Cornelis, Jan

Geboortenaam Cornelis, Jan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1702 Ureterp, Friesland, Nederland  

Opsterland, huwelijken 1702
Vermelding: Bevestiging huwelijk in maart 1702 in Ureterp
Man       : Jan Cornelis afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Roeltie Teunis afkomstig van Ureterp

Kinderen:

1. Dopeling: Teunis
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 9 augustus 1705 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Zoon van Jan Cornelis en Roeltje Teunis

2. Dopeling: Remmelt
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 9 oktober 1707 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Zoon van Jan Cornelis en niet genoemde moeder

3. Dopeling: Hil
Geboren  in Ureterp
Gedoopt op 19 november 1708 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Dochter van Jan Cornelis en niet genoemde moeder

4. Dopeling: Grietje
Geboren  in Ureterp
Gedoopt in oktober 1716 in Wijnjeterp, Duurswoude
en Bakkeveen
Dochter van Jan Cornelis en niet genoemde moeder

1 2
Belijdenis 1709 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1709
Man  : Jan Cornelis
Vrouw: Roeltie Teunis
Woonplaats: Ureterp
 - Op 1 of 8 december 1709 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 20

"Roeltie Teunis, huijsvrouw van Jan Cornelis
in Ureterp".

3

Ouders

Vader Jans, Cornelis
Moeder Remmelts, Hille
    Zus     Cornelis, Aale
    Broer     Antje, Cornelis
         Cornelis, Jan
    Broer     Cornelis, Remmelt

Naaste verwanten

 1. Jans, Cornelis
  1. Remmelts, Hille
   1. Cornelis, Aale
   2. Cornelis, Jan
   3. Antje, Cornelis
   4. Cornelis, Remmelt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 3. Lidmatenboek Opsterland