Everts, Antje

Geboortenaam Everts, Antje
Geslacht vrouwelijk

Gezinnen

    Gezin van Sijdses, Uble en Everts, Antje
Getrouwd Man Sijdses, Uble
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaten 1710 Morra, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1710
Man: Uble Sydsis
Vrouw: Antie Everts
- In 1710 zij lidmaat te Morra

1
  Bijz.

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1698
Gedoopt op 28 augustus 1698 in Morra
Dopeling: Siedts
Vader: Oebele Siedses
Moeder:

  Kind.
 1. Ubeles, Aeltje
 2. Oebles, Sijds

Naaste verwanten

  1. Everts, Antje
   1. Sijdses, Uble
    1. Ubeles, Aeltje
    2. Oebles, Sijds

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Oostdongeradeel