Pieters, Neeltje

Geboortenaam Pieters, Neeltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 30 jaren, 7 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1610-07-20 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
 
Doop 1610-07-20 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Neeltje, gedoopt op 20 juli 1610,
Nieuwe Kerk, Hervormd
vader: Pieter Aerjansz
moeder: Maritje Steenwinkel

1
Ondertrouw 1630-07-26 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Inschrijvingsdatum: 26-07-1630
naam bruidegom: Backer, Jacob Ariaenss
naam bruid: Pieters, Neeltje
naam bruid: Pietes, Nelletje

"Den 26 Julij 1630
Compareerden voor Commissarissen
Joan Huijdekoper en Jacob Bicker
Jacob Ariaenss backer van Amsterdam
sijreder, out 21 Jaer geassisteert met
Ariaen de Backer sijn vaeder, woonende
op de Keijsergracht en
Neeltie Pieters van Amsterdam out 20 Jaeren
geassisteert met Pieter Ariaenss van Delft en
Anneke woonende aen de Brouwerssluijs
(ondertekening)
Jacop Adriaensen backer
Nelten Pieter"

Toelichting:
Jacob Bicker(1588-1647) was een lid van het
Amsterdamse regentengeslacht Bicker en een zeer
welgesteld man. Dat hij bij dit huwelijk aanwezig was,
geeft wel aan, dat het een "society huwelijk" betrof.
Joan Huijdekoper van Maarsseveen (1599-1661),
schepen van Amsterdam.

sijreder - zijdereder
zijdereeden: ruwe zijde gereed maken voor verdere bewerkingen als verven, weven enz., inzonderheid door het twijnen van zijde tot een regelmatigen draad.
Vader Ariaen de Backer was ook zijdereder en kocht in 1623 een erf aan de Keizersgracht. Het adres is tegenwoordig Keizersgracht 94. Zie de Galerij.

2
1e Huwelijk 1630-08-11 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jacob Ariaenss Backer

Nieuwe Kerk
Jacob Aerjanss Backer met
Neeltje Pieters

Jacob Aerjanss Backer was op 6 oktober 1609
gedoopt te Amsterdam, Nieuwe Kerk,
zoon van Aerjaen de Backer en Maritjen Arents
getuige Jannetje Sweerts

Zijn zuster Katlijn was gedoopt op 25 oktober 1615
te Amsterdam, Oude Kerk, dochter van Arjaen de
backer en Marijtjen Arisdr
getuigen: Remeus de Hont en Aerjaentjen Aerjaens

3 4
getuige 1630-12-31 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

In 1630 was Neeltje Pieters getuige bij de
doop van haar halfbroertje Herman:

Herman, 31 december 1630
zoon van Pieter van Delft en Annetje van Norenberch
Nieuwe Kerk
getuige: Neeltje Pieters

4
Overlijden na 1641-03-14    
 

Ouders

Vader van Delft, Pieter Adriaensz
Moeder van Steenwinckel, Maayke Willems
         Pieters, Neeltje
    Broer     van Delft, Willem Pieters

Families

Getrouwd Man Henricks, Philip
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1636-01-16 Vollenhove, Overijssel, Nederland  

Den 16 Jan. 1636

Philips Henricksz Sone van Henrick Philipsz
in de Berlackes
ende
Neeltien Peters Dochter van Sal(iger)
Peter Ariaens van Amsteldam

Opm:
Peter Ariaens (van Delft) was op dit tijdstip
nog wel in leven.

5
Huwelijk na 1636-01-16    
 
  Kind.
 1. Philips, Peter

Media

Bijzonderheden

Het is na verder onderzoek zeer twijfelachtig geworden of voorouder Neeltje Pieters
wel de dochter is geweest van Pieter Adriaens van Delft.
Zo is gebleken, dat Pieter Adriaens van Delft niet voor 1636 is overleden en dus
niet "Saliger" was tijdens haar huwelijk te Vollenhove. Bovendien is Neeltje Pieters,
dochter van Pieter Adriaans van Delft, in 1630 getrouwd te Amsterdam. In de ondertrouw
van 1636 te Vollenhove staat zij niet als weduwe vermeld.
Mogelijk komen er nog eens nieuwe gegevens boven water, die uitsluitsel geven.

Wikipedia meldt: "Pieter is kort na 1633 overleden, dit valt op te maken uit het verdwijnen van zijn naam
uit het register van het gilde".
Bron: Wikipedia.org, 14 januari 2018.
Misschien heeft Neeltje Pieters gedacht dat haar vader was overleden.

Naaste verwanten

 1. van Delft, Pieter Adriaensz
  1. van Steenwinckel, Maayke Willems
   1. Pieters, Neeltje
    1. Henricks, Philip
     1. Philips, Peter
   2. van Delft, Willem Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Trouwboek Amsterdam Nieuwe Kerk Nederlands Hervormd
 4. Doopboeken Amsterdam
 5. Trouwboek Vollenhove