Adius, Geescke

Geboortenaam Adius, Geescke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 30 jaren, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1652-07-30    
1
Doop 1652-07-30 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1652
Dopeling: Geeske
Gedoopt op 30 juli 1652 in Leeuwarden
Dochter van Lambertus Adius
en niet genoemde moeder

1
Belijdenis 1670-03-03    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1670
Geyske Adius
- Op 3 maart 1670 belijdenis
Opmerking : jongedochter

Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk
en Wijns

2
Attestatie 1680-02-01 Sloten, Friesland, Nederland  

Den 1 Febr. 1680 heeft de Gemeente de
gedaghtenisse van Christi doodt in 't gebruik
van het Heijlighe Avondtmaal ververscht en
sijn mede aangekomen op het vertonen haa-
rer attestatien:
(o.a.)
Van Harlinghe
Geiske Adius, jonge doghter
den 11 Aug. 1682 gerust in den Heere

3a
Huwelijk 1681-08-07 Sloten, Friesland, Nederland Getrouwd met Ludovicus de Marees

Sloten, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 augustus 1681
Man: Ludovicus de Marees afkomstig van Sloten
Vrouw: Geiske Adius afkomstig van Sloten
Opmerking: predikant

Ludovicus de Marees was gedoopt te Amsterdam:
kind: Lodewicq
doopdatum: 02-07-1645
kerk: Oude Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: [de] Marees, Sijmon
moeder: Suel, Judith

4 5
Overlijden 1682-08-11 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten overlijden/begraven 1682
Overleden: Geiske Adius
In leven gehuwd met Ludovicus de Marees, predikant
Datum : 11 augustus 1682
Plaats : Sloten

"Den 11 Aug. 1682 tuschen 11 en 12 uren
voor de middagh stierf Geiske Adius, huisvrouw
van de predikant Ludovicus de Marees."

Ludivicus de Marees ging als weduwnaar
te Amsterdam met Anna Snel in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 27-09-1684
naam bruidegom: [de] Marees, Ludovicus
naam eerdere vrouw: Adius, Geiske
naam bruid: Snel, Anna
naam eerdere man: Aelinck, Regenius

"Compareerden voor de heer Hinloopen en Vermaas,
Domino Ludivicus de Marees van Amsterdam Predicant
tot Slooten in Vriesland en daar woonende, weduwnaar
Geiske Adius en
Anna Snel van Amsterdam weduwe Domino Regenius Aelinck
op de Keijsersgracht"

6 7

Ouders

Vader Adius, Lambertus
Moeder Gravius, Agniet Martensdr
    Broer     Adius, Adigerus
         Adius, Geescke
    Zus     Adius, Maria
    Zus     Adius, Tjetscke (of Titia)
    Zus     Adius, Barbara

Media

Naaste verwanten

 1. Adius, Lambertus
  1. Gravius, Agniet Martensdr
   1. Adius, Geescke
   2. Adius, Maria
   3. Adius, Tjetscke (of Titia)
   4. Adius, Adigerus
   5. Adius, Barbara

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 3. Lidmatenboek Sloten
   • Datum: 1680-02-01
   • Pagina: image 379
 4. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
 6. Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
 7. Ondertrouwregisters Amsterdam