Dissius, Abraham Jacobusz 1a 2 3a

Geboortenaam Dissius, Abraham Jacobusz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1625-02-23    
 
Doop 1625-02-23 't Woudt, Zuid-Holland, Nederland  

Gedeelte van het kerkenraadsverslag van Schipluiden,
waarin Ds. Jacobus Dissius de kinderen vermeldt, die
hij in 't Woudt heeft gedoopt.
(o.a.):

"Den 23 Februarij (1625) gedoopt het kint van ons, de naem
Abraham, getuijgen onse ouders"

Abraham is vernoemd naar zijn grootvader Arent Maertensz Dissius.
De ouders van Ds. Jacobus Dissius en zijn vrouw zijn als getuigen
aanwezig.

4a 5
Huwelijk 1648-11-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland Getrouwd met Maria Cloeting

Bruidegom Abraham Dissius , jongeman , wonend: Maassluis
Bruid Maria Cloeting , jongedochter , wonend: Hippolytusbuurt
Plaats Delft
Datum trouwen 25-11-1648
Datum ondertrouw 07-11-1648

Toelichting:
Op dezelfde dag trouwde zijn zuster Jannitgen Dissius met Simon Cloetingh,
broer van Maria Cloeting.

Maria Cloeting was de dochter van Joris Andriesz (Cloeting) en Barbara
Heijndricx van Lent. Zij waren getrouwd in 1610:

Bruidegom Joris Andriesz , jongeman , wonend: Hippolytusbuurt , boekverkoper
Bruid Barbara Heyndricx van Lent , jongedochter , wonend: Molslaan
 Plaats Delft
Datum trouwen 14-02-1610
Datum ondertrouw 14-02-1610

Maria Cloeting was gedoopt op 1 januari 1623:
Dopeling Maritgen
Vader Jooris Anderies
Moeder Barbartgen Heijndericx
Plaats Delft
Datum doop 01-01-1623

Maria Cloeting werd op 5 november 1682 te Delft begraven:
Overledene Maria Kloeting
Huisvrouw van Abraham Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 05-11-1682 (Nieuwe kerk)
Marktveld

"Maria Kloeting huijsvrouw van Abraham Dissius
op 't Martveld op 't Choor
14 dragers en een meerderj(arig) kind"

6 7
Koop van 'Het Vergulde ABC' (1651) 1651-02-01 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598,
Inventarisnummer 194, Charternummer 6345
Soort akte: koop en verkoop
Datum akte: 01-02-1651
Personen in deze akte:
Dirck van Lodensteijn, Delft, procureur
Sophia van Lodensteijn, verkoper
Andries Cloetingh
Abraham Dissius, boekverkoper, koper
Salomon van Someren, oostbelending
Samuel Outhoorn, westbelending
Delft, Vergulde Abc , huis en erf, Marktveld nz

Zie de Galerij.

8a
Koop huis aan het Marktveld 1680-01-25 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598,
Inventarisnummer 193, Charternummer 6337
Soort akte : koop en verkoop
Datum akte : 25-01-1680
Personen in deze akte:
Johannes Waerts, notaris, Delfshaven, verkoper
Abraham Dissius, koper
Abraham Dissius, westbelending
Jan Jacobsz de Vroom, oostbelending
Delft, huis en erf, Marktveld

Zie de Galerij.

8
Overlijden voor 1694-03-12    
 
Begrafenis 1694-03-12 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Abraham Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 12-03-1694 (Nieuwe kerk)
Opmerkingen: weduwnaar, Vergulde ABC op Marktveld

"Abraham Dissius weduwnaer op 't Martvelt
in 't vergulde A.B.C., vervoert naar 't Wout
1 meerderjarig kind
14 dragers ijder 5 gulden"

9

Ouders

Vader Dissius, Jacobus Arentsz
Moeder van Starbergen, Maria Jansdr
         Dissius, Abraham Jacobusz
    Broer     Dissius, Jacobus Jacobus
    Zus     Dissius, Jannitge Jacobusdr
    Broer     Dissius, Carolus
    Zus     Dissius, Petronella Jacobsdr

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Abraham Jacobsz Dissius, gedoopt te Delft:

1. Berbertje
Ouders: Abraham Dissius en Maria Cloeting
Getuigen: D. Jacobus Dissius en Berbertje Hendricx
Plaats Delft
Datum doop 19-03-1651

Begraven te Delft:
Kind van Abraham Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 25-04-1651 (Oude Kerk)
op't Marktveld

2. Jacobus
Ouders: Abram Dissius en Maria Cloeting
Getuigen: Jacobus Dissius en Jannetje Dissius
Plaats Delft
Datum doop 23-11-1653

3. Anna
Ouders: Abram Dissius en Maria Cloeting
Getuigen: Barbartje Hendricks en Sijmon Cloetingh
Plaats Delft
Datum doop 15-10-1656

Begraven te Delft:
Kind van Abraham Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 17-07-1658 (Oude Kerk)
Marktveld

4. Maria
Ouders: Abram Dissius en Maria Cloetingh
Getuigen: Jacobus Dissius en Maria van Sterberg
Plaats Delft
Datum doop 15-09-1658

Begraven te Delft:
Kind van Abraham Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 27-10-1658 (Oude Kerk)
Marktveld

5. Joris
Ouders: Abram Dissius en Maria Cloeting
Getuigen: Hendrick van Lent en Barbera Cloeting
Plaats Delft
Datum doop 15-01-1660

6. Abraham
Ouders: Abram Dissius en Maria Cloethingh
Getuigen: Carel Dissius en Barbartje Hendrix
Plaats Delft
Datum doop 19-02-1662

Kind van Abram Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 07-03-1662 (Oude kerk)
Marktveld

Dochter Abram Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 13-05-1667 (Nieuwe kerk)
Marktveld

Kind van Abram Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 03-09-1667 (Nieuwe kerk)
Marktveld

Slechts één van de kinderen van Abraham Jacobsz Dissius bereikte de
volwassenheid. Jacobus trouwde in 1680 met Magdalena Ruijven:

Huwelijk:
Bruidegom Jacobus Dissius , jongeman
Bruid Magdalena van Ruijven , jongedochter
Plaats Delft
Datum ondertrouw 30-03-1680

"Jacobus Dissius J.M.
Magdalena van Ruijven J.D.
Den 14 april 1680 attestatie gegeven op .."

Magdalena van Ruijven was de dochter van Pieter Claesz van Ruijven en Maria de Knuijt:
Magdalena, gedoopt op 12 oktober 1655 te Delft:
Ouders: Pieter van Ruijven en Maria van Ruijven
Getuigen: Jan van Ruijven, Maria van Ruijven en Machtelt de Knuijt

Magdalena van Ruijven overleed al in 1682:

Overledene Magdalena van Ruijven
Huisvrouw van Jacobus Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 20-06-1682 (Oude kerk)
"Magdalena van Ruijven huijsvrouw van
Jacobus Dissius opt Marctvelt opt Choor
16 dragers, geen kinderen"

Overledene Jacobus Abrahamsz Dissius
Plaats Delft
Datum begraven 14-10-1695 (Nieuwe kerk)
"Jacobus Abrahamsz Dissius
Weduwnaar opt Marctvelt int Vergulde A.B.C.
vervoert met een koets naar 't Wout met 18 dragers"

Jacobus Abrahamsz Dissius is beroemd geworden, omdat hij enige tijd een aantal schilderijen van
de schilder Vermeer in zijn bezit heeft gehad. Zijn schoonvader Pieter Claesz van Ruijven was een rijk
man, die vermoedelijk een groot aantal schilderijen van Vermeer had verzameld. Pieter Claesz van
Ruijven overleed op 7 augustus 1674 en zijn vrouw in 1681. Op 3 december 1680 had Magdalena
Pieters van Ruijven haar testament getekend voor Notaris Daniel van den Houve. Haar erfgenamen
waren haar man Jacobus Abrahamsz Dissius en haar schoonvader Abraham Jacobsz Dissius, die elk
de helft van haar bezittingen zouden erven. Magdalena werd begraven op 20 juni 1682, kinderloos.
Haar man en schoonvader erfden haar bezittingen.

Begin april 1683 werd de inventaris opgemaakt van Jacobus Abrahamsz Dissius:

"Inventaris van den boedel ende goederen
toecomende Jacobus Abrahamsz Dissius uijt sijn
eijgen hoofde aen hem aenbesturven door 't
overlijden van Juffr. Magdalena van Ruijven, die overleed
op 16 juni 1683"

Uit deze inventaris blijkt o.a. dat er in de voorkamer van Jacobus Abrahamsz Dissius
8 schilderijen van Vermeer hingen. Ook was daar een kleine koffer met 3 diamanten ringen.
In de achterkamer waren 4 schilderijen van Vermeer met een ladenkast met een viola da gamba,
een "hantviool", twee fluiten, een paar muziekboeken. In de keuken en de kelderkamer hingen
eveneens schilderijen van Vermeer.

Abraham Jacobsz Dissius erfde van zijn schoondochter de boekdrukkerij en 14 schilderijen.
Hij werd op 12 maart 1694 te Delft begraven.

Na de begrafenis van Jacobus Abrahamsz Dissius op 14 oktober 1695 werden de schilderijen
van Vermeer door kunsthandelaar Gerard Hoet te Amsterdam verkocht op 16 mei 1696.

In de Amsterdamsche Courant van 19 april 1696, tweede blad, verscheen het volgende bericht:

"Op Woensdag den 16 Mey, sal men tot Amsterdam in 't oude Heeren Logement
aen de meestbiedende verkopen eenige uytstekende konstige Schilderyen, daer
zyn 21 stuks uytnemende krachtig en heerlyk geschildert door wylen J. Vermeer
van Delft; verbeeldende verscheyde Ordonnantien, zijnde de beste die hy oyt
gemaekt heeft, nevens nog eenige andere van de voornaemste Meesters, gelyk
vorder met Biljetten en Catalogen sal bekent gemaekt werden."

Toelichting:
Ordonnantie - Regelmatige rangschikking, orde, inzonderheid met betrekking tot de schikking en
aangebrachte verhoudingen in kunstwerken.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Bouckvercooper, boekdrukker

Abraham Dissius was een uitgever van de Delftsche Almanak. Soms worden op schilderijen
blaadjes van zo'n almanak aangetroffen. Ze zijn het symbool van de vergankelijkheid.

In het boek "Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar"
door Jeroen Salman (Walburgpers, Zutphen 2011), is een voorbeeld hiervan beschreven:

"Op een ontbijt-stilleven van Martinus Nellius uit 1693 zien we naast een roemer, een appel en kersen
een titelblad van een almanak, opgerold tot een puntzakje, dat waarschijnlijk peperkorrels of
tabak bevat. Zichtbaar is het begin van de titel "Nieuw Delfsch" (chronyck Almanach) en de
naam van de uitgever "Abraham Dissius" wonende op het "Martvelt in 't" (Vergulde A.B.C.). "

10

Naaste verwanten

 1. Dissius, Jacobus Arentsz
  1. van Starbergen, Maria Jansdr
   1. Dissius, Abraham Jacobusz
   2. Dissius, Jannitge Jacobusdr
   3. Dissius, Petronella Jacobsdr
   4. Dissius, Carolus
   5. Dissius, Jacobus Jacobus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. John Michael Montias: Vermeer and His Milieu: A Web of Social History
   • Pagina: blz. 359, 360
 2. The so-called Dissius Auction (1696 sale of 124 painings by the art merchant Gerard Hoet II)
 3. Ben Broos en K. Wheelock jr.: Johannes Vermeer
   • Pagina: Blz. 53
 4. DTB Schipluiden
   • Pagina: DTB 15, blz. 140
 5. Doop-, trouwboek, kerkenraadshandelingen 't Woudt
 6. Trouwboek Delft
 7. Doopboek Delft
 8. Digitale Arena Delft
   • Datum: 1651-02-01
   • Pagina: Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 194, Charternummer 6345
 9. Begraafboek Delft
 10. Jeroen Salman: Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar