Eeltjes, Jarich 1 2

Geboortenaam Eeltjes, Jarich
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1740   Gehuwd met Maaike Bokkes
2
Overlijden 1801-01-27 Wartena, Friesland, Nederland  
2

Ouders

Vader Jarigs, Eeltie
Moeder Harmens, Trijntje
         Eeltjes, Jarich

Families

Getrouwd Vrouw Pieters, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1784-06-27 Suawoude, Friesland, Nederland  

man: Jaring Eeltjes afkomstig van Suawoude
vrouw: Antje Pyters afkomstig van Suawoude

3
  Kind.
 1. Veenstra, Wietze Jarigs

Media

Bijzonderheden

Quotisatiekohieren 1749:
Jaarig Eelties
plaats: Tietjerk
omschrijving: gemeen boer, redelijk reeuw en beslagh
gezin volw: 3 en kind: 3
aanslag: 41 - 3 - 0

Opm:
reeuw: allerlei huisgereedschap in Friesland (?)
beslagh: al het vee, dat iemand op het land heeft(?)
volwassene: boven twaalf jaar.

Jarich was (kooi)boer op de, al op de oudste
Schotanuskaart (1664) aangegeven, "Vogelkoy",
gelegen ten westen van Lutkegeest (Kleinegeest)
en Tietjerk en ten noorden van het Louwsmeer
(zie kaart).
Blijkens de Vegelinkaart van 1739 wemelde het in
de omgeving van de vogelkooien; of het gaat om die
welke op de oudere kaart staat aangegeven, is niet
geheel zeker.
In 1747 kwam na overlijden van de vorige eigenaar
de kooi te koop. De boerderij met kooi
was toen 145 pondematen groot.
Koper was Philippus Meinsma, die de boerderij in
1758 en 1768 aan Jaarig Eelties verhuurde.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer te Tietjerk, Suawoude en Garijp (1792)
2

Naaste verwanten

 1. Jarigs, Eeltie
  1. Harmens, Trijntje
   1. Eeltjes, Jarich
    1. Pieters, Antje
     1. Veenstra, Wietze Jarigs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quotisatie 1749
 2. www.vanderkooij.org
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude, Tietjerk