van Steenwinckel, Susanna 1 2 3 4 5

Geboortenaam van Steenwinckel, Susanna
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1594-02-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
 
Doop 1594-02-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind:  Susanna
doopdatum: 13-02-1594
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Stenwinckel, Wijllem
moeder: Melijs, Marrijtgen
getuige: Lowijs van Lebeck

3 2
Huwelijk na 1616-08-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Abraham van Offenberch

Inschrijvingsdatum: 04-08-1616
naam bruidegom: [van] Offenberch, Abraham
naam bruid: [van] Steenwinkel, Susanna

"Abraham van Offenberch van Middelb. oud
omtr. 29 Jaeren geen ouders hebbende wonende
in de Warmoesstraet en
Susanna van Steenwinckel oud omtr. 22 Jaeren
geasst. met Maeijke Melis haer moeder wonende
op de Breestraet
(handtekening)
Abraham van Offenberch
Susanna van Steenwinckel"

Kinderen:

1. Maijke
doopdatum: 24-02-1619
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Offenburch, Abraham
moeder: [van] Steenwinckel, Susanna
getuigen: Joost Rudts (zie bijzonderheden)
en Maijken van Steenwinckel (moeder van Susanna)

2. Francijn
doopdatum: 24-11-1620
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Offenburch, Abraham
moeder: Steenwinckel, Susanna
getuige: Gueljaem van Steenwinckel
(broer)

Abraham van Offenberch werd in 1652
te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: [van] Offenberc, Abram
datum begrafenis: 15-10-1652
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
"Abram van Offenberc op de Lelijgracht f 8 --"

1 3 2 4
Overlijden voor 1622-05-18    
 
Begrafenis 1622-05-18 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

ingeschrevene: Steenwijnckels, Susanna
ingeschrevene: Hoffenburg, Abram
datum begrafenis: 18-05-1622
begraafplaats: Oude Kerk
relatieinformatie:
Vrouw van

"Den 18 Susanna Steenwijnckels huijsfrow
van Abram Hoffenburch wonende in de
Vogelsdwarsstrat"

4

Ouders

Vader van Steenwinckel, Willem
Moeder Melijs, Mayke
    Zus     van Steenwinckel, Janneken
    Broer     van Steenwinckel, Guilliam
    Zus     van Steenwinckel, Maayke Willems
    Broer     van Steenwinckel, Andries
    Broer     van Steenwinckel, Daniel
    Zus     van Steenwinckel, Lijsbeth
         van Steenwinckel, Susanna
    Broer     van Steenwinckel, Jan

Bijzonderheden

JOOST RUDTS, getuige bij de doop van Maijken van Offenberch
trouwde in 1596 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 06-04-1596
naam bruidegom: Rudts, Joos
naam bruid: [de] Vos, Tanneke

"Joos Ruts van Antwerpen, hoedestoffeerder, oudt 30 Jaren,
wonende in de Warmoesstrate geassisteert met Sara Ruts sijn
suster ter eenre ende
Tanneken de Vos van Antwerpen oudt 22 jaren
wonende in de Nieustraet bij Jan Roon poorte
geassisteert met Jan de Vos en Tanneken Cleijnen(?) haer vader
en moeder ter andere sijde"

FRANCINA VAN OFFENBERG, dochter van Abraham van Offenbergh en Susanna van Steenwinckel
trouwde in 1642 te Amsterdam met Jodocus Jansonius:

inschrijvingsdatum: 11-12-1642
naam bruidegom: Jansonius, Jodocus
naam bruid: [van] Offenberg, Francina

"Jodocus jansonius van A. Boekvercoper, oud 28 Jaer
geasst. met Jan Jansz. sijn vaeder woonende opt Waeter ende
Francina van Offenberg van A. out Jaer woonende op de
Lelijgracht geasst. met Abraham van Offenbergh haer vaeder
(handtekening)
Jodocus Janssonius
Francijna van Offenbergh"

Jodocus Jansonius was in 1613 gedoopt te Amsterdam:

kind: Joost
doopdatum: 29-08-1613
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz, Jan
moeder: Joosten, Lijsbetjen
getuigen: Jan Jansz van Arnhem
Coletteken van de Ceere

Toelichting:

Jan Jansz van Arnhem - vader van Jan Jansz
Coletteken van de Ceere - moeder van Lijsbetjen Joosten

Zijn ouders waren getrouwd in 1612 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 31-08-1612
naam bruidegom: Jansz, Jan
naam bruid: [de] Hont, Elisabeth (Joosts)

"Jan Jansz van Arnhem Boekverkooper oud 24 jaren
woonende tot Arnhem geassisteert met Jan Jansz zijn vaeder
ter eenre ende
Elisabeth de Hont Joostsdr. oud 23 Jaeren woonende in de
Kalver straet geassisteert met Koletken van de Keere haere
moeder ter andre Sijde"

Jan Jansz werd ook Johannes Janssonius genoemd. Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Janssonius
staat o.a. het volgende:

Johannes Janssonius werd geboren in Arnhem als zoon van Jan Janszoon de Oudere, een uitgever.
Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam, het toenmalige centrum van de kunst-
en kaartenhandel. In 1612 trouwde hij met Elisabeth Hondius, dochter van Jodocus Hondius.
Hij ging werken voor zijn schoonvader en zette na diens dood samen met Henricus Hondius
(zoon van) de uitgeverij voort. Deze werd uitgebouwd tot een der grootste van die tijd. Er waren
vestigingen in onder andere Berlijn, Frankfort, Genève, Lyon en Stockholm.

Johannes Janssonius werd op 11 juli 1664 in de Westerkerk te Amsterdam begraven:
"Johannes Janssonius opt water f 8 --"

Opmerking:
Johannes Janssonius trouwde op 31 augustus 1612 met Elisabeth Hondius, terwijl zijn
schoonvader Jodocus Hondius in dat zelfde jaar op 12 februari zou zijn overleden.

Kinderen van Jodocus Jansonius en Francina van Offenbergh, gedoopt te Amsterdam:

1. Sara, 11 februari 1644
Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz, Joost
moeder: Oflenberch, Francina van
getuigen: Jan Jansz en Sara van Oflenberch

Opmerking: Jan Jansz was de vader van Joost Jansz (Jodocus Jansonius).
en Sara van Offenberch was waarschijnlijk Sara Verspreet de 2e vrouw
van Abraham van Offenberch.

2. Elisabet, 11 mei 1645
Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz, Joost
moeder: Jans, Francina
getuige: Abraham van Offenberch
(vader van Francina)

3. Susanna, 11 december 1646
Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansonijus, Jodocus
moeder: (van] Oftenberch, Francijna
getuigen: Jan van Waesberch ende
Elijsabet van Delft bracht het kint.
Opm: Jan van Waesberch was de zwager van Jodocus
Jansonius, gehuwd met Elisabeth Jansonius.
Elijsabet van Delft was waarschijnlijk Elisabeth van
Steenwinckel, gehuwd met Dirck Adriaens van Delft,
en zuster van Susanna van Steenwinckel.

4. Joannes, 23 juli 1648
Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansonius, Jodocus
moeder: [van] Offenburg, Francina
getuige: Joannes Jansonius

5. Abraham, 22 februari 1650
Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Janssonis, Jodocus
moeder: Offenbergh, Francina
getuigen: Abraham Offenbergs en
Saera Verspreet

Jodocus Jansonius werd op 28 april 1655 te Amsterdam begraven:

Ingeschrevene: Jansonius, Johannes
datum begrafenis: 28-04-1655
begraafplaats: Oude Kerk
"Johannes Jansonius Comt vant water f 8 --"

Na het overlijden van Jodocus Jansonius trouwde Francijna van Offenberch
met Hendrik Prins te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 12-12-1658
naam bruidegom: Prins, Hendrik
naam bruid: [van] Offenbergh, Francina
naam eerdere man: Janssonius, Jodocus

In de kantlijn: "Sij heeft den 12 decemb. 1658
den weescamer voldaen"

"Hendrick Prins van A. boeckvercoper out 30 Jaer
ouders tot Leijden getoont acte van sijn behoutvaders consent
woont op de Nieuwendijck ende
Francina van Offenbergh van A. wede. van Jodocus Janssonius
woonende op de Princengraft, geasst. met Elisabeth Carillie
haer ...."

Toelichting:

Behoutvader = behuwdvader (stiefvader)

Hendrick Prins is in 1663 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: Prins, Hendrick
datum begrafenis: 28-03-1663
begraafplaats: Oude Kerk
"Hendrick Prins komt vant Water f 8 --"

Francina van Offenbergh is in 1665 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: [van] Offenbergh, Francina
ingeschrevene: Prins, Hendrick
datum begrafenis: 20-04-1665
begraafplaats: Oude Kerk
relatieinformatie: Weduwe van
"Francina van Offenbergh wedu van Hendrick Prins
komt van de Ou(de) straet f 8 --"

ABRAHAM VAN OFFENBERCH trouwde als weduwnaar van Susanna van
Steenwinckel in 1628 te Amsterdam met Sara Verspreet:

inschrijvingsdatum: 17-02-1628
naam bruidegom: [van] Offenberch, Abraham
naam eerdere vrouw: van] Steenwinckel, Susanna
naam bruid: Verspreet, Sara

"Abraham van Offenberch van Middelburgh wedr
van Susanna van Steenwinckel woonende op de N. Z. voor-
burgwal ende
Sara Verspreet van Ams. out 36 Jaeren geen ouders hebbende,
geasst. met haer broeder Jaques Verspreet en Tanneken
Verspreet haer suster, woonende op de Lelijgracht
(handtekening)
Abraham van Offenberch
Sara Verspreet"

Sara Verspreet was in 1590 gedoopt te Amsterdam:

kind: Sara
doopdatum: 01-05-1590
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Voerspeet, Hans
moeder: Nijmmegens, Anne
getuige: Reijnier Verspet

Hans Verspreet had zich in 1587 als poorter van Amsterdam laten inschrijven:

inschrijvingsdatum: 26-02-1587
naam: Verspree, Hans
beroep: Drogist
plaats in bron: Antwerpen

Kinderen van Abraham van Offenberch en
Sara Verspreet, gedoopt te Amsterdam:

1. Anna
doopdatum: 08-02-1629 (donderdag)
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Offenberch, Abraham
moeder: Verspreet, Sara
getuigen: Jacobus van Kralinghen
Tanneken Verspreet

2. Anna
doopdatum: 12-12-1630
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Offenberch, Abraham
moeder: Verspreet, Sara
getuigen: Jaques Verspreet
Magdalena van Kralinghen

Getuigen:

1. Jacobus van Kralinghen trouwde in 1617 te Amsterdam met Magdalena van Soest
(= Magdalena van Kralinghen):

inschrijvingsdatum: 20-07-1617
naam bruidegom: [van] Cralingen, Jacobus
naam bruid: [van] Soest, Magdalena

"Jacobus van Cralingen van Leijden dienaer des Godts woords
tot Oosthuijsen en Warder, oud 23 Jaeren geasst. met Johannes
Cralingius sijn vader ende
Magdalena van Soest oud 23 Jaren, wiens vader sijn consent
mij ( = commissaris) heeft verclaert geasst. met haer broeder Hans van Soest
de Jonge wonende in de Warmoesstraet"

Waarschijnlijk was Magdalena van Soest familie van Abraham van Offenberch, omdat haar moeder
ook "van Offenbergh" werd genoemd
Magdalena van Soest werd gedoopt in 1595:

kind: Maedelen
doopdatum: 08-01-1595
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Soest, Hans
moeder: [van] Soest, Madelen

Voor 1598 overleed de moeder van Magdalena van Soest.
Haar vader hertrouwde op 12 december 1598, als weduwnaar van
Magdalena van Offenbergh:

inschrijvingsdatum: 12-12-1598
naam bruidegom: [van] Soest, Hans
naam eerdere vrouw: [van] Offenbergh, Magdalena
naam bruid: Kremers, Theodora Heinricks

2. Tanneken Verspreet = Anna Verspreet trouwde in 1622 met Isaack Moors:

inschrijvingsdatum: 03-06-1622
naam bruidegom: Moors, Isaack
naam bruidegom: Moor, Isaack
naam eerdere vrouw: [van] Hucken, Lidea
naam bruid: Verspriet, Anna
naam bruid: Veerspreet, Anna

"Isaack Moor van Aeken Wedr van Lidea van Hucken woonende
in de Warmoesstraet ter eenre ende
Anna Verspriet van Antwerpen out 38 Jaeren geasst met
Hans Verspreet haer vaeder woonende opt Waeter"

3. Jaques Verspreet trouwde in 1628 te Amsterdam met Maria Floris van Dalen:

inschrijvingsdatum: 01-06-1623
naam bruidegom: Verspeet, Jaques
naam bruidegom: Verspeets, Jacques
naam bruid: [van] Daelen, Maria Floris

"Jaques Verspeet droogist oud 36 Jaeren geasst.
met sijn vaeder Hans Verspreet woonende
opt Waeter ende
Marija van Daelen Floris dr. oud 28 Jaeren geasst.
met Claera van Daelen en Valerius van Daelen
broeder en suster woonende op de Coninxgraft"

Toelichting:

"Opt Waeter" was een gedeelte van het Damrak. Zie onderstaand gedeelte uit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Damrak:

Oorspronkelijk was het Damrak het deel van de rivier de Amstel tussen de Dam en het IJ.
(Een 'rak' is een recht stuk vaart). Via een sluis bij de Dam stroomde de rivier vanuit het
'rak-in' (het Rokin), in het ‘buitenrak’ (het Damrak), en mondde vervolgens uit in het IJ.
Hier lag een deel van de oude haven van Amsterdam. Waar nu het Centraal Station ligt,
stond een rij meerpalen in het IJ, waaraan grotere schepen konden afmeren.
De kade die maar aan één zijde van het water loopt, noemde men tot in de tweede helft
van de 19e eeuw "Op 't Water".

In 1647 kocht Abrham van Offenberch een huis aan de Leliegracht van de Erven
van Hans Verspreet, zijn schoonvader:

datum overdracht: 21-05-1647
verkoper: Verspreet, Erven Hans
koper: [van] Offenbergh, Abraham
straatnaam: Leliegracht
straatnaam in bron: Leliegracht (ZZ)
omschrijving:4/5 huis en erf

NALATENSCHAP ABRAHAM VAN OFFENBURCH (begraven op 15 oktober 1652)

Staet en inventaris van alle de goederen roerende ende onroerende actien
en gerechticheden metter doot ontruijmt en achtergelaten by Abraham van Offenburch
in syn leven coopman wonende op de Leliegracht daer het wapen van de Bolswaert uijthangt
alhier sulcxs de selve by Juffr. Sara Verspreet de selfs naegelaten weduwe int gemeen ...
en beseten, gemaeckt gedaen beschreven ten versouck en overstaen van der voors. weduwe
by mij Albert Eggericx ....de meuble goederen geschat en getaxeert by Lysbeth Martens en
Machtelt Hendricxs gesworen schatsers. Die schilderyen getaxeert en gepriseert sijn met
conseil van der voors. weduwe mitsgaders Francyntie en Mayken Offenburch ...ten overstaen
van Joducus Jansonius man van der voors. Francyntje.
(datum 17 december 1652)

Sara Verspreet is in 1655 begraven te Amsterdam:

ingeschrevene: Verspret, Sara
datum begrafenis: 11-10-1655
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
"Sara Verspret op de Sentantonijs breestrat 8 --"

Maijken van Offenburch, dochter van Abraham van Offenburch en Susanna van
Steenwinckel is in 1658 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: (van] Offenburch, Maijken
datum begrafenis: 04-04-1658
begraafplaats: Oude Kerk
"Maijken van Offenburch comt van de
O(ude) S(ijds) Achterborchwal f 8 --"

Naaste verwanten

 1. van Steenwinckel, Willem
  1. Melijs, Mayke
   1. van Steenwinckel, Janneken
   2. van Steenwinckel, Guilliam
   3. van Steenwinckel, Maayke Willems
   4. van Steenwinckel, Andries
   5. van Steenwinckel, Daniel
   6. van Steenwinckel, Lijsbeth
   7. van Steenwinckel, Susanna
   8. van Steenwinckel, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Doopboeken Amsterdam
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 5. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories