Sijmonsdr, Duijfgen

Geboortenaam Sijmonsdr, Duijfgen
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Claeszoon, Broeder
  Bijz.

Testament opgemaakt te Leiden
Broeder Claeszoon, smit, zijn huysvrouwe Duyfgen Symonsdr.,
1511 à 1513

  Kind.
  1. Broerendr, Meijnsgen

Naaste verwanten

    1. Sijmonsdr, Duijfgen
      1. Claeszoon, Broeder
        1. Broerendr, Meijnsgen