Lieppes, Geert

Geboortenaam Lieppes, Geert
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1670-04-01    
 
Doop 1670-04-01 Oudega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, doopjaar 1670
Dopeling: Geert
Gedoopt op 1 april 1670 in Oudega
Kind van Lippe Gabriëls en niet genoemde moeder

1
Belijdenis 1703-09-02    

Opsterland, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Sijtske Rinnerts
Gedoopt op belijdenis op 31 augustus 1703 in Wijnjeterp,
Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is gehuwd met Geert Liepes

Lidmatenboek Opsterland, 1703
Man  : Geert Liepes
Vrouw: Sytske Rinnerts
Woonplaats: Ureterp
 - Op 2 september 1703 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 16

"Den 2 7ber 1703 geviert weer des H(eeren) H(eilig) Avontmael
en sijn de gemeente toegevoeght op belijdenisse van haer
gelooff (o.a.)
Geert Liepes en Sytske Rinnerts
Echtelieden in Ureterp"

2 3
Lidmaat 1722    

Lidmatenboek Opsterland, 1722
Geert Liuppes
Woonplaats: Ureterp
 - In 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude, lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 1

"Geert Liuppes
Sijtske Rinderts"

3
Lidmaat 1731-09-16    

Lidmatenboek Opsterland, 1731
Man  : Geert Liuppes
Vrouw: Sietske Rinderts
Woonplaats: Ureterp
 - Op 16 september 1731 lidmaat

3
Huwelijk voor 1702-02-08   Getrouwd met Sytske Rinderts

Vermoedelijk was Sytske Rinnerts een
dochter van Rinnert Wyaerts en
Sytske Enghberts, geboren tussen 1682 en 1688:

Smallingerland, huwelijken 1682
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1682 in Oudega
Man       : Rinnert Wyaerts
Vrouw     : Sytske Enghberts afkomstig van Oudega

Smallingerland, huwelijken 1688
Vermelding: Eerste proclamatie op 12 augustus 1688 in Oudega
Man       : Rinnert Wyerds afkomstig van Oudega
Vrouw     : Sjoukjen Gooitses afkomstig van Oudega
Opmerking : hij is weduwnaar; huwelijk gespierd door Yk Pieters

Kinderen :

1. Engbert, gedoopt 8 februari 1702 te
Oudega (Sm),
zoon van Geert Lippes

2. Antie, geboren in Ureterp,
gedoopt op 13 juli 1704 in Wijnjeterp,
Duurswoude en Bakkeveen
dochter van Geert Liepes, schoenmaker

3. Auckie, geboren in Ureterp
gedoopt op 13 november 1707 in
Wijnjeterp enz.
dochter van Geert Liepes, schoenmaker

4. Rinnert, geboren in Ureterp,
gedoopt op 16 juni 1715 in Wijnje terp enz.
zpoon van Geert Liepes, schoenmaker

5. IJpckien, geboren in Ureterp,
gedoopt 1 januari 1720 in Wijnjeterp enz.
dochter van Geert Liepes, schoenmaker

4 1 2

Ouders

Vader Gabriels, Lieppe
Moeder Hermens, Antje
    Broer     Lieppes, Gabriël
         Lieppes, Geert
    Zus     Lieppes, Ipk
    Zus     Lieppes, Antje

Naaste verwanten

 1. Gabriels, Lieppe
  1. Hermens, Antje
   1. Lieppes, Gabriël
   2. Lieppes, Geert
   3. Lieppes, Ipk
   4. Lieppes, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 3. Lidmatenboek Opsterland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde