Feijtes, Hette

Geboortenaam Feijtes, Hette
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1683-05-13 Lemmer, Friesland, Nederland  

Den 13 Maij 1683 hebben wij wederom in de Lemmer des heeren H.Avontmael gehouden en sijn doe op onderwijsinge en belijdenisse haeren geloofs in onse gemeenschap aengenomen:

Uit de Lemmer:
(o.a.)
Hette Feijtes en Jantie Alberts Echtelieden
Aen Hette Feijtes attestatie gegeven aen de kerk tot Swartsluis 1689 den 20 Februari

1
Huwelijk voor 1683   Getrouwd met Jantie Alberts

Kinderen:

Gedoopt te Lemmer:

1. Femmichien, 14 oktober 1683
"Den 14 October heeft Hette Feijtes sijn kind laeten doopen een dochter genaemt Femmichjen in de Lemmer"

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Aktedatum: 04-05-1684
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ -:12:-
Citaat:
ontfangen van Hette Feijkes van het aerme laeken

Gedoopt te Zwartsluis:

2. Trijntien, 27 september 1685
dochter van Hette Feitjes en Jentien Albers
aen de Nieuwesluis

3. Feite, 19 augustus 1688
zoon van Hette Feites en Jentien Alberts
in de Waede

4. Albert, 5 april 1691
zoon van Hette Feites en Jentjen Alberts
aen de Nieuwesluijs

Gedoopt te Kuinre:

5. Feite, 9 oktober 1692

"Den 9 dato 1692 een soon van schipper Hette Feites en Jannitjen Alberts Egteluijden alhier, en is genoemt Feite Hettes, ten doop gehouden van Femmigjen Sibrands de Waal ten overstaan van de Vader"

6. Albert, 6 december 1696

"Den 6 december 1696 is gedoopt Albert het soontien van Hette Feijtes en Jantjen Alberts te samen Echte luijden woonende in de Kuijder, is door Femtjen Sibrants ten doop gehouden ten over staen van de vader"

2 3 4 5
Burgerschap 1687 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hette Feijtes, 8 gulden

6

Ouders

Vader Sijtses, Feijte
Moeder Cornelis, Rixst
    Broer     Feijtes, Jelger
    Broer     Feijtes, Hijlcke
         Feijtes, Hette
    Broer     Feijtes, Geltie

Bijzonderheden

Nakomelingen van Hette Feijtes noemden zich "Broeksma".

Naaste verwanten

 1. Sijtses, Feijte
  1. Cornelis, Rixst
   1. Feijtes, Hijlcke
   2. Feijtes, Jelger
   3. Feijtes, Hette
   4. Feijtes, Geltie

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Lemsterland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 3. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
 4. Doopboek Zwartsluis
 5. Doopboek Kuinre
 6. Burgerschap Zwartsluis