Sybrens, Jelle

Geboortenaam Sybrens, Jelle
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 45 jaren, 11 maanden, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1703-01-21    
1
Doop 1703-01-21    

Gedoopt Oostermeer/Eestrum
dopeling Jelle
kind van Sybren Jelles en niet
genoemde moeder

Gedoopt op de trouwdag van zijn ouders,
samen met zijn tweelingbroertje Gialt,
vermoedelijk te Oostermeer gedoopt.

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  

Jelle Sijbrens
Insolvent
Personen: 6
Noorderdragten

2
Quotisatiekohieren 1749 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  

Jelle Sybrens,
omschrijving: arbeyder
gezin volw: 3 en kind: 1
aanslag: 16 - 13 - 0

3
Overlijden na 1749    
3

Ouders

Vader Jelles, Sybren
Moeder Gjalts, Grietje
         Sybrens, Jelle
    Zus     Sybrens, Aaltje
    Broer     Sybrens, Gjalt

Families

Getrouwd Vrouw Molles, Akke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1722-09-27 Suameer, Friesland, Nederland  

man: Jelle Sybrens afkomstig van Suameer
vrouw: Akke Molles afkomstig van Suameer

4
  Kind.
 1. Jelles, Jitske

Naaste verwanten

 1. Jelles, Sybren
  1. Gjalts, Grietje
   1. Sybrens, Jelle
    1. Molles, Akke
     1. Jelles, Jitske
   2. Sybrens, Aaltje
   3. Sybrens, Gjalt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude