ten Dam, Tjemme Pieters 1 2 3

Geboortenaam ten Dam, Tjemme Pieters
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 73 jaren, 9 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1773-03-10 Koudum, Friesland, Nederland  
4
Doop 1773-03-21 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1773
Dopeling: Tjemme
Geboren op 10 maart 1773 in Koudum
Gedoopt op 21 maart 1773 in Koudum
Zoon van Pieter Tjemmes en Antje Dooitses

4
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Tjemme Pieters
gehuwd
2 Kinderen
4 zielen
Gereform.

5
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Warns, Friesland, Nederland  

Warns No. 74
Tjemme Pieters
4 getrouden
2 kinders
Geriformt

6
Overlijden 1846-12-26 Koudum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1846
Aangiftedatum 28 december 1846, akte nr. 92
Tjemme Pieters ten Dam, overleden 26 december 1846,
73 jaar, man, Gehuwd

"Tjemme Pieters ten Dam geboren en als arbeider
gewoond hebbende te Koudum oud 73 jaren,
Echtgenoot van Lykeltje Sybes Visma zonder
beroep woonachtig te Koudum, zoon van Pieter Tjemmes
en Antje Dooitzes in tijden Echtelieden Arbeiders
gewoond hebbende en overleden te Koudum"

Memories van Successie

Kantoor Bolsward, overl. jaar 1846

Overledene : Tjemme Pieters ten Dam
Overleden op: 26 december 1846
Wonende te : Koudum
Tekst:
Certificaat van Onvermogen van gemeente; 73 jaar (geboren 5/6/1773 alhier);
arbeider; gehuwd; met kinderen. Voorkomend op sterflijst december 1846 van
Hemelumer Oldeferd (die sterflijst ligt 'foutief' tussen de memories
van december 1845 in inventarisnummer 2045)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

7 8

Ouders

Vader Tjemmes, Pieter
Moeder Dooitses, Antje
    Zus     ten Dam, Uilkje Pieters
         ten Dam, Tjemme Pieters
    Zus     ten Dam, Fokeltje Pieters
    Broer     ten Dam, Dooitje Pieters

Families

Getrouwd Vrouw Wijngaarden, Jel Cornelis
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1803-09-30 Koudum, Friesland, Nederland  
9
Huwelijk 1803-10-16 Koudum, Friesland, Nederland  
10 9
  Bijz.

Beide afkomstig uit Koudum

  Bijz.

In 1807 woonachtig in Warns en Scharl, waar op 24 oktober 1807 hun zoon Arius werd geboren.

  Kind.
 1. ten Dam, Antje Tjemmes
 2. ten Dam, Arius Tjemmes

Bijzonderheden

Naamsaanneming Koudum: Op 5 januari 1812 neemt Tjemme Pieters de naam "Ten Dam" aan,
ook voor zijn dochter Antje, oud 6 jaren. Hij ondertekent met "Tiemme Pijtters".
Ook zijn zuster Fokeltje en broer Dooijtje nemen de naam "Ten Dam" aan.
Fokeltje kan niet schrijven. Op 11 januari 1812 neemt zijn oom Jarig Tjemmes
de naam "Van den Dam" aan.
Grootvader Tjemme Pieters woonde te Galamadammen.
Vermoedelijk vindt de naam "Ten Dam" hier zijn oorsprong.

In de notariële archieven wordt Tjemme ook wel Tjomme genoemd.

Op 17 november 1817 verkoopt Tjomme Pieters ten Dam een huis en erf met een perceeltje grond te Koudum.
In 1819, 1831, 1835 en 1845 maakt hij een akte van bekendheid op.
In 1827 verleent hij toestemming voor een huwelijk vermoedelijk van één van zijn kinderen (Antje).
Op 31 oktober 1839 staat hij vermeld als armvoogd.
Op 16 december 1846 verkoopt Tjemme Pieters ten Dam samen
met zijn tweede vrouw Lykeltje Sytses Visser 1/4 gedeelte van vastigheden
en enige roerende goederen te Koudum koopsom f 240 aan de Diakonie
der NH-gemeente te Koudum. Dit was tien dagen voor zijn overlijden!

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep slagter
 

Naaste verwanten

 1. Tjemmes, Pieter
  1. Dooitses, Antje
   1. ten Dam, Uilkje Pieters
   2. ten Dam, Tjemme Pieters
    1. Wijngaarden, Jel Cornelis
     1. ten Dam, Antje Tjemmes
     2. ten Dam, Arius Tjemmes
   3. ten Dam, Dooitje Pieters
   4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rijksarchief Leeuwarden
 2. Familienamen 1811
 3. Notariële archieven Friesland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 5. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 7. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 8. Memories van Successie Friesland
 9. Trouwregister Huwelijken aangegeven ter secretarie Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 10. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum