Gros, Hindrik 1 2 3

Geboortenaam Gros, Hindrik
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1694-10-26    
 
Doop 1694-10-26 Groningen, Groningen, Nederland  

Hindrik, zoon van Valentijn Gros en
Wendeltje Hindriks voor Ebbingepoort

3
Ondertrouw 1726-03-02 Groningen, Groningen, Nederland  

Trouwboek Groningen:

"Saturnii den 2 Martii 1726
Hendrik Gros praesent en Ocka Willemina
Roskam, Weduwe van Jan Crans, beide
van Groningen, pro quibus de attestaties
van Dominus Gerhardus Alberthoma pastor
in Appingedam van i deses, verklarende
dat huwelijk al daar wettighlijk is aangegeven.
Hiervan attestatie afgegeven.
(in de kantlijn:) met belastinge in Appingedam"

Toelichting:
pro quibus - voor wie

1
Ondertrouw 1726-03-03 Appingedam, Groningen, Nederland  

Hindrik Gross van Groningen en Ocka Willemina
Roskam, weduwe van Jan Krans in Appingadam
hebben haar eerste pro(clamatie) den 3 Meert
haar twede den 10 dito haar derde den 17 dito

4
Huwelijk na 1726-03-17   Getrouwd met Ocka Willemina Roskam

Ocka Willemina Roskam was gedoopt op
27 oktober 1689 te Groningen:
"Ocken Willemina, dochter van Adriaen Roskam en
Sibenia Broils in Oost(er)straet"

Haar ouders waren getrouwd in 1681 te Groningen:

"Saturni den 5 Marijt 1681
Adriaen Roskam van Groningen present en
Sibenia Broijels uijt de Scheembda, waer voor
.... Buitinck als last hebbende, sullen de geboden
mede tot Farmsum moeten gaen"

Kind van Hindrik Gros en Ocka Willemina Roskamp,
gedoopt te Groningen:

1. Wendelina, 6 september 1727, dochter van Hindrik Gros en
Ocka Willemina Roskamps buiten Apoort, Akerk

3 1

Ouders

Vader Gros, Valentijn
Moeder Hindricks, Wendeltjen
         Gros, Hindrik
    Broer     Gros, Johannes
    Zus     Gros, Elisabeth

Bijzonderheden

Ocka Wilhelmina Roskam was eerder gehuwd met Jan Crans
op 13 september 1715 te Groningen:

"Jan Crans present en Ockien Wilhelmina Roskam
beijde van Groningen pro qua de Attestatie van des
bruits moeder en Bruit
Copulati per dominum Bieruma den
13 September 1715 in der Akerk"

Lambertus Bieruma was predikant te Groningen van 7 april 1695 tot
aan zijn overlijden op 8 november 1734.

Kinderen, gedoopt te Groningen:

1. Berent, 9 augustus 1716, zoon van Jan Crans en Ockien Willemina
Roscamps achter de muir

2. Annigjen, 21 november 1717, dochter van Jan Crans en Occa
Wilhelmina Roskamp achter de muir

3. Berent, 12 maart 1719, zoon van Jan Crans en Okka Willemina Roskamp
Oosterstraet

Op 5 september 1720 deden Jan Crans en Ocka Wilhelmina belijdenis in
Appingedam:
"5 sept. 1720 op belijdenis:
Jan Crans en Occomina Roskamps, egtelieden, van Groningen"

Naaste verwanten

 1. Gros, Valentijn
  1. Hindricks, Wendeltjen
   1. Gros, Hindrik
   2. Gros, Johannes
   3. Gros, Elisabeth

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Groningen
 2. Dominees.nl
 3. Doopboek Groningen
 4. Trouwboek Appingedam