Clemens, Janke Harmens 1 2

Geboortenaam Clemens, Janke Harmens
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 73 jaren, 10 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1768-07-25 Veldhausen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Duitsland  
3 4
Doop 1768-07-31 Veldhausen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Duitsland  

Janna, dochter van Herm Clemens,
Dorp

4
Overlijden 1842-06-09 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Memorie van Successie, kantoor Gorredijk,
overledene: Janke Harmens Clement, wonende te Rottevalle
Tekst: Certificaat van onvermogen,
73 jaar (geboren Veldhuizen / Graafschap Bentheim), weduwe met kinderen.

Overlijdensakte:

"Janke Harmens Clement, oud drie en zeventig Jaren,
zonder beroep, geboren te Velthuizen,
Graafschap Benthem, wonende te Rottevalle,
weduwe van Gerrit Hendriks Mulder, dochter van
Harmen en Geeske, beide overleden, zijnde de
toenamen der ouders den aangevers onbekend"

Overleden te Rottevalle onder Oostermeer

3 5

Ouders

Vader Clemens, Herm
Moeder , Geeske
         Clemens, Janke Harmens

Families

Getrouwd Man Mulder, Gerrit Hendriks
  Kind.
 1. Mulder, Trijntje Gerrits

Bijzonderheden

Janke Harmens Clemens wordt in de overlijdensakte
van haar man Janke Harmens Sloermans genoemd.
Mogelijk is zij familie van Geert Jans Sloermans, die
op 13 juli 1815 te Rottevalle is overleden:

"Geert Jans Sloermans, oud 85 jaren, Rentenier, geboren
in het Graafschap Benthem en woonachtig in de Rottevalle,
Weduwnaar van Trijntje Jogchems, zoon van Jan Geerts en
Janke Harmens, beide overleden in leven echtelieden,
Wevers te Velthausen".

Deze Geert Jans had op 17 april 1812 te Oudega de achternaam Sloermans aangenomen,
waarbij werd vermeld, dat hij te Rottevalle woonachtig was.

Misschien was Geert Jans Sloermans een oom van Janke Harmens Clemens
en waren Jan Geerts en Janke Harmens dus haar grootouders.

Naaste verwanten

 1. Clemens, Herm
  1. , Geeske
   1. Clemens, Janke Harmens
    1. Mulder, Gerrit Hendriks
     1. Mulder, Trijntje Gerrits

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakten Smallingerland
 2. Familienamen 1811
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Doopboek Veldhuizen
 5. Overlijdensakten Tietjerksteradeel