Jans, Jan

Geboortenaam Jans, Jan
Geslacht mannelijk

Families

   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1637-12-03    

Op 3 december 1637 werd zijn zoon Cornelis
te Eernewoude gedoopt.

1
  Kind.
  1. Jans, Neeltje

Naaste verwanten

    1. Jans, Jan
        1. Jans, Neeltje

Bronverwijzing

  1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude