam bruid:
Hendriks, Uilk
bronverwijzing:
DTB 563, p.242
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.

"Compareerenden als vooren - dese Persoonen
sijn hier op de acte van J. Bijsma Coster tot
Stavoren ingetekent Klaas Gerritse en Uilk Hendriks
bijder tot Stavoren
(in de kantlijn):
Acte Verleent den 26 Feb. 1725 om tot Stavoren
te trouwen"

Opm:
De Coster is waarschijnlijk Tijmen Johannes Bijlsma

3
Huwelijk 1725-03-04 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, huwelijken 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1725
Man : Claas Gerrits afkomstig van Amsterdam
Vrouw : Uilk Hendriks afkomstig van Stavoren

4
  Bijz.

De koster, die de acte voor de inschrijving van het huwleijk heeft opgemaakt was
ws. Tijmen Johannes Bijlsma:

Gedeelte Genealogie Johannes Bijlsma:

TIJMEN JOHANNES BIJLSMA, afkomstig uit Oudemirdum, (lidmaat Stavoren 19-2-1708,
afkomstig van Oudemirdum), organist, voorzanger, schoolmeester en diaken (1713),
wonende Stavoren, begraven aldaar 2-4-1742 (als Tiemen Bielsma), zoon van
JOHANNES BIJLSMA (I) en N.N..
Tymen kwam van Oudemirdum en werd op 9-2-1708 aangenomen als schoolmeester
en voorzanger in Staveren met een traktement van 100 car.gld per jaar met vrije woning,
een school en een schouw turf.
Auth. Stav 18-4-1710 nr.140a.
Hij trouwde met Tiedt Korff en kreeg daardoor waarschijnlijk meer aanzien. Op 22-6-1715
werd hij gekozen als koster en organist met een traktement van 140 car.gld, In 1716 werd
hij ontvanger van de reƫle goedschatting en speciebelastingen.
Herv. Lidmaten Stav: Tymen Johannes Bijlsma van Oudemirdum, diaken 7-11-1713 (gelijk
met Haytze Pieters Bakker).
Lidm.herv.Stav: Tymen Bijlsma 24-2-1735.
Hij is getrouwd Stavoren 13-10-1709 met TJIEDT ARJENS CORFF ook genaamd Tzizdt Adriaans,
gedoopt Stavoren 5-6-1689, begraven aldaar 3-8-1736, dochter van ADRIAEN HENDRICKX KORFF
(burgemeester van Stavoren (1696), commissaris v.h. gerecht (1693-1702), raad van Stavoren
(tot overlijden) en oud hopman (1705)) en SIBBEL HENDRIKS.

  Kind.
 1. Clases, Wink

Naaste verwanten

 1. Sijmens, Hendrick
  1. Jidtskes, Wynck
   1. Hendriks, Uilk
    1. Gerrits, Claas
     1. Clases, Wink

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 2. Begraafboek Hervormde gemeente Stavoren
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren