Dooitses, Antje

Geboortenaam Dooitses, Antje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 72 jaren, 20 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1740-02-13 Kolderwolde, Friesland, Nederland  
 
Doop 1740-02-14 Oudega, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1740
Dopeling: Antie
Geboren op 13 februari 1740 in Kolderwolde
Gedoopt op 14 februari 1740 in Oudega
Kind van Dooijtze Sjoerds en Fokel Gatzes

1
Overlijden voor 1812-03-04    

Op 4 maart 1812 trouwde haar zoon Tjemme
met Lykel Sybes Visma te Koudum.
In de Huwelijksbijlagen werd het volgende
vermeld over het overlijden van Antje Dooitses:

"De ondergetekende Maire van de Gemeente
Koudum, verklaart dat hem volkomentlijk
bewust is, dat Aukje Dooijtjes, Moeder van
Tjemme Pieters te Koudum sinds eenige
jaren overleden is -

Koudum den 27 Februati 1812

G. Keuchenius"

2a

Ouders

Vader Sjoerds, Doitje
Moeder Gatses, Fookel
         Dooitses, Antje

Families

Getrouwd Man Tjemmes, Pieter
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1769-05-14 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1769
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1769 in Koudum
Man : Pieter Tjemmes afkomstig van Koudum
Vrouw : Antje Dooitses afkomstig van Koudum

3
  Bijz.

Kinderen:

1. Gedoopt op 18 februari 1770 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
Vader: Pijter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

2. Gedoopt op 13 oktober 1771 in Koudum
Dopeling: Fokel, dochter
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

3. Geboren op 10 maart 1773 in Koudum
Gedoopt op 21 maart 1773 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

4. Geboren op 16 mei 1777 in Koudum
Gedoopt op 25 mei 1777 in Koudum
Dopeling: Dooitse, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

5. Geboren op 23 maart 1779 in Koudum
Gedoopt op 4 april 1779 in Koudum
Dopeling: Dooitje, zoon
Vader: Pieter Tjemmes
Moeder: Antje Dooitses

6. Geboren op 27 december 1784 in Koudum
Gedoopt op 6 februari 1785 in Koudum
Dopeling: Fokel, dochter
Vader: Pijtter Tiemmes
Moeder: Antie Doitses

  Kind.
 1. ten Dam, Uilkje Pieters
 2. ten Dam, Tjemme Pieters
 3. ten Dam, Dooitje Pieters
 4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Naaste verwanten

 1. Sjoerds, Doitje
  1. Gatses, Fookel
   1. Dooitses, Antje
    1. Tjemmes, Pieter
     1. ten Dam, Uilkje Pieters
     2. ten Dam, Tjemme Pieters
     3. ten Dam, Fokeltje Pieters
     4. ten Dam, Dooitje Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega en Kolderwolde
 2. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1812-03-04
   • Pagina: nr. 5
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum