Klaases, Klaas 1

Geboortenaam Klaases, Klaas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 53 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1696    
1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Lekkum, Friesland, Nederland  

Mr. Klaas Klasen
Aangeboden Capitalen: 10
Personen: 3
Leckum

2
Quotisatiekohieren 1749 Lekkum, Friesland, Nederland  

Claas Clasen,
omschrijving: schoolmeester
gezin volw: 2 en kind: 2
aanslg: 38 - 0 - 0

3
Overlijden tussen 1749 en 1753    
1

Families

Getrouwd Vrouw Tjeerds, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1732-12-17    

Op 17 december 1732 werd hun zoon Jantjen gedoopt:
Dopeling Jantjen
kind van Klaas Klaases, schoolmeester
en Grietje Tjeerds

4
  Kind.
 1. Nicolaides, Trijntje Klazes

Bijzonderheden

De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, Lekkum:

In juli 1725 was Claes Clasen, geboren ca. 1669,
schooldienaar te Lekkum. Hij verkocht toen een gedeelte
van het schoolland met daarop een (bouwvallig) huis.

In 1740 was Claes Klasen hier nog schoolmeester en
dorprechter. In mei 1743 eveneens; Grietie Tjeerds was
toen zijn huisvrouw.

In september 1748 was hij hier nog als schoolmeester en
dorprechter.

In juni 1753 werd genoemd: Grietie Tjeerds, weduwe
van Claes Klasen, in leven schoolmeester te Lekkum.
Haar kinderen waren: Klaas in het 15e jaar en Trijntje Klasen,
in het 8e jaar.
Deze zoon Klaas, dus geboren omstreeks 1739, noemde
zich Klaas Klasen Nicolaides.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoolmeester
3

Naaste verwanten

  1. Klaases, Klaas
   1. Tjeerds, Grietje
    1. Nicolaides, Trijntje Klazes

Bronverwijzing

 1. De schoolmeesters van Leeuwarderadeel, 1600-1950
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Doopboek Hervormde gemeente Lekkum, Miedum