Sierds, Halbe

Geboortenaam Sierds, Halbe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1716-03-08    
 
Doop 1716-03-08 Oudega, Friesland, Nederland  

Dopeling Halbe, kind van Sierd Clases en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1747-04-16 Alkmaar, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Lysbeth Coopmans

Impost huwelijken Alkmaar:
14 april 1747
Halbe Siers J.M.
en
Elisabeth Coopmans J.D. beijde
alhier in de Langestraat onder f onvermogen
(getrouwd in de) Kerk

Alkmaar
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Periode 1734-1748
Bevat Ondertrouwen, trouwen
Inventarisnummer 31
Soort registratie trouwakte
Religie Gereformeerd
Aktenummer 17508
Plaats huwelijk Alkmaar
Datum huwelijk 16-04-1747
Bruidegom  Halbe Siers
Bruid  Elisabeth Coopmans

Op 24 maart 1748 werd hun dochter
Lijsbert gedoopt te Bergum.
Vermoedelijk is de moeder voor de doop al overleden.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1747
Man  : Halbert Sierds
Vrouw: Lysbeth Coopmans
 - Op 6 augustus 1747 ingekomen van Alkmaar
 - In 1748 zij overleden
 - In 1750 hij vertrokken naar Alkmaar

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1748
Betrokkene: Halbe Sierds
Datum     : 23 maart 1748

Tekst     : "van Halbe Sierds ontvangen voor 't gebruik van 't laken"

Ontvangen 0-5-8 wegens huur laken

2 3 4 5 6
Speciekohier 1752 Bergum, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1752
Bergum nr. 211, post 2

Halbe Sierds
1752: hoofdbewoner, van Holland
1773: overleden

3
Overlijden voor 1773-06-05 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1773
Betrokkene: de weduwe van Halbe Sierds
Datum     : 5 juni 1773

Tekst     : "van Halbe Sierds wed(uwe) voor 't gebruik
van 't laken ontvangen"

Ontvangen 0-16-8 wegens huur laken

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1781
Overleden: Halbe Sierds
Datum    : 3 maart 1781

Tekst    : "ontvangen van de silversmit A. Rooswinkel
                voor een paar gouden knoopen en twee zilveren gaspen
                afkomstig van w(ij)l(en) Halbe Sierds v(er)kogt
                voor"

Ontvangen 13-0-0 wegens verkoop bezittingen, boelgoed

6

Ouders

Vader Clases, Sierd
Moeder Wopkes, Griet
    Broer     Sierds, Sijtze
         Sierds, Halbe

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1751-05-02 Hoorn, Noord-Holland, Nederland  

Antje Jans afkomstig van Lutjebroek

Opm:
Lutjebroek - buurtschap in de gemeente Grootebroek,
ten westen van Enkhuizen.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1752 (Bergum)
Man : Halbe Zierds
Vrouw: Antje Jans
- Op 6 augustus 1752 ingekomen van Hoorn

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1761 (Bergum)
Man : Halbe Sierds
Vrouw: Antje Jans
Woonplaats: op de Buurt ten westen
- Op 1 november 1761 lidmaat
- In 1773 hij overleden

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1772 (Bergum)
Man : Halbe Zierds
Vrouw: Antje Jans
Woonplaats: het West
- Op 1 mei 1772 lidmaat
- In 1773 hij overleden
- Op 24 juli 1777 zij overleden

7 3 8 2
  Bijz.

Overzicht van de kinderen van Halbe Sierds
en Antje Jans:

1. Grietje, gedoopt 18 april 1752 te Hoorn.

gedoopt te Bergum:

2. Dyvertje, 6 januari 1754

3. Sierd, 14 september 1755

4. Elizabeth, 2 april 1758

5. Vroukjen, 20 maart 1761

6. Janke, 13 februari 1763

7. Hiltje, geboren 31 oktober 1766, gedoopt 30 november 1766

8. Jan, geboren 6 januari 1769, gedoopt 5 februair 1769

  Kind.
 1. Halbes, Grietje
 2. Halbes, Dievertje
 3. Wagenaar, Sierd Halbes
 4. Halbes, Froukje
 5. Halbes, Hiltje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koetsier en voerman
7

Naaste verwanten

 1. Clases, Sierd
  1. Wopkes, Griet
   1. Sierds, Sijtze
   2. Sierds, Halbe
    1. Jans, Antje
     1. Halbes, Grietje
     2. Halbes, Dievertje
     3. Wagenaar, Sierd Halbes
     4. Halbes, Froukje
     5. Halbes, Hiltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 3. Collectie Pieter Nieuwland
 4. Alkmaar - Impost huwelijken
 5. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 6. Diaconierekeningboek Archief Hervormde gemeente Bergum
 7. Genealogie Koopmans
 8. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland