Veenstra, Wyger Jacobs 1

Geboortenaam Veenstra, Wyger Jacobs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 78 jaren, 2 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1736-12-30 Oosterwolde, Friesland, Nederland  
2
Doop 1736-12-30 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Dopeling Wyger,
zoon van Jacob Wygers
en Bieuwke Geerts
Opm: De ouders wonen in Oosterwolde
in de buurt van de kerk.

2
Familienaam aangenomen 1812-02-26 Ureterp, Friesland, Nederland  

Voor ons Maire der Gemeente Ureterp Canton Beet-
sterzwaag Arrondissement Heerenveen Departe-
ment vriesland gecompareerd zijnde Wieger
Jakobs wonende te Bakkeveen heeft dezel-
ve verklaard, dat hij aanneemt de naam van
Veenstra voor familienaam en heeft
twee zonen en een dochter kleinzoonen en
kleindochters te weten Jakob oud vierenveer-
tig jaar, Klaas oud drie en dertig jaar, beiden
wonende te Dragten, Bieukjen oud een en dertig
jaar wonende te Twijzel, voorts Wieger
zoon van Jakob oud vijftien jaar wonende
te Dragten, Libbe zoon van Jakob oud twaalf
jaar aldaar, Sytse zoon van Jakob oud tien
jaar aldaar en Trijntje dochter van Jakob
oud achttien jaar wonende te Ureterp
Sytske dochter van Jakob oud acht jaar
en Antje dochter van Jakob oud Ses jaar
beide wonende te Dragten, Wieger zoon
van Klaas, oud ses jaar Durk zoon van
Klaas oud een tweede jaar en Geertje doch-
ter van Klaas, oud drie jaar alle drie woo-
nende te Dragten en heeft met ons
verteekend den 26 februarij 1812

(ondertekend) W. J. Veenstra

3
Overlijden 1815-03-01 Bakkeveen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland (mairie Ureterp),  1815
Aangiftedatum 2 maart 1815, blad nr. 2
Wyger Jacobs Veenstra, overleden 1 maart 1815, 77 jaar, man
Gehuwd

"Wijger Jacobs Veenstra, oud zeven en zeventig Jaar,
Arbeider, wonende te Bacceveen, zijnde gehuwd met
Sijtske Klases"

4

Ouders

Vader Wiegers, Jacob
Moeder Geerts, Bieuwke
         Veenstra, Wyger Jacobs

Families

Getrouwd Vrouw Klazes, Sytske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1765    
5
  Kind.
 1. Veenstra, Jacob Wiegers

Bijzonderheden

In 1771 was Wiger Jacobs schoolmeester in Ureterp.
Zijn vrouw was Sijtske Klases. Hun zoon Klaas is in
1771 geboren. Zij woonden in 1775 te Bakkeveen.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1815)
 

Naaste verwanten

 1. Wiegers, Jacob
  1. Geerts, Bieuwke
   1. Veenstra, Wyger Jacobs
    1. Klazes, Sytske
     1. Veenstra, Jacob Wiegers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De schoolmeesters van Opsterland in de loop der tijden, 1600-1950
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
 3. Familienamen 1811
 4. Overlijdensakte Opsterland
 5. Familie Veenstra