Gatses, Andries

Geboortenaam Gatses, Andries
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1639-09-08    
1
Doop 1639-09-08 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1639
Dopeling: Andries
Gedoopt op 8 september 1639
in Koudum
Zoon van Gatje en Pieter

1
Overlijden voor 1698    

Andries Gatses staat niet meer vermeld in de stemkohieren van
1698:

Stemkohier 1698 Koudum
(Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 77, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jol Gattjes vier minderjarige kinderen,
     eigenaar voor 1/3
Opm. Curatoren: Wybren Douwes en Jan Lolles
Jaittie Innes, als moeder van haar dochter
     bij Andries Gaatses / Gaytties, eigenaar voor 1/3
Wybren Douwes, eigenaar voor 1/3
Feyke Douwes, gebruiker

2

Ouders

Vader Andries, Gatje
Moeder , Pieter
         Gatses, Andries

Families

Getrouwd Vrouw Ennes, Jaijts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1668-11-15 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1668
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 15 november 1668 in Koudum
Man : Andrijs Gatjes
Vrouw : Jaijts Ennes
Opmerking : Weduwe

Voor 24 januari 1677 verhuisden
Andrijs en Jaijts naar Warns en Scharl,
waar hun kind Pieter werd gedoopt:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1677
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 24 januari 1677 in Warns en Scharl
Kind van Andries Gatses en niet genoemde moeder

3
  Kind.
 1. Andries, Pitter

Naaste verwanten

 1. Andries, Gatje
  1. , Pieter
   1. Gatses, Andries
    1. Ennes, Jaijts
     1. Andries, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl