Huitema, Foppe Halbes 1 2 3

Geboortenaam Huitema, Foppe Halbes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 83 jaren, 11 maanden, 30 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1831-05-09 Hommerts, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1831
Aangiftedatum 10 mei 1831, akte nr. 91
Foppe Huitema, geboren 9 mei 1831
Zoon van Halbe Hommes Huitema,
Schipper, wonende te Hommerts,
en Trijntje Daniels Schuurmans

4
Verhuizing 1912-05-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Begin mei 1912 verhuisden Foppe Huitema
en zijn vrouw van Amsterdam naar Leeuwarden.
Ze waren door hun dochter Trijntje Huitema
naar Leeuwarden gehaald en kwamen bij
Trijntje thuis te wonen.
Bevolkingsregister Leeuwarden:
9 mei 1912 Nieuweweg D 17 boven
Gedempte Keizersgracht B 44 onder
Grachtswal U 75 (O.Z.)

Zie ook de 'Overgenomen Delen' van het
Bevolkingsregister van Amsterdam
(Galerij/Media).

5
Verhuizing 1915-04-24 Zuidlaren, Groningen, Nederland  

Krankzinnigengesticht
"Dennenoord" Zuidlaren

5
Overlijden 1915-05-08 Zuidlaren, Groningen, Nederland  

Zuidlaren, overlijdensakte, 10 mei 1915, aktenr. 31
Overledene: Foppe Halbes Huitema, geboren te Wijmbritseradeel;
beroep: zonder; overleden te Zuidlaren op 08-05-1915; oud: 83 jaren,
zoon van Halbe Huitema en Trijntje Schurema.
Gehuwd geweest met Gepke Sanders van der Molen, in leven.
NB. woonplaats Leeuwarden.

Overlijdensakte Leeuwarden, 1915
Aangiftedatum 11 mei 1915, akte nr. 273
Foppe Halbes Huitema, overleden 8 mei 1915, 83 jaar, man
Zoon van Halbe Huitema en Trijntje Schurema
Gehuwd
Opmerking: Overleden te Dennenoord, gemeente Zuidlaren

Psychiatrische inrichting Dennenoord te Zuidlaren:

Voor de bouw van een modern krankzinnigengesticht kocht
de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen
en Zenuwlijders in Nederland in 1892 een stuk Dennenbos
ten westen van Zuidlaren aan. Het gesticht voor gedwongen opnames
met de toepasselijke naam Dennenoord werd in 1895 geopend.
(Bron: Encyclopedie Drenthe Online)

1 6 7a 8a

Ouders

Vader Huitema, Halbe Hommes
Moeder Schuurmans, Trijntje Daniëls
    Broer     Huitema, Homme Halbes
    Zus     Huitema, Afke Halbes
    Zus     Huitema, Froukje Halbes
    Broer     Huitema, Johannes Halbes
    Zus     Huitema, Korneliske Halbes
         Huitema, Foppe Halbes
    Zus     Huitema, Aukje Halbes
    Broer     Huitema, Daniël Halbes
    Broer     Huitema, Halbe Halbes

Families

Getrouwd Vrouw van der Meulen, Gepke Sanders
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1855-07-02   Huwelijk van HUITEMA, Foppe Halbe en van der MEULEN, Gepke Sanders

Huwelijksakte Smallingerland, 1855
Man : Foppe Halbes Huitema, oud 24 jaar,
geboren te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel
Ouders: Halbe Hommes Huitema en Trijntje Daniels Schuurmans
Vrouw : Gepke Sanders van der Meulen,
oud 23 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Sander Annes van der Meulen en Hiltje Feitzes van
der Velde
Datum : 2 juli 1855, akte nr. 56

9
  Bijz.

Het nieuws van den dag: kleine courant, 12 juli 1905:
(Amsterdam)

"Vanmorgen kregen wij bezoek van den
74-jarigen schipper F. Huitema, die a.s. Donderdag
met zijne 73-jarige G.S. van der Meulen zijn 50-jarig
huwelijk gaat herdenken.
't Zou wel aardig zijn als de oudjes dat eens als
een feestje mochten vieren. Als er zijn die mogen
spreken van hulkje op de levenszee, dan zijn zij 't.
Hun hulkje op alle mogelijke zeeën ligt thans lek in
de Heerengracht bij de Brouwersgracht, en 't heeft
toch dienst gedaan om hen met eerlijken, noesten
arbeid het hoofd boven water te doen houden. Meer
dan dat echter ook niet; de menschen hebben vele
kinderen, maar, zoals 't meer gaat, die hebben ook
een harden levensstrijd. Nu zitten de brave menschen
zoo goed als alleen met hun lekke schuit. Zou er
niemand zijn, die dat lek eens goed wilde stoppen? "

  Kind.
 1. Huitema, Trijntje Foppes
 2. Huitema, Sander
 3. Huitema, Halbe
 4. Huitema, Anne
 5. Huitema, Johannes
 6. Huitema, Hiltje
 7. Huitema, Afke
 8. Huitema, Susanna
 9. Huitema, Homme
 10. Huitema, Sander
 11. Huitema, Homme
 12. Huitema, Froukje
 13. Huitema, Eelkje
 14. Huitema, Froukje
 15. Huitema, Eelkje
 16. Huitema, Froukje

Media

Bijzonderheden

Op 22 december 1859 huurde Foppe Halbes Huitema
een schip van zijn schoonvader:

Drachten, Notaris E. J. Attema
Huurcontract, betreft de verhuur van een schip
- Sander Annes van der Meulen te Nijega, landbouwer wonende
onder Nijega, verhuurder
- Foppe Halbes Huitema, schipper wonende in het schip,
gedomicilieerd te Hommertste Hommerts, huurder

Het schip heette de "jonge Sander" en had een laadvermogen
van 30 ton.

De huur liep tot 1 december 1871. Vermoedelijk heeft
Gepke Sanders het schip van haar vader
geërfd, die overleden was op 11 januari 1871.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schipper te Hommerts
10
Godsdienst Nederlands Hervormd
1

Naaste verwanten

 1. Huitema, Halbe Hommes
  1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
   1. Huitema, Homme Halbes
   2. Huitema, Afke Halbes
   3. Huitema, Froukje Halbes
   4. Huitema, Johannes Halbes
   5. Huitema, Korneliske Halbes
   6. Huitema, Foppe Halbes
    1. van der Meulen, Gepke Sanders
     1. Huitema, Trijntje Foppes
     2. Huitema, Sander
     3. Huitema, Halbe
     4. Huitema, Anne
     5. Huitema, Johannes
     6. Huitema, Hiltje
     7. Huitema, Afke
     8. Huitema, Susanna
     9. Huitema, Homme
     10. Huitema, Sander
     11. Huitema, Homme
     12. Huitema, Froukje
     13. Huitema, Eelkje
     14. Huitema, Froukje
     15. Huitema, Eelkje
     16. Huitema, Froukje
   7. Huitema, Aukje Halbes
   8. Huitema, Daniël Halbes
   9. Huitema, Halbe Halbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Tjibbe Kamminga: Afstammingsverklaring
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
 4. Geboorteakte Wymbritseradeel
 5. Bevolkingsregister Leeuwarden
 6. Overlijdensakte Zuidlaren
 7. Overlijdensakte Leeuwarden
   • Datum: 1915
 8. Encyclopedie Drenthe Online
   • Pagina: Dennenoord
 9. Huwelijksakte Smallingerland
 10. Memories van Successie Friesland