de Jong, Jelle Wytses 1

Geboortenaam de Jong, Jelle Wytses
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 85 jaren, 9 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1752-02-09 Suameer, Friesland, Nederland  

Hij was de zoon van
Wytse Klazes en Aaltje Sybrens.

2 3
Familienamen 1811 1811-12-30 Bergum, Friesland, Nederland  

Tekst:

"gecompareerd zijnde Jelle Wytses wonende te Garijp
heeft dezelve verklaart dat hij aanneemt den naam
"de Jong" voor Familie-naam en dat hij heeft de
volgende kinderen, als Wytse oud 33 Jaar te Tietjerk,
Jitske oud 30 Jaar te Garijp en Eyse oud 28 Jaar te Bergum
en is deze door onze President en Secretaris vertekend
den 30 December 1811, vermits de comparant verklarende
niet te kunnen schrijven".

4
2e Huwelijk 1817-03-29 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Antje Oedzes Sannes

huwelijk 29-03-1817
bruidegom Jelle Wytzes Jongsma
leeftijd 67
geboorteplaats Suameer
vader Wytze Klazes
moeder Aaltje Sybrens
bruid Antje Uitzes Sannes
leeftijd 37
geboorteplaats Eernewoude
vader Uitze Sjoerds Sannes
moeder Wytske Oebles
bron Huwelijksregister 1817,
Tietjerksteradeel, Aktenummer 7

"Jelle Wijtzes Jongsma, oud zeven en zestig
jaren, geboren te Suameer, arbeider, wonende
te Garijp, meerderjarige zoon van Wijtze Klases
en Aaltje Sijbrens, beide overleden,
weduwnaar van Antje Eises, overleden".

Antje Oedzes Sannes is op 92-jarige leeftijd
overleden te Garijp, eerst weduwe van Jelle Wijtzes
Jongsma, en daarna van Romke Kornelis de Vries.

5 2
Overlijden 1837-11-10 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Jelle Wytzes de Jong,
88 jaar, gehuwd

"Jelle Wijtzes de Jong, geboren te Suameer,
oud agt en tagtig Jaren, arbeider te Garijp,
zoon van Wijtze Lieuwes en Jitske zijnde de toenaam
onbekend beijde overleden weduwnaar van
Antje Sijbrens, Egtgenoot van Antje Oetzes Sannes".

Opm:
Namen van ouders en vorige echtgenote kloppen niet.

2

Ouders

Vader Klazes, Wytse
Moeder Sybrens, Aaltje
         de Jong, Jelle Wytses

Families

Getrouwd Vrouw Eises, Aukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1778-01-04 Garijp, Friesland, Nederland  

man: Jelle Wytses afkomstig van Suameer
vrouw: Aukien Eises afkomstig van Noorderdrachten

Jelle Wytses en Aukien Eises waren verre familie van elkaar.
Grootvader Jelle Sybrens van Aukien Eises was een broer van
Aaltje Sybrens, moeder van Jelle Wytses.

6
  Kind.
 1. de Jong, Jitske Jelles

Bijzonderheden

Voorouders van Jelle Wytses de Jong worden vermeld
in het volgende stukje:

Uit Smallingerlands verleden,
"Bearn Lap", Klaas J. Bekkema,
Afl. VII, verschenen 9 september 1988 in de Drachtster
Courant:

Familie van Jelle Smid hebben we in de vorige aflevering
al eens behandeld. Jelle Smid heette Jelle Taekes voluit.

Hij was smid in Noorder Drachten en huwde ca. 1670
met Tiet Claeses. Van Jelle weten we dat hij in 1718 leefde,
want toen was hij curator over de kinderen van zijn dochter
Jeltje. Zijn vrouw was in 1690 nog in leven. Jelle Taekes was de
zoon van de Noorder Drachtster Taecke Jelles en Jeltje Wytses.
Waarschijnlijk was Jeltje een dochter van Wytse Alles
en Sjouck Foockes ?

Taecke was in 1648 en 1651 al wever daar.
Zijn nageslacht gaat voor een deel naar Garijp en Suameer
en een nazaat in rechte lijn was b.v. Jelle Wytses de Jong
(1749-1837). Hij huwde in 1778 met het Drachtster meisje
Aukje Eises (Eisma) (1759-1805).

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1817), (1837)
 

Naaste verwanten

 1. Klazes, Wytse
  1. Sybrens, Aaltje
   1. de Jong, Jelle Wytses
    1. Eises, Aukje
     1. de Jong, Jitske Jelles

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uit Smallingerlands verleden, "Bearn Lap" door Klaas J. Bekkema
 2. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 3. Collectie Pieter Nieuwland
 4. Familienamen 1811
 5. Huwelijksakte Tietjerksteradeel
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude