van Oss, Geeske Rijcx 1

Geboortenaam van Oss, Geeske Rijcx
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1607-06-10    
 
Doop 1607-06-10 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1607
Dopeling: Geeske
Gedoopt op 10 juni 1607 in Leeuwarden
Dochter van Ryck Emouts en niet genoemde moeder

2
Verkoop huis 1631 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Straat Nieuwestad Zz.
Verkoper Os van-Gravius, G.R.
Koper Ates, N.
Niaarnemer
Jaar 1631
Opmerkingen
Bron Groot-Consentboek
Folio 77

3
Overlijden voor 1650-12-26    
4
Begrafenis 1650-12-26 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

"Geijske Rijcx van Os, weduw van de grietman
(Gravius), van de Eewall, 26 dec 1650"
Jacobus kerk

4

Ouders

Vader van Oss, Rijck Emoutsz
Moeder Wilhelmidr, Agneta
    Zus     van Oss, Yckien Rijcks
         van Oss, Geeske Rijcx
    Broer     van Oss, Emout Rijcxs

Families

Getrouwd Man Gravius, Martinus Johannis
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1625-07-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Ondertrouw op 16 juli 1625
Man : Martinus Gravius
Vrouw : Geeske van Oss
Opmerking : hij is lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland

"Dr. Martinus Gravius mede Gedeputeerde der
Staten van Friesland, ende Geeske van Oss zijn de
geboden hender echte bij den praesiderende
Burgemeester gegund"

5
Huwelijk 1625-08-05 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 augustus 1625
Man : Martinus Gravius
Vrouw : Geeske van Oss

"Dr. Martinus Gravius Mede Gedeputeerde
der Staten van Friesland ende Geeske
Oss zijn voor den eersten reis auffgelesen
op den 17 Julij Anno 1625 Ende ten twede
op den 24 ende ten derde op den 31 Ende zien
Bevestiget op den 5 Augustus 1625"

6
  Kind.
 1. Gravius, Agniet Martensdr
 2. Gravius, Johannes Martens
 3. Gravius, Antje
 4. Gravius, Berber Martens

Bijzonderheden

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg018-161
Aktedatum: 1623-4-21

Samenvatting:
Frids Meinertsz, amonutiemeester deser Landschappe, hier met
Lambert van Dalen en Dr. [Mathias] Vierssen, als curatoren over Geeske van Os.
4 July 1620: Schuldvordering (ƒ66-6-8), tersaecke vercoop van zyden waren, te
vorderen van Cornelis Jochumsz, geelgieter en burger, binnen Leuwarden.

Hypotheekboeken
Aktenummer: gg019-328
Datum akte: 1624-09-23

Samenvatting:
Frids Meinertszn, amenutiemeester over Friesland. Voormond
(samen met dr Mathijs van Wijerssen) over Geeske Rijx van Oss. 24 Junij 1624.
Geregistreerd een schuldbekentenis van Frans van Jongama,
aan voornoemde Frids en dr Mathijs, als voormond voornoemd,
ter somma van 430 carolusguldens, ter provite van voornoemde Geeske,
wegens geleverde waren.

Naaste verwanten

 1. van Oss, Rijck Emoutsz
  1. Wilhelmidr, Agneta
   1. van Oss, Emout Rijcxs
   2. van Oss, Yckien Rijcks
   3. van Oss, Geeske Rijcx
    1. Gravius, Martinus Johannis
     1. Gravius, Agniet Martensdr
     2. Gravius, Antje
     3. Gravius, Johannes Martens
     4. Gravius, Berber Martens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Koopakten Leeuwarden
 4. Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
 5. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden