Tjoelker, Meindert 1 2

Geboortenaam Tjoelker, Meindert
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 77 jaren, 5 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1846-05-01 Surhuizum, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Achtkarspelen, 1846
Aangiftedatum 1 mei 1846, blad nr. 48
Meindert Tjoelker, geboren 1 mei 1846
Zoon van Wytze Jans Tjoelker, landbouwer te Surhuizum,
en Grietje de Vries

- des voor de middags ten zeven uren-

3
Overlijden 1923-10-28 Opende (Grootegast), Groningen, Nederland  

Overlijden 28-10-1923 Grootegast

Overledene: Meindert Tjoelker
Geslacht: m
Leeftijd: 77 jaar
Geboorteplaats: Surhuizum, gem.Achtkarspelen

Vader: Wijtze Jans Tjoelker
Moeder: Grietje de Vries
Relatie: Aafke Luimstra

Bron: Overlijdensregister Grootegast 1923, Aktenummer 77

- dat op den acht en twintigsten October dezes jaars,
des voormiddags te half vijf uur te Opende, in deze
gemeente is overleden Meindert Tjoelker, oud zeven
en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Surhuizum,
wonende te Opende, weduwnaar van Aafke Luimstra,
zoon van de echtelieden Wijtze Jans Tjoelker en
Grietje de Vries-

4

Ouders

Vader Tjoelker, Wytse Jans
Moeder de Vries, Grietje Meinderts
         Tjoelker, Meindert

Families

Getrouwd Vrouw Luimstra, Aafke Gooitsens
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1866-11-03 Surhuizum, Friesland, Nederland Huwelijk van TJOELKER, Meindert Wytses en LUIMSTRA, Aafke Gooitsens
 
  Kind.
 1. Tjoelker, Grietje
 2. Tjoelker, Goitzen
 3. Tjoelker, Wytze
 4. Tjoelker, Klaas
 5. Tjoelker, Jan
 6. Tjoelker, Jilles Meinderts
 7. Tjoelker, Antje
 8. Tjoelker, Anne

Bijzonderheden

In het begin van zijn huwelijk was Meindert veekoopman
te Augustinusga, waar hij onder andere handelde met koeien
op Amsterdam. Na 1878 is hij zijn geld kwijtgeraakt tijdens
de landbouwcrisis.

Op 16 januari 1875 kocht Meindert Wytzes een stuk hooiland
te Surhuizum:

1875 Augustinusga, notaris N. Sickler
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de koop van een stuk hooiland te Surhuizum, koopsom fl. 4300
- Meindert Wytzes Tjoelker te Augustinusga, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6056
Repertoirenr.: 17 en 33 d.d. 16 januari 1875

Daarna is Meindert met zijn gezin naar Surhuizum
verhuisd. Zijn zoon Jan, geboren op 28 mei 1875,
is nog te Augustinusga geboren.
Jilles, de volgende zoon werd te Surhuizum geboren op
12 mei 1877.

In 1879 hield Meindert boelgoed:

1879 Augustinusga, notaris E.J. Heringa
Boelgoed
- Meindert Wytzes Tjoelker te Surhuizum, verkoper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6063
Repertoirenr.: 84 d.d. 7 mei 1879

In 1884 verkocht Meindert het hooiland
te Surhuizum:

1884 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Provisionele en finale toewijzing
- Meindert Wytzes Tjoelker te Surhuizum, verkoper voor zich en in kwaliteit
Betreft de koop van een stuk hooiland te Surhuizum, koopsom fl. 3442
- Nicolaas Sickler, notaris te Bergum, koper
Betreft de koop van een stuk hooiland te Surhuizum, koopsom fl. 2715
- Jan Folkerts Klazenga te Surhuizum, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6070
Repertoirenr.: 314 en 326 d.d. 22 maart 1884

In 1886 liet hij inventaris opmaken:

1886 Augustinusga, notaris J.H. Sickler
Inventaris
- Meindert Wytzes Tjoelker te Surhuizum, in kwaliteit
- Gooitzen Gooitzens Luimstra te Augustinusga, in kwaliteit

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6072
Repertoirenr.: 922 d.d. 4 oktober 1886

Gooitzen Gooitzens Luimstra was de oudste
broer van zijn vrouw.

Daarna is Meindert terug verhuisd naar Augustinusga,
waar hij 2 stukken weiland te Buitenpost verkocht:

1892 Augustinusga, notaris J. Landmeter
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 stukken weiland te Buitenpost, koopsom fl. 2758
- Meindert Wytzes Tjoelker te Augustinusga, zoon van Wytze Jansz Tjoelker,
verkoper
- Reinder Simons Luimstra te Surhuisterveen, koper, tevens als curator over
zijn broer IJje Simons Luimstra
- Bram Klazes Veenstra te Surhuisterveen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 6081
Repertoirenr.: 644 en 658 d.d. 8 januari 1892

Meindert Wytzes Tjoelker was inderdaad de zoon van Wytze Jansz
Tjoelker, maar er woonde in Augustinusga nog een andere Meindert
Wytzes Tjoelker, die de zoon was van Wytze Hylkes Tjoelker.
Deze Meinderts waren verre neven van elkaar. Uit de notariële gegevens
is niet altijd duidelijk om welke Meindert het gaat.
In ieder geval woonde Meindert in 1892 weer in Augustinusga, waar
hij wegwerker en watermolenaar was in de IJzermieden (Kolonelsdiep).
Meindert was een slimme kerel. Hij rekende in twee nachten en een dag
uit hoeveel het zou kosten voor de Ingelanden om van de IJzermieden
een polder te maken. Toen zeiden de Heren, "die man moeten wij hebben"
en zo is hij watermolenaar geworden en moest hij de weg daar onderhouden
(omdat er alleen in de molen geen bestaan zat).
Na zijn 65e (1911) is hij naar Grinzer Pein (Opende) gegaan,
waar zijn zoon Wytze een bakkerij had.

Ingelanden zijn landeigenaren in het gebied van een waterschap.
Een watermolenaar was verantwoordelijk voor de waterhuishouding van
een polder, in dienst van een polderbestuur of waterschap. Het was niet
een beroep met groot maatschappelijk aanzien of hoge verdiensten; de
ingelanden wilden uiteraard zo min mogelijk uitgeven. Meestal moest hij
door bijverdiensten, bijvoorbeeld uit vissen, zijn inkomen aanvullen.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Veekoopman, arbeider, wegwerker, watermolenaar
 

Naaste verwanten

 1. Tjoelker, Wytse Jans
  1. de Vries, Grietje Meinderts
   1. Tjoelker, Meindert
    1. Luimstra, Aafke Gooitsens
     1. Tjoelker, Grietje
     2. Tjoelker, Goitzen
     3. Tjoelker, Wytze
     4. Tjoelker, Klaas
     5. Tjoelker, Jan
     6. Tjoelker, Jilles Meinderts
     7. Tjoelker, Antje
     8. Tjoelker, Anne

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 3. Geboorteakte Achtkarspelen
 4. Overlijdensregister Grootegast