Edsgers, Jaaitje 1 2

Geboortenaam Edsgers, Jaaitje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1703-08-17    
 
Doop 1703-08-19 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1703
Gedoopt op 19 augustus 1703 in Koudum
Dopeling: Jaaitje, dochter
   Vader: Edger Everts
  Moeder: Eeuwk Sijtjes

2
Huwelijk 1726-02-10 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Willem Dirks

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1726
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 februari 1726 in Koudum
 Bruidegom: Willem Dirks afkomstig van Koudum
     Bruid: Jaayts Edsgers afkomstig van Koudum

Kinderen:

1. Gedoopt op 14 september 1732 in Koudum
Dopeling: Evert, zoon
   Vader: Willem Dirks
  Moeder: Jaaijtz Edsgers

2. Gedoopt op 24 september 1734 in Koudum
Dopeling: Edsger, zoon
   Vader: Willem Dirks
  Moeder: Jaaijtz Edsgers

Opm:

Edsger Willems trouwde met zijn nicht Eeuwk Borres
Heineman, dochter van Jel Edsgers:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1768
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 januari 1768 in Koudum
 Bruidegom: Edsger Willems afkomstig van Koudum
     Bruid: Eeuwk Bores afkomstig van Koudum

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd: Omschrijvinge van
familiën in Friesland, 1744
Gemeente Hemelumer Oldeferd, Koudum

Willem Dirks
Insolvent
Aantal personen: 7

3
Quotisatie 1749 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd Quotisatie 1749
Plaats: Koudum

Omschrijving : zeevarend matroos
Perso(o)n(en): Willem  Durks
Aant. volw.  : 6
Aant. kind.  : 2
Aanslag      : 11:13:00
Verhoging    : -
Vermogen     : -

4

Ouders

Vader Everts, Edsger
Moeder Sijtjes, Eeuwck
    Broer     Edsgers, Jotj
    Broer     Edsgers, Evert
    Zus     Edsgers, Atke
         Edsgers, Jaaitje
    Zus     Edsgers, Jel

Bijzonderheden

Zoon Evert Willems trouwde in 1754 met Tamke Daniels:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1754 in Koudum
Bruidegom: Evert Willemszn afkomstig van Koudum
Bruid: Tamke Daniels afkomstig van Molkwerum

Kinderen:
1. Gedoopt op 12 oktober 1755 in Koudum
Dopeling: Hiltje, dochter
Vader: Evert Willems
Moeder: Tamke Daniels

2. Gedoopt op 21 augustus 1757 in Koudum
Dopeling: Hiltje, dochter
Vader: Evert Willems
Moeder: Tamke Daniels

Evert Willems is voor 1760 overleden, want Tamke Daniels trouwde toen
met Nammen Sijbrens:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1760
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 augustus 1760 in Koudum
Bruidegom: Nammen Sijbrens afkomstig van Koudum
Bruid: Tamke Daniels afkomstig van Koudum

Naaste verwanten

 1. Everts, Edsger
  1. Sijtjes, Eeuwck
   1. Edsgers, Jotj
   2. Edsgers, Evert
   3. Edsgers, Atke
   4. Edsgers, Jaaitje
   5. Edsgers, Jel

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749