Teeckes, Aaltje

Geboortenaam Teeckes, Aaltje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1685-07-19    
 
Doop 1685-07-19 Garijp, Friesland, Nederland  

Het kint van Taecke Kempis genaemt Aaltje

1
Huwelijk 1716-03-29 Garijp, Friesland, Nederland Getrouwd met Klaes Jelles

Den 8 maert 1716 haer 1 proockela(matie)
Klaes Jelles en Aaltie Teeckes bijde van Garijpe
Den 29 maertis 1716 wettelick befestiget

2

Ouders

Vader Keympes, Teecke
Moeder Jans, Wytske
    Broer     Taekes, Keimpe
         Teeckes, Aaltje

Naaste verwanten

 1. Keympes, Teecke
  1. Jans, Wytske
   1. Taekes, Keimpe
   2. Teeckes, Aaltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude