Tietes, Auk

Geboortenaam Tietes, Auk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 52 jaren, 8 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1713-06-02    
 
Doop 1713-06-02    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1713
Dopeling: Auk
Gedoopt op 2 juni 1713 in Warns en Scharl
Dochter van Tiete Jans en Aelk Sipkes

Opm.: De dopeling is het eerste kind

1
Belijdenis 1734-02-09 Hemelum, Friesland, Nederland  

"Auck Tittes J.D. in de Swarte Schuer
in de Wiel bij haar moeder Aalk Sipkes
weduwe van Titte Jans"

Toelichting:
De Zwarte Schuur in de Wiel ligt in de
buurt van Mirns

2
Attestatie 1737-12-19 Warns, Friesland, Nederland  

Den 19 Xber 1737 met Attestatie van
Hemelum
Aelk Sipkes en haar dochter
Aauk Tittes

3
Huwelijk 1740-03-27 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1740
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 maart 1740 in Warns
Man       : Anne Poppes
Vrouw     : Aauk Tittes afkomstig van Warns

Anne was gedoopt in 1714, zoon van Poppe Joukis en
Teets Baukis:

Dopeling: Anne
Gedoopt op 28 januari 1714 in Warns en Scharl
Zoon van Poppe Joukis en Teets Baukis

Hij was de broer van Peerk Poppes, die met
Sipke Tietes ( broer van Auk Tietes) was getrouwd.

Kinderen van Anne Poppes en Auk Tietes waren
(gedoopt te Warns en Scharl):

1. Teets, geboren 8 oktober 1741 in Warns
gedoopt 15 oktober 1741

2. Titte, geboren 25 december 1743, gedoopt
1 januari 1744

3. Poppe, geboren 29 oktober 1746 in Warns,
gedoopt 6 november 1746

4. Eelk, geboren 22 januari 1749 in Warns,
gedoopt 9 februari 1749

5. Riemke, gedoopt 14 oktober 1753

6. Lieuwe, gedoopt 21 augustus 1757

4 1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Warns, Friesland, Nederland  

Anne Poppes
Aangegeboden Capitalen: 4
Personen: 5
Warns

5
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Anne Poppes, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  huysman
           Gezin volw:  3 en kind: 4
              Aanslag:  34-19-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 25

6
Ledematen 1766-02-16 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns:
(o.a.)
106 - Anne Poppes
107 - Auk Tietes - obiit
Egtelieden

3
Overlijden na 1766-02-16    
 

Ouders

Vader Jans, Tiete
Moeder Sipkes, Aelk
         Tietes, Auk
    Broer     Tietes, Sipke
    Broer     Tietes, Jan

Naaste verwanten

 1. Jans, Tiete
  1. Sipkes, Aelk
   1. Tietes, Auk
   2. Tietes, Sipke
   3. Tietes, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 3. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 6. Quotisatie 1749